24/11/2021 24/11/2021 Χωρίς την παρουσία πιστών εξαιτίας της πανδημίας θα πραγματοποιηθεί φέτος η πανήγυρη της Ιεράς Μονής Σινά, η οποία είναι αφιερωμένη στην Αγία Αικατερίνη. Η Μονή, ύστερα από δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, διευκρινίζει ότι “τυγχάνει επισκέψιμος μόνον εις τους εξωτερικούς χώρους Αυτής, εις το Σκευοφυλακείον και εις τον Πρόναον (όταν δεν τελούνται Ι. Ακολουθίαι). Διά...
24 Νοεμβρίου, 2021 - 9:10
Τελευταία ενημέρωση: 24/11/2021 - 11:41

Μονή Σινά: Χωρίς προσκυνητές η εορτή της Αγίας Αικατερίνης

Διαδώστε:
Μονή Σινά: Χωρίς προσκυνητές η εορτή της Αγίας Αικατερίνης

Χωρίς την παρουσία πιστών εξαιτίας της πανδημίας θα πραγματοποιηθεί φέτος η πανήγυρη της Ιεράς Μονής Σινά, η οποία είναι αφιερωμένη στην Αγία Αικατερίνη.

Η Μονή, ύστερα από δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, διευκρινίζει ότι “τυγχάνει επισκέψιμος μόνον εις τους εξωτερικούς χώρους Αυτής, εις το Σκευοφυλακείον και εις τον Πρόναον (όταν δεν τελούνται Ι. Ακολουθίαι). Διά λόγους προστασίας της υγιείας των Πατέρων δεν επιτρέπεται η είσοδος, εις τον κυρίως Ι. Ναόν (Καθολικόν)”.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: 

Πρός ἐνημέρωσιν τῶν φίλων καί προσκυνητῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ καί ἐπειδή εἰς τό διαδίκτυο κυκλοφορήθηκε πληροφορία περί ἐπανεπισκεψιμότητος τῆς ἕως τώρα κεκλεισμένης διά προσκυνητάς λόγῳ τῆς πανδημίας Αὐτονόμου Ἱερᾶς Μονῆς Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ, διευκρινίζομεν, ὅτι ἡ Ἱ. Μονή τυγχάνει ἐπισκέψιμος μόνον εἰς τούς ἐξωτερικούς χώρους Αὐτῆς, εἰς τό Σκευοφυλακεῖον καί εἰς τόν Πρόναον (ὅταν δέν τελοῦνται Ἱ. Ἀκολουθίαι). Διά λόγους προστασίας τῆς ὑγιείας τῶν Πατέρων δέν ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος, εἰς τόν κυρίως Ἱ. Ναόν (Καθολικόν).

Ὡσαύτως διά τούς ἰδίους λόγους θά παραμείνει εἰσέτι κλειστός ὁ Ξενών τῆς Ἱ. Μονῆς. Προσέτι ἀνακοινοῦται ὅτι θά ἑορτασθῆ ἡ ἐγγίζουσα Ἱ. Πανήγυρις τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης 25η Νοεμβρίου/8η Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., ἄνευ προσκυνητῶν, μέ τήν συμμετοχήν μόνον τῶν Πατέρων Αὐτῆς. Ἐπικαλούμενοι τήν χάριν τοῦ ἐν τῷ Σιναίῳ Ὄρει ὀφθέντος Κυρίου, ἐκτενῶς εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα ὅπως διά πρεσβειῶν τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Νύμφης Αὐτοῦ Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου ὑπέρ καταπαύσεως τῆς δεινῆς ἐπιδημίας, θεραπείας τῶν νοσούντων καί εἰρηνεύσεως πάντων.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων