18/06/2021 18/06/2021 Εγκύκλιο προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε η Ιερά Σύνοδος, μέσω του Αρχιγραμματέα της, Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ωρεών κ. Φιλοθέου, με την οποία παραθέτει το έγγραφο της Συνοδικής Επιτροπής Χριστιανικής Αγωγής και Νεότητος, στο οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για την προγραμματισμένη από την Εκκλησία της Ελλάδος εορταστική εκδήλωση...
18 Ιουνίου, 2021 - 10:00
Τελευταία ενημέρωση: 18/06/2021 - 11:10

Συνοδική Εγκύκλιος σχετικά με την εκδήλωση στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο

Διαδώστε:
Συνοδική Εγκύκλιος σχετικά με την εκδήλωση στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο

Εγκύκλιο προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε η Ιερά Σύνοδος, μέσω του Αρχιγραμματέα της, Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ωρεών κ. Φιλοθέου, με την οποία παραθέτει το έγγραφο της Συνοδικής Επιτροπής Χριστιανικής Αγωγής και Νεότητος, στο οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για την προγραμματισμένη από την Εκκλησία της Ελλάδος εορταστική εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, που θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

«Ἐνημέρωσις περί τῆς προγραμματιζομένης ἑορταστικῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τήν Ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821»
(17/6/2021).

Πρωτ. 2588
Αριθμ. Διεκπ. 1102
Αθηνησι τη‚ 17ῃ Ἰουνίου 2021

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Συνοδικῇ Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει ἀποστέλλομεν ὑμῖν διά τοῦ παρόντος τό ὑπ᾿ ἀριθ. 28/16.6.2021 ἔγγραφον τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς καί τῆς Νεότητος, ἐν ᾧ περιλαμβάνονται ἀναλυτικαί ὁδηγίαι περί τῆς προγραμματιζομένης ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἑορταστικῆς Ἐκδηλώσεως διά τήν Ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἡ ὁποία θά λάβῃ χώραν εἰς τό Καλλιμάρμαρον Παναθηναϊκόν Στάδιον, τό Σάββατον 11ην Σεπτεμβρίου 2021.

Πρός τούτοις, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, ἐπί τῷ τέλει τῆς ἀρτιωτέρας προετοιμασίας τῆς Ἐκδηλώσεως, τήν Τρίτην 22αν Ἰουνίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 18.00 εἰς τήν ἰσόγειον Αἴθουσαν Ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου θά πραγματοποιηθῇ, μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ συνδέσμου: https://us02web.zoom.us/j/84243328344?pwd=T0MyNzV6 VU52R21HczBOR05BMDhJQT09, Meeting ID: 842 4332 8344, Passcode: 442761, τηλεδιάσκεψις τῶν Ὑπευθύνων Ἱερέων Νεότητος τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, αἱ ὁποῖαι ἐπιθυμοῦν ὅπως συμμετάσχουν διά τῶν Χορωδιῶν αὐτῶν εἰς τήν ἐν λόγῳ Ἐκδήλωσιν. Οἱ Ὑπεύθυνοι Ἱερεῖς Νεότητος τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τοῦ λεκανοπεδίου Ἀττικῆς δύνανται νά παρευρεθοῦν διά ζώσης εἰς τόν προαναφερθέντα χῶρον συναντήσεως (Αἴθουσαν Ἐκδηλώσεων Ἱερᾶς Συνόδου).

Τέλος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως αἴτησιν διά τήν συμμετοχήν τῶν παιδικῶν καί νεανικῶν Χορωδιῶν, ἡ ὁποία θά πρέπῃ νά ἀποσταλῇ εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν [email protected] τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς καί τῆς Νεότητος ἕως τῆς 30ῆς Ἰουνίου ἐ.ἔ.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΗΤΟΣ 

Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων