11/01/2023 11/01/2023 Εικόνα της Αναστάσεως προσέφερε ως συμβολικό δώρο ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. κ. Αναστάσιος στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Γεώργιο. Την εικόνα προσέφερε η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Αλβανίας που συμμετείχε στην τελετή ενθρόνισής του. Η εικόνα συνοδευόταν από τα εξής λόγια: «Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνθρονίσεως Ὑμῶν ἀποστέλλομεν τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, λιτόν συμβολικόν δῶρον,...
11 Ιανουαρίου, 2023 - 16:10
Τελευταία ενημέρωση: 11/01/2023 - 16:02

Εικόνα της Αναστάσεως προσέφερε ο Αλβανίας Αναστάσιος στο νέο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου

Διαδώστε:
Εικόνα της Αναστάσεως προσέφερε ο Αλβανίας Αναστάσιος στο νέο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου

Εικόνα της Αναστάσεως προσέφερε ως συμβολικό δώρο ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. κ. Αναστάσιος στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Γεώργιο. Την εικόνα προσέφερε η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Αλβανίας που συμμετείχε στην τελετή ενθρόνισής του.

Η εικόνα συνοδευόταν από τα εξής λόγια: «Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνθρονίσεως Ὑμῶν ἀποστέλλομεν τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, λιτόν συμβολικόν δῶρον, μετά τῆς θερμῆς εὐχῆς, ὅπως τό σταυροαναστάσιμον φρόνημα ἐμπνέῃ καί καθορίζῃ τήν Ὑμετέραν ἀρχιεπισκοπικήν ποιμαντορίαν».

Στην  τελετή ενθρονίσεως του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ. κ. Γεωργίου η Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας εκπροσωπήθηκε από τον  Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργυροκάστρου κ. Δημήτριο, συνοδευομένου από τον Πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Μερκούρη και τον κ. Ορφέα Μπέτση.

Στον Δείπνο που ακολούθησε αναγνώσθηκε επιστολή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. κ. Αναστασίου προς τον νέο Προκαθήμενο της Εκκλησίας τη Κύπρου που συνοδεύονταν με συμβολικό δώρο, της εικόνας της Αναστάσεως του Χριστού. Το πλήρες κείμενο του Γράμματος έχει ως εξής:

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ, κύριε Γεώργιε, τήν Ὑμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Χαιρετήσαντες ἤδη ἐκ καρδίας (ἡμετέρα ἐπιστολή ὑπ’ ἀριθμ. 630/24η Δεκεμβρίου 2022) τήν ἀνάδειξιν Ὑμῶν ὡς τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, εἰς διαδοχήν τοῦ προσφιλοῦς ἀδελφοῦ ἀοιδίμου κυροῦ Χρυσοστόμου Β΄, εὐφροσύνως ἐλάβομεν τό ἀπό τῆς 27ης Δεκεμβρίου 2022 Εἰρηνικόν Γράμμα τῆς Ὑμετέρας πεφιλημένης Μακαριότητος, δι’ οὖ ἐπισήμως ἀγγέλλεται ἡ χάριτι Θεοῦ ἐκλογή Ὑμῶν ὡς Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου.

Κατά τό ἐκκλησιαστικόν ἔθος, συγχαίροντες ἐκθύμως καί πάλιν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν ἱστορικῶν εὐθυνῶν τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀναπέμπομεν θερμήν δέησιν πρός τόν ἐν Τριάδι Θεόν, ὅπως φυλάσσητε τήν ἁγίαν ὀρθόδοξον χριστιανικήν πίστιν ἀλώβητόν τε καί ἀναλλοίωτον καί, ἀξιοποιοῦντες τά Ὑμέτερα θεόσδοτα χαρίσματα, ὁδηγῆτε τόν ἐκλεκτόν Ὀρθόδοξον λαόν τῆς μαρτυρικῆς Μεγαλονήσου διά διορατικῆς σοφίας, ἀστειρεύτου ἀγάπης, ἀκλονήτου ὑπομονῆς, ἐργαζόμενος πάντοτε διά τήν ἐνίσχυσιν τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τήν εὐρυτέραν ἀκτινοβολίαν τῆς ἀληθείας, τῆς ἀγάπης καί τοῦ κάλλους τῆς ἐν Χριστῷ ἀποκαλύψεως.

Ἐκ βαθέων δεόμοθα ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἐνισχύσῃ ἅπαντας ἡμᾶς «περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ Κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρέσκειαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ, ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν, μετὰ χαρᾶς εὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ἡμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί» (Κολ. 1:10-12).

Ἐπί τούτοις, ἀσπαζόμενοι Ὑμᾶς φιλήματι ἁγίῳ, διατελοῦμεν μετ’ ἐξαιρέτου τιμῆς καί βαθυτάτης ἀδελφικῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ «ἐπιφανέντι Θεῷ καί φωτίσαντι τόν κόσμον».

Ἐν Τιράνοις, τῇ 4ῃ Ἰανουαρίου 2023

Τῆς Ὑμετέρας προσφιλοῦς Μακαριότητος

(Υπογραφή) ο Τιράνων Αναστάσιος, Πρόεδρος

Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Ἀλβανίας”

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Γεώργιος ευχαριστώντας εκφράστηκε με τα πιο εγκάρδια λόγια για τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο υπενθυμίζοντας ότι τον είχε καθηγητή στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι αποτελεί νυφάλια και σοφή εκκλησιαστική προσωπικότητα υπογραμμίζοντας το θαυμαστό επίτευγμα της από την τέφρα του αθεϊστικού διωγμού ανάστασης της κατ’ Αλβανίαν Ορθοδόξου Εκκλησίας.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων