11/01/2019 11/01/2019 Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος στήν Τρίπολη χτίστηκε λίγα χρόνια μετά τήν Ἐπανάστασι τοῦ 1821 ἀπό εὐλαβεῖς Τριπολιτσιῶτες για να ἐκφρασθῆ ἡ εὐγνωμοσύνη τους πρός τόν Θεόν καί τόν Ἅγιο Τρύφωνα γιά τή μεγάλη δωρεά πού ἔλαβαν, τήν ἀπόκτησιν τῆς ἐλευθερίας. Ὁ Τόπος πάνω στον ὁποῖον ἔκτισαν τόν Ναόν ἦταν ἕνα πετρῶδες ὕψωμα νοτιοδυτικά...
Ενορίες : Αγίου Τρύφωνος Τριπόλεως
11 Ιανουαρίου, 2019 - 14:13
Τελευταία ενημέρωση: 11/01/2019 - 14:14

Ο Άγιος Τρύφων Τριπόλεως έχει την ιστορία του

Διαδώστε:
Ο Άγιος Τρύφων Τριπόλεως έχει την ιστορία του

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος στήν Τρίπολη χτίστηκε λίγα χρόνια μετά τήν Ἐπανάστασι τοῦ 1821 ἀπό εὐλαβεῖς Τριπολιτσιῶτες για να ἐκφρασθῆ ἡ εὐγνωμοσύνη τους πρός τόν Θεόν καί τόν Ἅγιο Τρύφωνα γιά τή μεγάλη δωρεά πού ἔλαβαν, τήν ἀπόκτησιν τῆς ἐλευθερίας.

Ὁ Τόπος πάνω στον ὁποῖον ἔκτισαν τόν Ναόν ἦταν ἕνα πετρῶδες ὕψωμα νοτιοδυτικά καί ἔξω ἀρκετά ἀπό την Πόλιν, πού ἔφερε τό ὄνομα Μεγάλη Πέτρα.

Ἐκεῖ, λοιπόν, στό ὕψωμα τῆς Μεγάλης Πέτρας, χτίστηκε ἁπλό καί ἀπέρριτο καί χωρίς καμμίαν ἀρχιτεκτονικήν ἰδιαιτερότητα το μονόχωρο Ναΰδριον τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος καί παρέμενε ὡς ἐρημικό Ἐξωκκλήσι τῆς Τριπολιτσᾶς πού τή λειτουργική φροντίδα του εἶχαν ἀναλάβει οἱ Ἱερεῖς τοῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῶν Ταξιαρχῶν τῆς Πόλεως καί λειτουργοῦσε πανηγυρικά μόνον τήν ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς του, δηλαδή τήν 1ην Φεβρουαρίου κάθε χρόνου.

Ὅμως, τό Ἐκκλησάκι τοῦτο οἱ Χριστιανοί τό ἐσυμπάθησαν και ἑνωμένοι σέ ὁμάδες ἐφρόντισαν να τό εὐπρεπίσουν καί νά τό πλουτίσουν μέ ἱερά σκεύη, μέ βιβλία λειτουργικά καί μέ ἱερές εἰκόνες ὥστε νά εἶναι λειτουργικό. Στήν ἔρευνα πού διεξήχθη ευρέθη ὅτι στό Ναΰδριον τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος, τό ἔτος 1855, κατασκευάσθηκε ἡ εἰκόνα τοῦ Ἀρχιερέως Χριστοῦ ἀπό τόν ἁγιογράφο τοῦ Ναυπλίου Ἰωάννη Δημάδη, μέ δαπάνη ὁμάδος Τριπολιτσιωτῶν για τήν ψυχικήν των ὠφέλεια.

Ἐπίσης, στά χρόνια πού ἀκολουθοῦν βλέπουμε τό ἐνδιαφέρον τῶν πιστῶν νά εἶναι ἔκδηλον, πού πάλι σέ ὁμάδες συνασπιζόμενοι, ἁγιογραφοῦν τίς εἰκόνες τοῦ Τέπλου, πληρώνουν ὁμαδικά τή δαπάνη καί καταγράφουν ἐπάνω σ’αὐτές τά ὀνόματά τους καί ἐπικαλοῦνται τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καί τῶν Ἁγίων καί χωρίς νά το συνειδητοποιοῦν καταγράφουν καί τήν ἱστορίαν τοῦ Ναοῦ και τῆς Πόλεως.

 

ΦΩΤΟ: arcadiaportal.gr

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων