12/09/2018 12/09/2018   “Το φύλο σε κάθε άνθρωπο είναι δώρο δοσμένο απο τον Θεό” τονίζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, προσθέτοντας ότι “προσδιορίζεται από τη φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος και δεν αποτελεί στοιχείο επιλογής, αυτοπροσδιορισμού, ή μεταβολής κατά βούληση” Κατά τη διάρκεια της τρίτης τακτικής συνεδρίας στις 11 Σεπτεμβρίου, η Ιερά Σύνοδος τονίζει πάντως ότι...
12 Σεπτεμβρίου, 2018 - 8:22

Εκκλησία της Κύπρου: Αποφάσεις της Ι.Σ. περί “νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου”

Διαδώστε:
Εκκλησία της Κύπρου: Αποφάσεις της Ι.Σ. περί “νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου”

 

“Το φύλο σε κάθε άνθρωπο είναι δώρο δοσμένο απο τον Θεό” τονίζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, προσθέτοντας ότι “προσδιορίζεται από τη φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος και δεν αποτελεί στοιχείο επιλογής, αυτοπροσδιορισμού, ή μεταβολής κατά βούληση”
Κατά τη διάρκεια της τρίτης τακτικής συνεδρίας στις 11 Σεπτεμβρίου, η Ιερά Σύνοδος τονίζει πάντως ότι “σε εξαιρετικὰ σπάνιες περιπτώσεις, όπου υπάρχει διαταραχὴ φύλου, και ύστερα από τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις θα μπορούσε να γίνει μία νομικὴ διευθέτηση για καταχώριση μιας διενεργούμενης αλλαγής στο φύλο που είχε πριν δηλωθεί”.
Και προσθέτει: “Το να υπάρξει όμως, νομοθετικὴ ρύθμιση για κατοχύρωση του δικαιώματος επιλογής φύλου, εκτός του βιολογικού, χωρὶς να υπάρχουν οι ιατρικές ή άλλες προϋποθέσεις, πιστεύουμε ότι αυτό αντιστρατεύεται τα ήθη του λαού, τις αντιλήψεις περί ηθικής, περί φυσικού και φυσιολογικού”

Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018, στὴν τρίτη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:
Ἀσχολήθηκε μὲ θέματα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καὶ τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας», ἐν ὄψει τῆς ἔναρξης τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς:
α) Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τοὺς Διευθυντὲς τῶν Σχολῶν, Πρωτοπρεσβύτερο Κυπριανὸ Κουντούρη καὶ Ἀρχιμανδρίτη Βενέδικτο Ἰωάννου ἀντιστοίχως, γιὰ διάφορα θέματα τῶν Σχολῶν τους.
β) Ἐνέκρινε τὸν κατάλογο τῶν νεοεισακτέων σπουδαστῶν τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας», γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2018-2019.
2) Ὅρισε, μὲ κλήρωση, τὰ μέλη τοῦ Πενταμελοῦς Συνοδικοῦ Δικαστηρίου γιὰ τὸ νέο ἔτος.
α) Μέλη: Οἱ Μητροπολῖτες Πάφου, Μόρφου, Ταμασοῦ καὶ οἱ Ἐπίσκοποι Ἀρσινόης καὶ Ἀμαθοῦντος.
β) Ἀναπληρωτές: Οἱ Μητροπολῖτες Κιτίου, Λεμεσοῦ, Κωνσταντίας, Κύκκου καὶ Τριμυθοῦντος.
3) Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀσχολήθηκε μὲ τὸ νομοσχέδιο: « Ὁ περὶ Νομικῆς Ἀναγνώρισης τῆς Ταυτότητας Φύλου Νόμος τοῦ 2018», τὸ ὁποῖο ἔχει τεθεῖ σὲ δημόσια διαβούλευση καὶ ἀποφάσισε τὰ ἑξῆς:
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θεωρεῖ ὅτι τὸ φύλο σὲ κάθε ἄνθρωπο εἶναι δῶρο δοσμένο ἀπὸ τὸν Θεό, τὸ ὁποῖο ὑπηρετεῖ τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς. Τὸ φύλο προσδιορίζεται ἀπὸ τὴ φυσιολογία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καὶ δὲν ἀποτελεῖ στοιχεῖο ἐπιλογῆς, αὐτοπροσδιορισμοῦ, ἤ μεταβολῆς κατὰ βούληση.
Ἡ Ἁγία Γραφὴ διακηρύσσει ὅτι δύο φύλα, «ἄρσεν καὶ θήλυ» «ἐποίησεν» ὁ Θεός. Ἀπορρίπτει, ἑπομένως τὶς θεωρίες περὶ κοινωνικοῦ φύλου, ἤ ῥευστότητας φύλου, ἤ ύπαρξης τρίτου, ἤ περισσότερων φύλων.
Τὸ νομοσχέδιο «περὶ νομικῆς ἀναγνώρισης τῆς ταυτότητας φύλου», τὸ ὁποῖο παρέχει τὴ δυνατότητα μεταβολῆς τοῦ καταχωρισμένου φύλου μέχρι καὶ δύο φορές, μὲ ἁπλὴ αἴτηση, οὐσιαστικὰ ἀναγνωρίζει ὡς δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ νὰ ἀντιστρατεύεται τὴν ἴδια τὴ φύση του. Νομίζουμε ὅτι τὸ νομοσχέδιο προκαλεῖ τὸ αἴσθημα τῆς κοινωνίας καὶ τορπιλλίζει τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας.
Θεωροῦμε ὅτι σὲ ἐξαιρετικὰ σπάνιες περιπτώσεις, ὅπου ὑπάρχει διαταραχὴ φύλου, καὶ ὕστερα ἀπὸ τὶς ἀναγκαῖες ἰατρικὲς ἐπεμβάσεις, θὰ μποροῦσε νὰ γίνει μία νομικὴ διευθέτηση γιὰ καταχώριση μιᾶς διενεργούμενης ἀλλαγῆς στὸ φύλο ποὺ εἶχε πρὶν δηλωθεῖ. Τὸ νὰ ὑπάρξει, ὅμως, νομοθετικὴ ρύθμιση γιὰ κατοχύρωση τοῦ δικαιώματος ἐπιλογῆς φύλου, ἐκτὸς τοῦ βιολογικοῦ, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν οἱ ἰατρικὲς ἤ ἄλλες προϋποθέσεις, πιστεύουμε ὅτι αὐτὸ ἀντιστρατεύεται τὰ ἤθη τοῦ λαοῦ, τὶς ἀντιλήψεις του περὶ ἠθικῆς, περὶ φυσικοῦ καὶ φυσιολογικοῦ. Κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ περάσει ἀπαρατήρητο ἀπὸ ἄλλους λαούς, ποὺ ἔχουν τὶς δικές τους θρησκευτικὲς καὶ φιλοσοφικὲς παραδόσεις, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει τὴν ἴδια τύχη σ’ ἕναν Ὀρθόδοξο λαὸ μὲ μακρὰ Χριστιανικὴ Παράδοση.
Κάνουμε, ὡς ἐκ τούτου, ἔκκληση στοὺς Βουλευτές μας νὰ μὴν ἐκθεμελιώσουν ὅ,τι ὑγιὲς ἀπέμεινε σ’ αὐτὸ τὸν τόπο. Ὁ ψυχοσωματικὸς ἐκφυλισμὸς τῆς κοινωνίας δὲν εἶναι τὸ καλύτερο γιὰ ἕνα λαὸ ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἐθνική του ἐπιβίωση

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων