13/11/2020 13/11/2020 Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας έστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας στους προέδρους των Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη και της Τράπεζας Πειραιώς Γεώργιο Χατζηνικολάου καθώς και στους Διευθύντοντες Συμβούλους αυτών, Παύλο Μυλωνά και Χρήστο Μεγάλου αντίστοιχα, καθώς έμαθε ότι οι δύο τράπεζες προτίθενται να κλείσουν τα καταστήματά τους στην περιοχή της...
13 Νοεμβρίου, 2020 - 14:24
Τελευταία ενημέρωση: 13/11/2020 - 18:21

Θέσεις εργασίας: «Μη δώσετε τη χαριστική βολή στον τόπον αυτόν»

Διαδώστε:
Θέσεις εργασίας: «Μη δώσετε τη χαριστική βολή στον τόπον αυτόν»

Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας έστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας στους προέδρους των Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη και της Τράπεζας Πειραιώς Γεώργιο Χατζηνικολάου καθώς και στους Διευθύντοντες Συμβούλους αυτών, Παύλο Μυλωνά και Χρήστο Μεγάλου αντίστοιχα, καθώς έμαθε ότι οι δύο τράπεζες προτίθενται να κλείσουν τα καταστήματά τους στην περιοχή της οποίας είναι πνευματικός ποιμένας.

Ανησυχώντας, λοιπόν, για τις χαμένες θέσεις εργασίας σε περιοχές της Ηπείρου, που αντιμετωπίζουν ούτως ή άλλως πρόβλημα, ο Σεβασμιώτατος έγραψε τα εξής:

«Κύριοι Πρόεδροι, Κύριοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι,

Με οδυνηράν έκπληξιν και βαθείαν αγανάκτησιν, επληροφορήθην, μόλις αυτήν την στιγμήν, ότι οι Όμιλοί σας προτίθενται (διά λόγους υποτίθεται οικονομίας) να κλείσουν και τα καταστήματα Παρακαλάμου (της Τραπέζης Πειραιώς) και Κονίτσης (της Εθνικής Τραπέζης), ανήκοντα και τα δύο εις την ακριτικήν και εξόχως εμπερίστατον Μητροπολιτικήν Επαρχίαν Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης, εις ην και Αρχιερατεύω.

Η απόφασίς σας αυτή έρχεται εις στιγμήν, καθ’ ην ο ακριτικός πληθυσμός (όσος έχει απομείνει …) ευρίσκεται κλεισμένος εις τας οικίας του, λόγω των κυβερνητικών μέτρων προς περιορισμόν των κρουσμάτων του κορωνοιού, ο οποίος, ως άλλη «πανούκλα» ταλαιπωρεί την Πατρίδα μας, αλλά και ολόκληρον τον κόσμον. Έτσι, οι ακρίται μας αδυνατούν να διακηρύξουν εις τους δρόμους την πλήρη αντίθεσίν των εις την αυτόχρημα αντεθνικήν αυτήν ενέργειάν σας …

Αυτό, όμως, το οποίον δεν είναι εις θέσιν να πράξη ο λαός μας, το πράττω ήδη εγώ, ο Ποιμενάρχης και Πνευματικός των Πατέρας. Και σας το λέγω με πόνον και με αγάπην, χωρίς το παράπαν να αμφισβητώ ουδενός την αγάπην διά την Ελλάδα και δη και την ακριτικήν Επαρχίαν Πωγωνίου και Κονίτσης.

Σας θερμοπαρακαλώ και σας ικετεύω: Μη δώσετε την χαριστικήν βολήν εις τον τόπον αυτόν, τον ποτισμένον με πλήθος αίμα Ελληνικόν. Διακονώ εδώ, επί πεντήκοντα τρία (53) και πλέον χρόνια. Και γνωρίζω καλώς τα βάσανα αυτού του λαού, ο οποίος, σε πείσμα των κατά καιρούς αθλίων μεθοδεύσεων, επιμένει να ζη εδώ και να περιμένη την στοργικήν μέριμναν του Εθνικού Κέντρου, η οποία, όμως, δεν έχει φανή άχρι τούδε εις τον ορίζοντα…

Την διαμαρτυρίαν μου αυτήν, θα γνωστοποιήσω α) εις τον Πρόεδρον της Βουλής των Ελλήνων, Ηπειρώτην κ. Κωνσταντίνον Τασούλαν, και β) εις τον κ. Ελευθέριον Οικονόμου, ωσαύτως Ηπειρώτην, Υφυπουργόν «Προστασίας του Πολίτη». Και οι δύο αγαπούν την Επαρχίαν μας, μάλιστα δε ο κ. Οικονόμου κατάγεται από χωρίον της Επαρχίας Κονίτσης.

Αφήστε μας να ζήσουμε. Μη μας «σπρώχνετε» να κατέλθωμεν εις τα Ιωάννινα. Δηλώνω προς υμάς, ότι, πάντως δεν προτίθεμαι να γίνω νεκροθάπτης της ακριτικής μου Επαρχίας. Το Πωγώνι και η Κόνιτσα πρέπει να ζήσουν. Και, συν Θεώ, θα ζήσουν, αφού υμείς αναθεωρήσητε την ως άνω απαράδεκτον απόφασίν σας.

Εὐχέτης ἐν Χριστῷ

Ο Μητροπολίτης 

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως , Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ανδρέας»

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων