15/05/2019 15/05/2019 Συγκλονισμένος από τον τραγικό θάνατο των παιδιών στην Συρία, δηλώνει η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος με επιστολή συμπαραστάσεως που απέστειλε προς τον Μακ. Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρει ότι το Φανάρι εργάζεται , ομιλεί και προσεύχεται για την αγάπη και την αλληλεγγύη ανθρώπων και λαών και την εξαφάνιση του θρησκευτικού...
15 Μαΐου, 2019 - 11:57
Τελευταία ενημέρωση: 15/05/2019 - 12:13

«Συγκλονισμένος» ο Οικ. Πατριάρχης για την Συρία

Διαδώστε:
«Συγκλονισμένος» ο Οικ. Πατριάρχης για την Συρία

Συγκλονισμένος από τον τραγικό θάνατο των παιδιών στην Συρία, δηλώνει η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος με επιστολή συμπαραστάσεως που απέστειλε προς τον Μακ. Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρει ότι το Φανάρι εργάζεται , ομιλεί και προσεύχεται για την αγάπη και την αλληλεγγύη ανθρώπων και λαών και την εξαφάνιση του θρησκευτικού φανατισμού.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ἐπί τῇ ἐπισυμβάσῃ τρομοκρατικῇ καί θανατηφόρῳ ἐπιθέσει ἐναντίον ἀθώων παιδίων ἐν τῷ ἐν Σελευκουπόλει Ἱ. Ναῷ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπέστειλε θερμόν Μήνυμα συμπα-ραστάσεως τῷ Μακ. Πατριάρχῃ Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννῃ, ἐκφράσας τόν ἀποτροπιασμόν Του διά τάς πράξεις βίας ἐναντίον ἀθώων θυμάτων. Τό σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἔχει ὡς ἑξῆς:

Μακαριώτατον
Πατριάρχην Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννην,
Εἰς Δαμασκόν.

Μόλις ἐπληροφορήθημεν, Μακαριώτατε, καί προσφιλέστατε ἀδελφέ, τήν τρομοκρατικήν ἐπίθεσιν ἐν Σελευκουπόλει καί τόν τραγικόν θάνατον ὀκτώ παιδίων εἰς τό ἄνθος τῆς ἡλικίας των καί, συγκλονισμένοι, σπεύδομεν νά Σᾶς ἐκφράσωμεν τήν ὀδύνην καί τήν συμμετοχήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἡμῶν εἰς τό πένθος τῆς Ἐκκλησίας Σας, τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῶν οἰκογενειῶν τῶν θυμάτων.
Ἀνέκαθεν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἰργάζετο καί ἐξακολουθεῖ νά ἐργάζεται, νά ὁμιλῇ καί νά προσεύχεται διά τήν ἀγάπην καί τήν ἀλληλεγγύην ἀνθρώπων καί λαῶν καί διά τήν εἰρήνην τοῦ σύμπαντος κόσμου, διά τήν ἐξαφάνισιν τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ καί τῶν ὡς ἐξ αὐτοῦ πράξεων βίας, ὥστε νά βασιλεύῃ ἐπί τῆς γῆς τό θέλημα τοῦ ἄρχοντος τῆς εἰρήνης Χριστοῦ καί νά ἐπικρατῇ ἡ βασιλεία Του.
Ἀσπαζόμεθα τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα μέ πόνον ψυχῆς καί μέ θερμήν προσευχήν ὑπέρ ἐνισχύσεως καί παραμυθίας ὅλων ὑμῶν καί ἐπικαλούμεθα ἐφ’ Ὑμᾶς τήν χάριν, τό ἔλεος καί τήν παρηγορίαν τοῦ Ἀναστάντος καί πατήσαντος τόν θάνατον Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων