07/07/2020 07/07/2020 Χθες, Δευτέρα 6 Ιουλίου το απόγευμα, παραμονή της εορτής της Αγίας Κυριακής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Πανηγυρικό Εσπερινό στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού. Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Εἰς ὀσμήν μύρου σου ἔδραμον, Χριστέ ὁ Θεός, ὅτι τέτρωμαι...
07 Ιουλίου, 2020 - 10:33
Τελευταία ενημέρωση: 07/07/2020 - 9:23

Η εορτάζουσα Αγία, σαν τη νύμφη του άσματος ασμάτων

Διαδώστε:
Η εορτάζουσα Αγία, σαν τη νύμφη του άσματος ασμάτων

Χθες, Δευτέρα 6 Ιουλίου το απόγευμα, παραμονή της εορτής της Αγίας Κυριακής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Πανηγυρικό Εσπερινό στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Εἰς ὀσμήν μύρου σου ἔδραμον, Χριστέ ὁ Θεός, ὅτι τέτρωμαι τῆς σῆς ἀγάπης ἐγώ».

Με τη νύμφη του Άσματος των Ασμάτων παρομοιάζει ο ιερός υ­μνο­­γράφος την εορταζομένη αγία μεγαλομάρτυρα Κυριακή, την προ­στά­τιδα και έφορο της Ιεράς αυ­τής Μονής. Και είναι πολύ επι­τυ­χημένη η παρομοίωσή του, γιατί η ζωή και η στάση της αγίας ενώ­πιον των διωκτών της αυτό έλεγε και αυτό αποδείκνυε.

Μικρή στην ηλικία αλλά με με­γά­λη πίστη η αγία Κυριακή, τέκνο ευσεβών γονέων που την είχαν ανα­θρέψει «εν παιδεία και νου­θε­σία Κυρίου» και της είχαν δώσει το όνομά του, ήταν φυσικό να ακολουθήσει το παράδειγμα των γονέων της στην ομολογία της πί­στεως και να εντυπωσιάσει τον Ρω­­μαίο έπαρχο που νόμιζε ότι το μαρτύριο των γονέων της θα την έκα­νε να λυγίσει, και έτσι θα μπο­ρού­σε εύκολα να την πείσει να αρ­νη­θεί την πίστη της στον Χριστό.

Η αγία Κυριακή, όμως, όχι μόνο τον προειδοποίησε ότι δεν πρό­κει­ται να αθετήσει την πίστη της και να προδώσει την αγάπη της προς τον Χριστό, αλλά και το απέδειξε με τη γενναία στάση της και την εμ­μονή της μέχρι τέλους στην πίστη στον σωτήρα και λυτρωτή της.

«Εις οσμήν μύρου σου έδραμον, Χριστέ ο Θεός, ότι τέτρωμαι της σης αγάπης εγώ».

Ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη της αγίας Κυριακής προς τον Χριστό, ώστε δεν ήθελε οτι­δήποτε άλλο παρά να είναι μαζί με τον Χριστό, να αι­σθάνεται την παρου­σία του στη ζωή της, να νιώθει και τη δική του αγάπη στην ψυχή της και να βρίσκεται κοντά του αιώνια.

Γι᾽ αυτό και δεν υπολόγιζε ούτε το μαρτύριο ούτε τον θάνατο· δεν υπολόγιζε ούτε τον πόνο ούτε τη θλίψη που θα της προκαλούσαν, για­­τί θεωρούσε ότι ο χωρισμός της από τον Χριστό και η στέρηση της αγάπης του είναι πολύ πιο οδυνη­ρά, πολύ πιο δυσάρεστα από τα βα­σανιστήρια και τον θάνατο.

Και η αγάπη είναι ο πιο ισχυρός δεσμός, είναι η πιο με­γάλη δύνα­μη που διαθέτει ο άν­θρω­πος και τον συνέχει και τον ενισχύει και του δίδει δύναμη, ώστε να μπορεί να υπερβαίνει και να νικά τα πάντα, ακόμη και το μαρτύριο και τον θάνατο.

Και αυτή την αγά­πη της αγίας Κυριακής της την ανταπέδωσε και ο Χρι­στός, ο οποίος την κάλεσε κο­ντά του, λίγο πριν το ξίφος του δημίου της αφαιρέσει τη ζωή, για να της χαρίσει τη δόξα του ου­ρα­νού, αυτήν που έχει ετοιμάσει σε όλους εκείνους οι οποίοι τον ομο­λογούν ενώπιον των ανθρώ­πων και δεν θέλουν να χωρισθούν για κανένα λόγο και για καμία τιμή και δόξα από την αγάπη του.

Aυτή την αγάπη που έθελγε την ψυχή της αγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακής αλλά και όλων των αγίων μαρτύρων και των αγίων της Εκκλησίας μας ας ζηλώσουμε και εμείς. Γιατί αυ­τή την αγάπη περιμένει και από μας ο Χριστός και αυτή είναι η αγάπη που του αξίζει, καθώς και Εκείνος μας αγά­πησε τόσο πολύ, ώστε ήλθε στη γη, έγινε άνθρωπος για μας και σταυρώθηκε για τη σω­­τηρία μας.

Δεν ζητά από εμάς να μαρτυρή­σουμε. Δεν ζητά να θυσιάσουμε τη ζωή μας. Ζητά να του δείξουμε την αγάπη μας τηρώντας τις εν­το­λές και το θέλημά του.

«Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς εκείνος εστιν ο αγα­πών με», λέγει ο ίδιος ο Χριστός. Διότι, όπως, όταν αγαπούμε έναν άν­θρωπο, θέλουμε να κάνουμε ο,τι μας λέει για να τον ευχα­ρι­στούμε και να τον χα­ρο­ποιούμε με την υπακοή μας, το ίδιο ισχύει κατά μείζονα λόγο για τον Χριστό, του οποίου οι εντολές δεν είναι ο λόγος ενός ανθρώπου, έστω και αγαπητού, αλλά είναι ο λόγος του Θεού που θέλει με τις εντολές του να μας βοηθήσει να κερδίσουμε τη σωτηρία.

Και γι᾽ αυτό ο Χριστός βεβαιώνει ότι όσοι τηρούν τις εντολές του, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυ­τό την αγάπη τους, αυτοί θα απο­λαύσουν την αγάπη του Θεού και θα αξιωθούν να δουν το πρό­σω­πό του.

Αυτή τη θεία αγάπη και τη θέα του προσώπου του Χριστού απο­λαμβάνει και η αγία μεγαλομάρ­τυς Κυριακή εις εκπλήρωση του πόθου και της αγάπης της για τον Χριστό, και αυτή την αγάπη κα­λού­μεθα από τον Χριστό να ζήσου­με και εμείς.

Ας μην απεμπολήσουμε αυτή την προσφορά και αυτή τη δωρεά του Χρι­στού, αλλά ας μιμηθούμε το πα­ρά­δειγμα της αγίας Κυρια­κής, που ήλθαμε για να τιμήσουμε απόψε εδώ στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή της· ας μιμηθούμε το παράδειγμα της δικής της αγά­πης, ώστε και δια των πρε­σβειών της να την απολαύσουμε και εμείς και στη γη και πολύ περισ­σότερο αιώνια στον ουρανό, εκεί όπου πο­ρεύθηκε σήμερα και η μακα­ριστή Γερόντισσα Φιλοθέη, την οποία, αφού επί πολλές δεκαετίες δια­κόνησε την αγία Κυριακή, εδώ στο μοναστήρι της το οποίο δημιούρ­γησε, την κάλεσε η αγία για να εορτάσει κοντά της την παμφαή μνήμη της, παρισταμένη και νοερά ανάμεσά μας στην ιερά πανήγυρη της Μονής της και χαίρουσα για την ευλάβεια των προσκυνητών της προς την αγία μεγαλομάρτυρα Κυριακή.

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων