19/04/2019 19/04/2019 Το επισήμως ανακοινωθέν Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών και Θείων Λειτουργιών της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα 2019 και τη Διακαινήσιμο έχει ως εξής:   ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ – 21Ἀπριλίου 7 π.μ. Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 6 μ.μ. Ἑσπερινός Ἀπόδοσις Ἑορτῆς Βαΐων 7 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, ἤτοι ὁ ῎Ορθρος...
19 Απριλίου, 2019 - 18:06
Τελευταία ενημέρωση: 19/04/2019 - 18:07

Ι.Μ. Πετράκη: Μεγάλη Εβδομάδα 2019 & Διακαινήσιμος

Διαδώστε:
Ι.Μ. Πετράκη: Μεγάλη Εβδομάδα 2019 & Διακαινήσιμος

Το επισήμως ανακοινωθέν Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών και Θείων Λειτουργιών της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα 2019 και τη Διακαινήσιμο έχει ως εξής:

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ – 21Ἀπριλίου

7 π.μ.
Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

6 μ.μ.
Ἑσπερινός Ἀπόδοσις
Ἑορτῆς Βαΐων

7 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, ἤτοι ὁ ῎Ορθρος τῆς Μ. Δευτέρας,κατά τήν ὁποίαν μνημονεύομεν τοῦ μακαρίου Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου καί
τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου καταρασθείσης καί ξηρανθείσης συκῆς.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ – 22 Ἀπριλίου
ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

7 π.μ.
Θεία Λειτουργία
Προηγιασμένων Δώρων

7 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, ἤτοι ὁ ῎Ορθρος τῆς Μ. Τρίτης, κατά τήν ὁποίαν μνημονεύομεν τῶν Δέκα Παρθένων,
ἐκ τῆς παραβολῆς τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ – 23 Ἀπριλίου
ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ

7 π.μ.
Θεία Λειτουργία
Προηγιασμένων Δώρων

7 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, ἤτοι ὁ ῎Ορθρος τῆς Μ. Τετάρτης, κατά τήν ὁποίαν μνημονεύομεν τῆς ἀλειψάσης μετά μύρου τόν Κύριον
πόρνης γυναικός, ἐπειδή τοῦτο ἔγινε ὀλίγον πρό τοῦ σωτηρίου Πάθους. Ψάλλεται δέ καί τό περιώνυμον Τροπάριον τῆς Κασσιανῆς
«Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή…».

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ – 24 Ἀπριλίου
ΤΗΣ ΑΛΕΙΨΑΣΗΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΜΥΡΩ

7 π.μ.
Θεία Λειτουργία
Προηγιασμένων Δώρων

5 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου

7 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Μ. Δείπνου, ἤτοι ὁ ῎Ορθρος τῆς Μ. Πέμπτης,
κατά τήν ὁποίαν ἑορτάζομεν τόν ἱερόν Νιπτῆρα, τόν Μυστικόν Δεῖπνον,
τήν Ἀρχιερατικήν Προσευχήν τοῦ Κυρίου εἰς τόν κῆπον τῆς Γεθσημανῆ
καί τήν Προδοσίαν τοῦ Ἰούδα.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ – 25 Ἀπριλίου
Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ

7 π.μ.
Θεία Λειτουργία
Μεγάλου Βασιλείου

7 μ.μ.
Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν,(12 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ),
ἤτοι ὁ ῎Ορθρος τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, κατά τήν ὁποίαν ἐπιτελοῦμεν
τά ῞Αγια καί Σωτήρια καί Φρικτά Πάθη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ
καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 26 Ἀπριλίου
ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

8.00 π.μ.
Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Βασιλικῶν Ὡρῶν
&
Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως

7 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, ἤτοι ὁ Ὄρθρος τοῦ Μεγ. Σαββάτου, κατά τό ὁποῖον ἑορτάζομεν τήν Θεόσωμον Ταφήν καί τήν εἰς Ἄδου Κάθοδον τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

9.μ.μ. Ἔξοδος καί Περιφορά
τοῦ Ἐπιταφίου πέριξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

 

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 Ἀπριλίου
Η ΘΕΟΣΩΜΟΣ ΤΑΦΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

7 π.μ.
Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου,
Ἑσπερινός τῆς Ἀναστάσεως, «Πρώτη Ἀνάστασις».

11 μ.μ.
Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος
12.00 π.μ.
Τελετή λαμπροφόρου
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί
ἐν συνεχείᾳ ὁ Ὄρθρος
καὶ ἡ Θεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28 Ἀπριλίου
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΖΩΗΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ & ΘΕΟΥ &
ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

7 μ.μ.
Μέγας Ἑσπερινός τοῦ Πάσχα
(Ἀγάπη) – Εὐλογία Ὠῶν

 

ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2019

Δευτέρα 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοῦ τροπαιοφόρου.

Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία 7 – 9 π.μ.

Ἑσπερινός 7 μ.μ. Ἀπόδειπνον 9 μ.μ.

Τρίτη 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Πανήγυρις Ἁγ. Ραφαήλ – Νικολάου καί Εἰρήνης
(Μάρκου τοῦ εὐαγγελιστοῦ).

Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία 7 – 9.30 π. μ.

Ἑσπερινός 7 μ.μ. Ἀπόδειπνον 9 μ.μ.

./.

Τετάρτη 1 ΜΑΪΟΥ

Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία 6 – 8 π. μ.

Ἑσπερινός 7 μ.μ. Ἀπόδειπνον 9 μ.μ.

Πέμπτη 2 ΜΑΪΟΥ

Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία 6 – 8 π. μ.

Ἑσπερινός 7 μ.μ. Ἀπόδειπνον 9 μ.μ.

Παρασκευή 3 ΜΑΪΟΥ
Ζωοδόχου Πηγῆς

Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία 6 – 8 π. μ.

Ἑσπερινός 7 μ.μ. Ἀπόδειπνον 9 μ.μ.

Σάββατον 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία 6 – 8 π. μ.

Ἑσπερινός 7 μ.μ. Ἀπόδειπνον 9 μ.μ.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων