07/01/2020 07/01/2020 Είναι ένα μοναδικό οδοιπορικό στα ασκητήρια μίας αγιασμένης μορφής της Ορθοδοξίας. Πρόκειται για μία τηλεοπτική καταγραφή των τόπων που έδωσε τη δική του μαρτυρία πίστης ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τη ρίζα του οποίου προέρχονται άμεσα περισσότεροι από χίλιοι μοναχοί και μοναχές, που ανάγουν την πνευματική τους πατρότητα στον μακάριο αυτόν Γέροντα. Δείτε το μοναδικό...
07 Ιανουαρίου, 2020 - 22:05
Τελευταία ενημέρωση: 07/01/2020 - 22:01

Το μοναδικό οδοιπορικό στα ασκητήρια του Γέροντα Ιωσήφ του ησυχαστή!

Διαδώστε:
Το μοναδικό οδοιπορικό στα ασκητήρια του Γέροντα Ιωσήφ του ησυχαστή!

Είναι ένα μοναδικό οδοιπορικό στα ασκητήρια μίας αγιασμένης μορφής της Ορθοδοξίας.

Πρόκειται για μία τηλεοπτική καταγραφή των τόπων που έδωσε τη δική του μαρτυρία πίστης ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τη ρίζα του οποίου προέρχονται άμεσα περισσότεροι από χίλιοι μοναχοί και μοναχές, που ανάγουν την πνευματική τους πατρότητα στον μακάριο αυτόν Γέροντα.

Δείτε το μοναδικό οδοιπορικό:

Ο Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής ήταν από εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι έγιναν οι ίδιοι θεμέλιο και ρίζα.

Δημιούργησαν μία πνευματική βάση, χωρίς να έχουν παραλάβει οι ίδιοι από πριν κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι κινούνται στον ρου της ορθόδοξης μοναστικής και ησυχαστικής παραδόσεως, ωστόσο οι ίδιοι δεν ευτύχησαν να έχουν κάποιον έμπειρο πνευματικό καθοδηγητή, έναν Γέροντα με την πλήρη έννοια του όρου και του περιεχομένου της πνευματικής πατρότητας που αυτός περικλείει. Έτσι έδωσαν στ’ αλήθεια αίμα για να λάβουν Πνεύμα.

Κατέβαλαν ανυπέρβλητους κόπους, πόνους και δάκρυα προκειμένου να κενώσουν εαυτούς ώστε να καταστούν δοχεία της Χάριτος. Και ακόμη περισσότερο την Χάρη να την μεταδώσουν στα πνευματικά τους τέκνα και εξ αυτών σε όλα τα πνευματικά τους έκγονα.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων