10/01/2020 10/01/2020 Την Πέμπτην, 27ην Δεκεμβρίου 2019/ 9ην Ιανουαρίου του 2020, εορτάσθη από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η μνήμη του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου στον προς τιμήν αυτού Ιερόν Ναόν που βρίσκεται στον τόπο του λιθοβολισμού Του στην Γεθσημανή, στην Κοιλάδα των Κέδρων, πλησίον του Θεομητορικού Μνήματος. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση ο Άγιος Στέφανος, συμφώνως προς το...
10 Ιανουαρίου, 2020 - 9:58
Τελευταία ενημέρωση: 10/01/2020 - 9:35

Η μνήμη του Αγ. Στεφάνου στην Κοιλάδα των Κέδρων

Διαδώστε:
Η μνήμη του Αγ. Στεφάνου στην Κοιλάδα των Κέδρων

Την Πέμπτην, 27ην Δεκεμβρίου 2019/ 9ην Ιανουαρίου του 2020, εορτάσθη από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η μνήμη του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου στον προς τιμήν αυτού Ιερόν Ναόν που βρίσκεται στον τόπο του λιθοβολισμού Του στην Γεθσημανή, στην Κοιλάδα των Κέδρων, πλησίον του Θεομητορικού Μνήματος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση ο Άγιος Στέφανος, συμφώνως προς το βιβλίον των Πράξεων των Αποστόλων (κεφ. 6-7) εξελέγη υπό των Αποστόλων ως εις των επτά διακόνων, εις τους οποίους ανετέθη η διακονία των Τραπεζών / κοινών συσσιτίων εις την πρώτην Χριστιανικήν Κοινότητα των Ιεροσολύμων, ότε εδημιουργήθη μεταξύ των εξ Ιουδαίων Χριστιανών και των Ελληνιστών Χριστιανών διά το ότι αι χήραι των εξ Ιουδαίων Χριστιανών προετιμώντο εις τα συσσίτια έναντι των χηρών των Ελληνιστών Χριστιανών.

Ο Στέφανος ήτο πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου και διά τον λόγον τούτον οι Ιουδαίοι προσήγαγον αυτόν εις το Συνέδριον. Ενταύθα ο Στέφανος ανατρέξας εις την ιστορίαν του Ιουδαικού λαού ωμίλησεν ότι βλέπει όραμα Ιησούν καθήμενον εκ δεξιών του Θεού. Τότε οι Ιουδαίοι συνέλαβον αυτόν, έσυραν αυτόν εις την Κοιλάδα των Κέδρων και ελιθοβόλησαν, εν ω νεανίας τις Σαύλος εφύλαττε τα ιμάτια αυτών και εν ω εκείνος ηύχετο, «Κύριε μη στήσης αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην».

Εις τον ως άνω ιερόν Ναόν αυτού ετελέσθη Εσπερινός αφ’ εσπέρας και θεία Λειτουργία την πρωίαν, ανήμερα της εορτής, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Αριστοβούλου, συλλειτουργούντων αυτώ του Αρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, του π. Νεκταρίου, του διακόνου Συμεών και άλλων.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν ανεπέμφθη δέησις επί του τόπου του λιθοβολισμού του αγίου Στεφάνου και μετά την Απόλυσιν ο ηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Επιφάνιος παρέθεσε κέρασμα.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων