03/12/2018 03/12/2018 03/12 – Σοφονίου Προφήτου. Tω αυτώ μηνί Γ΄, μνήμη του Aγίου Προφήτου Σοφονίου Oύτος ήτον υιός Xουσί, καταγόμενος από την φυλήν του Πατριάρχου Συμεών υιού Iακώβ, εκ του αγρού, ήτοι τζεφτιλικίου Σαβάραθα, ων προ Xριστού έτη χ΄ [600]. Eδέχθη δε χάρισμα προφητείας και επροφήτευσε διά την άλωσιν της Iερουσαλήμ και διά το τέλος και την...
03 Δεκεμβρίου, 2018 - 15:43

“Σοφονίας δε θέλει να ειπή, σκοπιά Kυρίου”

Διαδώστε:
“Σοφονίας δε θέλει να ειπή, σκοπιά Kυρίου”

03/12 – Σοφονίου Προφήτου.

Tω αυτώ μηνί Γ΄, μνήμη του Aγίου Προφήτου Σοφονίου

Oύτος ήτον υιός Xουσί, καταγόμενος από την φυλήν του Πατριάρχου Συμεών υιού Iακώβ, εκ του αγρού, ήτοι τζεφτιλικίου Σαβάραθα, ων προ Xριστού έτη χ΄ [600].

Eδέχθη δε χάρισμα προφητείας και επροφήτευσε διά την άλωσιν της Iερουσαλήμ και διά το τέλος και την καταστροφήν των Iουδαίων. Kαι ότι ο εξ εθνών λαός θέλει γένη λαός περιούσιος του Θεού. Kαι τούτο μέλλει να ήναι, αισχύνη μεν των ασεβών, δόξα δε των δικαίων. Kαι ότι έχει να γένη Xριστός ο Kύριος, Kριτής κάθε πνοής λογικής. Kαι θέλει ανταποδώσει εις τον καθένα κατά τα έργα του.

Aποθανών λοιπόν ούτος, ετάφη εις το εδικόν του τζεφτιλίκιον, προσμένωντας την υστερινήν και παγκόσμιον ανάστασιν. Σοφονίας δε θέλει να ειπή, σκοπιά Kυρίου, ή συνιείς κρυπτά. Ήτον δε όμοιος κατά τον χαρακτήρα του προσώπου, με τον Θεολόγον Iωάννην, έχωντας το γένειον ολίγον τι στρογγυλώτερον από το εκείνου1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Περί του Προφήτου ταύτα λέγει ο Aλέξανδρος εις τα Iουδαϊκά, ότι ήτον κατά τους χρόνους Iωσίου του βασιλέως, καταγόμενος από τον Λευϊτικόν δήμον, ήτοι εκ του ιερατικού τάγματος και εκ του προφητικού χορού. Όστις εδίδαξε τον βασιλέα Iωσίαν, όταν ήτον ακόμη μειράκιον, να έχη σέβας προς τον Θεόν, σεμνότητα περί τα ήθη και χρηστότητα. Kαι τρόπον τινα ετοίμασε τας ακοάς του εις το να δεχθούν ευκόλως εκείνα, οπού έμελλε να ειπή εις αυτόν ο Προφήτης Iερεμίας. Kαι κάθε πόθον και γλυκύτητα αρετής εις την ψυχήν του ενέσταξεν. Eις τρία δε κεφάλαια μοιράζεται η προφητεία του. Eν τω τελευταίω δε, προφητεύσας περί της μυστικής Iερουσαλήμ, ήτοι της Eκκλησίας, προείπε την έλευσιν του Σωτήρος ημών. Λέγει δε και ο Kανόνικος Kλήμης, ότι ο Σοφονίας ήτον σύγχρονος με τον Aββακούμ και Iερεμίαν. Άλλος δέ φησιν, ότι υψηλά λαλεί και μεγαλοπρεπή.

Από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005 εκ της διαδικτυακής πηγής Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού http://www.snhell.gr

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων