13/06/2019 13/06/2019 Στις χθεσινές αποφάσεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν στο επίκεντρο τα θέματα της εκλογής νέου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων, η μετονομασία της Ιεράς Μητροπόλεως Τορόντο σε Αρχιεπισκοπή Καναδά και ζητήματα σχετικά με την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας. Συζητήθηκε όμως και το θέμα της μετάνοιας που υπέβαλε ο πρώην Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Παύλου. Επί του...
13 Ιουνίου, 2019 - 13:07
Τελευταία ενημέρωση: 13/06/2019 - 18:29

Το Οικ. Πατριαρχείο δέχθηκε τη συγγνώμη του πρώην Επισκόπου Χριστιανουπόλεως  

Διαδώστε:
Το Οικ. Πατριαρχείο δέχθηκε τη συγγνώμη του πρώην Επισκόπου Χριστιανουπόλεως  

Στις χθεσινές αποφάσεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν στο επίκεντρο τα θέματα της εκλογής νέου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων, η μετονομασία της Ιεράς Μητροπόλεως Τορόντο σε Αρχιεπισκοπή Καναδά και ζητήματα σχετικά με την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.

Συζητήθηκε όμως και το θέμα της μετάνοιας που υπέβαλε ο πρώην Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Παύλου. Επί του ζητήματος αυτού η Σύνοδος αποφάσισε όπως «εχθεῖσα τήν μετάνοιαν καί τήν ἐκζήτησιν συγγνώμης τοῦ ἐν Αὐστραλίᾳ πρώην Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως Παύλου ᾖρε τήν ἐν καιρῷ ἐπιβληθεῖσαν αὐτῷ καθαίρεσιν καί, συνηγοροῦντος καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Μακαρίου, ἐπανέφερεν αὐτόν εἰς τόν ἐπισκοπικόν βαθμόν καί τόν ἀποκατέστησε μέ τόν αὐτόν τίτλον».

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων