06/08/2020 06/08/2020 Τη συμμετοχή του στην οδύνη του λαού της Βηρυτού εξέφρασε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος με δύο επιστολές του στον Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννη και στον  Αρχιεπίσκοπο Βηρυτού κ. Ηλία. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας τονίζει ότι «Μετά βαθυτάτης οδύνης μετέχομεν εις την τεραστίαν θλίψιν του λαού του Λιβάνου» για την φονική και ολέθρια έκρηξη που...
06 Αυγούστου, 2020 - 19:26
Τελευταία ενημέρωση: 06/08/2020 - 19:32

«Μετέχουμε στην τεράστια θλίψη του λαού του Λιβάνου»

Διαδώστε:
«Μετέχουμε στην τεράστια θλίψη του λαού του Λιβάνου»

Τη συμμετοχή του στην οδύνη του λαού της Βηρυτού εξέφρασε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος με δύο επιστολές του στον Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννη και στον  Αρχιεπίσκοπο Βηρυτού κ. Ηλία. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας τονίζει ότι «Μετά βαθυτάτης οδύνης μετέχομεν εις την τεραστίαν θλίψιν του λαού του Λιβάνου» για την φονική και ολέθρια έκρηξη που συνέβη στο λιμάνι της Βηρυτού. 

Διαβάστε την επιστολή του Αρχιεπισκόπου στον Πατριάρχη Αντιοχείας: 

Μακαριώτατε καί Θειότατε Πατριάρχα τῆς Μεγάλης Θεουπόλεως Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ, κύριε Ἰωάννη, τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Μετά βαθυτάτης ὀδύνης μετέχομεν εἰς τήν τεραστίαν θλίψιν τοῦ λαοῦ τοῦ Λιβάνου ἐκ τῆς προσφάτου ὀλεθρίας ἐκρήξεως εἰς τήν πρωτεύουσαν τῆς χώρας. Ἐν ἀδελφικῇ κοινωνίᾳ δεόμεθα, ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν ἀναπαύῃ τάς ψυχάς τών ἀθώων θυμάτων, παρηγορῇ τούς προσφιλεῖς κατοίκους τῆς Βηρυτοῦ καί φωτίζῃ τούς ὑπευθύνους διά τήν δέουσαν ἀντιμετώπισιν τῶν συνεπειῶν τῆς τραγικῆς αὐτῆς συμφορᾶς.

Μετ’ ἐξαιρέτου τιμῆς καί βαθυτάτης πάντοτε ἀγάπης ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

Ἐν Τιράνοις, τῇ 5ῃ Αὐγούστου 2020

Τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος
ἀγαπητός ἐν Αὐτῷ ἀδελφός.

† Ἀναστάσιος
Ἀρχιεπίσκοπος Tιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας

 

Διαβάστε την επιστολή του Αρχιεπισκόπου στον Αρχιεπίσκοπο Βηρυτού: 

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Βηρυτοῦ,
προσφιλέστατε ἐν Κυρίω ἀδελφέ κ. Ηλία,

Μετά βαθυτάτης ὀδύνης μετέχουμε εἰς τήν τεραστίαν θλίψιν τοῦ λαοῦ τοῦ Λιβάνου ἐκ τῆς προσφάτου ὀλεθρίας ἐκρήξεως εἰς τήν πρωτεύουσαν τῆς χώρας. Ἐν ἀδελφικῇ κοινωνίᾳ δεόμεθα, ὅπως «ὁ Θεός τῆς εἰρήνης καί πάσης παρακλήσεως» ἀναπαύῃ τάς ψυχάς τῶν ἀθώων θυμάτων καί κατευθύνῃ τάς σκέψεις καί τάς ἐνεργείας Σας, πρός παρηγορίαν καί ἐνίσχυσιν τοῦ πολυπαθοῦς λαοῦ τῆς Βηρυττοῦ.

Μετ’ ἐξαιρέτου τιμῆς καί ἀδελφικῆς πάντοτε ἀγαπης ἐν Χριστῷ Ιησοῦ, «δι’ ὅν τά πάντα καί δι’ οὗ τά πάντα».

Ἐν Τιράνοις, τῇ 5ῃ Αὐγούστου 2020

† Ἀναστάσιος
Ἀρχιεπίσκοπος Tιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων