21/01/2021 21/01/2021 Διαγωνισμό για τα καλύτερα επιστημονικά-ερευνητικά έργα με θέμα «Η Θεολογία στο πλαίσιο της διεπιστημονικής έρευνας» ανακοίνωσε το Ρωσικό Ίδρυμα Θεμελιώδους Έρευνας (Российский фонд фундаментальных исследований) στις 18 Ιανουαρίου 2021. Η συμπερίληψη της θεολογίας στο Μητρώο Επιστημονικών Ειδικοτήτων, για την οποία διοργανώνεται ο διαγωνισμός, έρχεται ως αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ του Προέδρου της Διυπηρεσιακής Ομάδας Συντονισμού για...
21 Ιανουαρίου, 2021 - 12:08
Τελευταία ενημέρωση: 21/01/2021 - 11:36

Διαγωνισμός «Η Θεολογία στο πλαίσιο της διεπιστημονικής έρευνας»

Διαδώστε:
Διαγωνισμός «Η Θεολογία στο πλαίσιο της διεπιστημονικής έρευνας»

Διαγωνισμό για τα καλύτερα επιστημονικά-ερευνητικά έργα με θέμα «Η Θεολογία στο πλαίσιο της διεπιστημονικής έρευνας» ανακοίνωσε το Ρωσικό Ίδρυμα Θεμελιώδους Έρευνας (Российский фонд фундаментальных исследований) στις 18 Ιανουαρίου 2021.

Η συμπερίληψη της θεολογίας στο Μητρώο Επιστημονικών Ειδικοτήτων, για την οποία διοργανώνεται ο διαγωνισμός, έρχεται ως αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ του Προέδρου της Διυπηρεσιακής Ομάδας Συντονισμού για τη Θεολογική Διδασκαλία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα με τον Ακαδημαϊκό Β. Πάντσενκο.

Ο διαγωνισμός, που ανακοινώθηκε από το Ρωσικό Ίδρυμα Θεμελιώδους Έρευνας, στοχεύει στην υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας, με στόχο τη μελέτη της ιστορίας των πεποιθήσεων, των μορφών θρησκευτικής ζωής, της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, των επιστημονικών δραστηριοτήτων και της εκπαίδευσης. Καθηγητές, ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές Θεολογικών Σχολών, καθώς και Θεολογικά Τμήματα Πανεπιστημίων θα μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό για επιχορηγήσεις.

Οι θεματικοί τομείς περιλαμβάνουν την ιστορία της θεολογικής σκέψης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του πολιτισμού, της φιλοσοφίας, της επιστήμης, των μεθοδολογικών προβλημάτων της θεολογίας στο πλαίσιο της κοινωνικής και ανθρωπιστικής γνώσης. Επίσης, στα θέματα προς έρευνα περιλαμβάνονται: η θεολογία στη διαθρησκευτική αλληλεπίδραση, οι σχέσεις πολιτισμού-ομολογίας, η θεολογία και οι αξίες, η θρησκεία και η θεολογία ως παράγοντες στη διαμόρφωση του πολιτισμού και της τέχνης και πολλά άλλα σημαντικά θέματα και προβλήματα.

Οι όροι του διαγωνισμού στη θεολογία δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπο του RFBR: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2115906.

Επιμέλεια-Μετάφραση: Ευγενία Δίτσα

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων