13/01/2020 13/01/2020 Κατατέθηκε στη Βουλή, όπως αναμενόταν, το σχέδιο νόμου σύμφωνα με το οποίo από το τρέχον έτος απαλείφονται τα πεδία θρήσκευμα και ιθαγένεια από το εθνικό απολυτήριο. Η διάταξη αυτή περιλαμβάνεται στο άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»...
13 Ιανουαρίου, 2020 - 8:15
Τελευταία ενημέρωση: 13/01/2020 - 8:16

Νόμος: Χωρίς θρήσκευμα και ιθαγένεια τα απολυτήρια

Διαδώστε:
Νόμος: Χωρίς θρήσκευμα και ιθαγένεια τα απολυτήρια

Κατατέθηκε στη Βουλή, όπως αναμενόταν, το σχέδιο νόμου σύμφωνα με το οποίo από το τρέχον έτος απαλείφονται τα πεδία θρήσκευμα και ιθαγένεια από το εθνικό απολυτήριο.
Η διάταξη αυτή περιλαμβάνεται στο άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» που αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες.
Επίσης απαλείφεται το πεδίο της ιθαγένειας από τους τίτλους σπουδών, τα αποδεικτικά μετεγγραφής και τις κάρτες φοίτησης μετακινούμενων μαθητών.

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων