12/06/2019 12/06/2019 Στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας για το ΕΣΠΑ αναφέρεται η ένταξη της Δήλου και της Μονής Δαφνίου στο πρόγραμμα “Προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Συγκεκριμένα, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020), θα πραγματοποιηθούν δύο...
12 Ιουνίου, 2019 - 14:03

Στο ΕΣΠΑ εντάσσονται η Δήλος και η Μονή Δαφνίου

Διαδώστε:
Στο ΕΣΠΑ εντάσσονται η Δήλος και η Μονή Δαφνίου

Στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας για το ΕΣΠΑ αναφέρεται η ένταξη της Δήλου και της Μονής Δαφνίου στο πρόγραμμα “Προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Συγκεκριμένα, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020), θα πραγματοποιηθούν δύο παρεμβάσεις:

1η πράξη: “Δήλος – ανοικτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο”, με συνολική δημόσια δαπάνη 4.520.000 ευρώ, αφορά στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου. Στις εργασίες περιλαμβάνονται, εργασίες αποκατάστασης για τα αρχαία μνημεία, το μουσείο και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση διαδρόμων επισκεπτών, παραγωγή ενημερωτικών εντύπων κ.α.

2η πράξη: “Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, B’ Φάση” συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 1.200.000 ευρώ αφορά στο μνημείο του 11ου αιώνα της Ι.Μ. Δαφνίου.

ΕΣΠΑ – UNESCO
Μεταξύ άλλων θα πραγματοποιηθούν καθαιρέσεις βλαπτικών νεότερων επεμβάσεων, εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης και ήπιας διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Επίσης θα παραχθεί ενημερωτικό υλικό και θα διοργανωθεί επιστημονική ημερίδα για την παρουσίαση και δημοσιοποίηση του έργου.

Η πρόσκληση “Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η Φάση)” στην οποία εντάσσονται τα ανωτέρω έργα, έχει συνολικό προϋπολογισμό 13.000.000 ευρώ.

“Τα μνημεία που βρίσκονται στον κατάλογο της UNESCO κατέχουν εμβληματική θέση στην αλυσίδα αξίας του ελληνικού τουρισμού, λόγω της διεθνούς αναγνωρισιμότητάς τους και συμβάλλουν στην καθιέρωση της ευρύτερης περιοχής χωροθέτησής τους ως σημαντικού τουριστικού προορισμού με ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα ευνοώντας την γενικότερη ανάπτυξη αυτών των περιοχών”, όπως σημειώνεται στη σχετική ανάρτηση.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων