06/05/2024 06/05/2024 Η εορτή του Αγίου Πάσχα χθες την νύκτα στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Της όλης τελετής και θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Αρχικά εψάλη στο Καθολικό του Ναού της Αναστάσεως ο Αναστάσιμος Κανών «Κύματι Θαλάσσης», έως ου ενεδύθησαν ο Μακαριώτατος, οι Αρχιερείς και οι Ιερείς. Ακολούθως άρχισε η λιτανεία πέριξ του Παναγίου...
06 Μαΐου, 2024 - 10:50
Τελευταία ενημέρωση: 06/05/2024 - 10:36

Η εορτή του Αγίου Πάσχα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαδώστε:
Η εορτή του Αγίου Πάσχα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Η εορτή του Αγίου Πάσχα χθες την νύκτα στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Της όλης τελετής και θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Αρχικά εψάλη στο Καθολικό του Ναού της Αναστάσεως ο Αναστάσιμος Κανών «Κύματι Θαλάσσης», έως ου ενεδύθησαν ο Μακαριώτατος, οι Αρχιερείς και οι Ιερείς. Ακολούθως άρχισε η λιτανεία πέριξ του Παναγίου Τάφου τρις, αναγνώσθηκε το Β’ Εωθινό Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Μάρκου «διαγενομένου του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή…» και εψάλη το «Χριστός Ανέστη» από το ενδότερο του Ιερού Κουβουκλίου από τον Μακαριώτατο και τους ψάλτες.

Συνεχίστηκε η Ακολουθία, ψαλλομένου του Αναστασίμου Κανόνος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού «Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα», μετά
της δεήσεως σε κάθε ωδή.

Στους Αίνους έλαβε χώραν η εν τω Αγίω Τάφω προσκύνηση από τον Μακαριώτατο και τους Αρχιερείς και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα κ. Δημήτριο Αγγελοσόπουλο και την Πρόξενο κ. Άννα Μάντικα.

Μετά την Δοξολογία άρχισε η θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Της όλης τελετής και θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Συλλειτούργησαν οι Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος, Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος, Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος, Αρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος, Αγιοταφίτες Ιερομόναχοι ων πρώτος ο Γέρων Καμαράσης Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, οι Αντιπρόσωποι των Πατριαρχείων Μόσχας π. Βασιανός και Ρουμανίας π. Ιωάννης,
Ιερείς, Πρεσβύτεροι άλλων Εκκλησιών, ο Αρχιδιάκονος π. Μάρκος και οι Ιεροδιάκονοι π. Ευλόγιος, και π. Δοσίθεος ψαλλόντων του κ. Ευσταθίου Τσουμάνη δεξιά και του π. Ιωάννου Αντωνίου αριστερά μετά της χορωδίας του Ναού της Αναστάσεως.

Συμμετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα κ. Δημήτριος Αγγελοσόπουλος και η κ. Άννα Μάντικα.

Της θείας Λειτουργίας εγγιζούσης προς το τέλος ανεγνώσθη το μήνυμα του Μακαριωτάτου υπό του Γραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Ιεροδιακόνου π. Συμεών και η ευχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου «ει τις ευσεβής και φιλόθεος..» υπό του Μακαριωτάτου.

Μετά τη θεία Λειτουργία η Πατριαρχική Συνοδεία ανήλθε στο Πατριαρχείο και έλαβε στο Επιτροπικό τα ωα μετά του πεπηγότος γάλακτος.

Ο Γέρων Σκευοφύλακας μετά των Πατέρων του Ναού της Αναστάσεως, ο Γέρων Δραγουμάνος και ο Γέρων Αρχιγραμματεύς παρέμειναν μετά την τελετή στον Πανάγιο Τάφο για την προστασία του δικαιώματος παρουσίας φύλακος στο ενδότερο του Αγίου Κουβουκλίου για την υποδοχή της Κοπτικής και της Συριακής Κοινότητος.

Διαβάστε ακόμη: Πατριάρχης Ιεροσολύμων: Έκκληση για την παύση των εχθροπραξιών στη Γάζα, όλη την Αγία Γη και την Μέση Ανατολή – Το μήνυμα για το Άγιον Πάσχα 2024

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου:

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πάσχα, ἤτοι ἡ ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἑωρτάσθη τήν Κυριακήν 22αν Ἀπριλίου /5ην Μαΐου 2024 τήν νύκτα εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.
Κατ’ αὑτήν ἐν ἀρχῇ ἐψάλη εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὁ Ἀναστάσιμος Κανών «Κύματι Θαλάσσης», ἕως οὗ ἐνεδύθησαν ὁ Μακαριώτατος, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς.

Ἀκολούθως ἤρχισε ἡ λιτανεία πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου τρίς, μετ’ αὐτήν δέ ἀνεγνώσθη τό Β’ Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον ἐκ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου «διαγενομένου τοῦ Σαββάτου, Μαρία ἡ Μαγδαληνή…» καί ἐψάλη τό «Χριστός Ἀνέστη» ἀπό τό ἐνδότερον τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν ψαλτῶν δεκάκις.

Ἐσυνεχίσθη ἡ Ἀκολουθία, ψαλλομένου τοῦ Ἀναστασίμου Κανόνος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ «Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα», μετά
τῆς δεήσεως εἰς ἑκάστην ᾠδήν. Εἰς τούς Αἴνους ἔλαβε χώραν ἡ ἐν τῷ Ἁγίῳ Τάφῳ προσκύνησις ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἀρχιερέων καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Δημητρίου Ἀγγελοσοπούλου καί τῆς Προξένου κ. Ἄννης Μάντικα.

Μετά τήν Δοξολογίαν ἤρξατο ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τῶν πιστῶν ψαλλόντων ἐν ἀγαλλιάσει χαρᾷ καί ἀλαλαγμοῖς τό «Χριστός Ἀνέστη» εἰς πολλάς γλώσσας Ἑλληνιστί, Ἀραβιστί, Ρωσιστί, Ρουμανιστί, Πολωνιστί καί ἄλλας.

Προεξάρχων τῆς ὅλης τελετής καί θείας Λειτουργίας ἦτο ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν Πατριαρχείων Μόσχας π. Βασιανοῦ καί Ρουμανίας π. Ἰωάννου,
Ἱερέων, Πρεσβυτέρων ἄλλων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τῶν Ἱεροδιακόνων π. Εὐλογίου, καί π. Δοσιθέου ψαλλόντων τοῦ κ. Εὐσταθίου Τσουμάνη δεξιά καί τοῦ π. Ἰωάννου Ἀντωνίου ἀριστερά μετά τῆς χορῳδίας τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Δημητρίου Ἀγγελοσοπούλου καί τῆς κ. Ἄννης Μάντικα. Τῆς θείας Λειτουργίας ἐγγιζούσης πρός τό τέλος ἀνεγνώσθη τό μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου ὑπό τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεροδιακόνου π. Συμεών καί ἡ εὐχή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου «εἰ τις εὐσεβής καί φιλόθεος..» ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου.

Ἀπολυθείσης τῆς θείας Λειτουργίας ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τό Πατριαρχεῖον καί ἔλαβε εἰς τό Ἐπιτροπικόν τά ᾠά μετά τοῦ πεπηγότος γάλακτος. Ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ μετά τῶν Πατέρων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ὁ Γέρων Δραγουμᾶνος καί ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς παρέμειναν μετά τήν τελετήν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον διά τήν προστασίαν τοῦ δικαιώματος ἡμῶν παρουσίας φύλακος εἰς τό ἐνδότερον τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου διά τήν ὑποδοχήν τῆς Κοπτικῆς καί τῆς Συριακῆς Κοινότητος, ὅπερ καί ἐγένετο οὕτως.

 

 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων