17/05/2019 17/05/2019 Στη γενέτειρα του Ίμβρο βρέθηκε το διήμερο 15 και 16 Μαΐου ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Πατριαρχείου ο Παναγιώτατος είχε συνάντηση με τον Μητροπολίτη Ίμβρου κ. Κύριλλο, τον νέο Έπαρχο της πόλης και τον επανεκλεγέντα Δήμαρχο της νήσου. Επίσης κατά την εκεί παραμονή του ο Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος επισκέφθηκε...
17 Μαΐου, 2019 - 17:34

Το διήμερο του Οικ. Πατριάρχη στην Ίμβρο

Διαδώστε:
Το διήμερο του Οικ. Πατριάρχη στην Ίμβρο

Στη γενέτειρα του Ίμβρο βρέθηκε το διήμερο 15 και 16 Μαΐου ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Πατριαρχείου ο Παναγιώτατος είχε συνάντηση με τον Μητροπολίτη Ίμβρου κ. Κύριλλο, τον νέο Έπαρχο της πόλης και τον επανεκλεγέντα Δήμαρχο της νήσου. Επίσης κατά την εκεί παραμονή του ο Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος επισκέφθηκε για πρώτη φορά τους δυσπρόσιτους καταρράκτες της Ίμβρου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Πατριαρχείου:

Τήν Γενέτειράν Του ἐπεσκέφθη ὁ Οἰκουμενικός Πατρι-άρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος τήν Τετάρτην, 15ην, καί τήν Πέμπτην, 16ην τ.μ. Μαΐου (2019), ἐπιστρέψας εἰς Φανάριον τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς. Κατά τό διήμερον τοῦτο ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη τόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέ-δου κ. Κύριλλον, τόν νέον Ἔπαρχον τῆς Νήσου Ἐντιμ. κ. EnderFarukUzunoğlu καί τόν Δήμαρχον αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ünal Çetin, ὅν καί συνεχάρη ἐπί τῇ ἐπανεκλογῇ του.

Ἐπίσης, ἐπεσκέφθη τό ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις Νηπιαγωγεῖον – Δημοτικόν Σχολεῖον καί τό ἐν Ἀγριδίοις Γυμνάσιον – Λύκειον, ἐπεκοινώνησε μέ τούς διδάσκοντας καί εὐλογήσας τούς μαθη­τάς προσέφερεν εἰς αὐτούς δῶρα. Συνελυπήθη τούς οἰκείους τοῦ πρότριτα δολοφονηθέντος ἀειμνήστου Ζαφειρίου Πιγνάρη καί τοῦ αἰφνιδίως καί προώρως κοιμηθέντος Ἀθανασίου Μουχάλη, τῶν ὁποίων αἱ κηδεῖαι θά τε­λεσθοῦν κατ’ αὐτάς.

Ἐπεσκέφθη διά πρώτην φοράν τούς δυσπροσίτους Καταρράκτας τῆς Ἴμβρου εἰς τήν περιοχήν Μάρμαρο, προσε-κύνησεν εἰς διάφορα ἐξωκκλήσια ἐκ τῶν πολ­λῶν τοιούτων τῆς Νήσου, ἐπεκοινώνησε μετά φίλων συμπα­τριωτῶν Αὐτοῦ καί, εὐτυχής ἐκ τῆς βραχείας προσκυνηματικῆς ἐπισκέψεώς Του εἰς τήν προσφιλῆ Γενέτειραν, ὅπου μεταβαίνει ἀνελλιπῶς κατ’ ἔτος τήν ἄνοιξιν, ἐπέστρεψεμετά τῆς συνοδείας Του εἰς τά πρωθιεραρχικά καθήκοντα Αὐτοῦ.

Φωτογραφία αρχείου

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων