24/08/2019 24/08/2019 Ο Άγιος Ευτυχής ο Ιερομάρτυρας, ο μαθητής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, τιμάται από την Εκκλησία μας κάθε χρόνο στις 24 Αυγούστου, αλλά και στις 30 Μαΐου. Kαν ουκ επ’ άθλοις Eυτυχής αποπνέη, Ήθλησε και βραβείον αθλητού λάβη. Eικάδι Eυτυχέ’ αμφεκάλυψε λίθος γε τετάρτη. Ὡς εὐτυχῶς σὺ εὐτύχησας τρισμάκαρ, Θείας τετευχὼς Εὐτυχῆ κληρουχίας. Εἰκάδι Εὐτυχὲ...
24 Αυγούστου, 2019 - 11:55
Τελευταία ενημέρωση: 24/08/2019 - 12:12

Ο Άγιος Ευτυχής και το θηρίο με την ανθρώπινη λαλιά

Διαδώστε:
Ο Άγιος Ευτυχής και το θηρίο με την ανθρώπινη λαλιά

Ο Άγιος Ευτυχής ο Ιερομάρτυρας, ο μαθητής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, τιμάται από την Εκκλησία μας κάθε χρόνο στις 24 Αυγούστου, αλλά και στις 30 Μαΐου.

Kαν ουκ επ’ άθλοις Eυτυχής αποπνέη,
Ήθλησε και βραβείον αθλητού λάβη.
Eικάδι Eυτυχέ’ αμφεκάλυψε λίθος γε τετάρτη.

Ὡς εὐτυχῶς σὺ εὐτύχησας τρισμάκαρ,
Θείας τετευχὼς Εὐτυχῆ κληρουχίας.
Εἰκάδι Εὐτυχὲ ἀμφεκάλυψε λίθος γε τετάρτῃ.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, θέλοντας να δείξει τον άνθρωπο που έχει αληθινά πνεύμα Θεού, είπε: «Παν πνεύμα ό ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκί έληλυθότα, εκ του Θεού εστί» (Α’ επιστολή Ιωάννου, δ’ – 2). Δηλαδή, κάθε άνθρωπος που παρουσιάζεται με χάρισμα Πνεύματος, αν ομολογεί όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα ότι ο Ιησούς Χριστός πράγματι σαρκώθηκε και έζησε σαν άνθρωπος φέροντας την ανθρώπινη φύση, αυτός ο άνθρωπος είναι από το Θεό. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο Άγιος Ευτυχής. Σαν γνήσιος μαθητής του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή, απέδειξε περίτρανα στη ζωή του ότι είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Κήρυξε με ανδρεία το Ευαγγέλιο, γκρέμισε πολλούς ναούς ειδώλων, υπέμεινε δαρμούς και κακοπάθησε πολλά χρόνια δέσμιος μέσα στη φυλακή. Κατόπιν τον έριξαν στη φωτιά και μετά στα πεινασμένα θηρία. Επειδή, όμως, ένα από τα θηρία μίλησε με ανθρώπινη φωνή, αλλά και επειδή στη συνέχεια έμεινε αβλαβής από τα υπόλοιπα μαρτύρια, όλοι εξεπλάγησαν. Εξαιτίας, λοιπόν, αυτών των θαυμάτων, τον άφησαν ελεύθερο να γυρίσει στην πατρίδα του Σεβαστή, όπου ειρηνικά παρέδωσε στον Κύριο το πνεύμα του.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων