25/12/2022 25/12/2022 «Τὴν Ἐδὲμ Βηθλεὲμ ἤνοιξε, δεῦτε ἴδωμεν, τὴν τρυφὴν ἐν κρυφῇ εὕρομεν, δεῦτε λάβωμεν, τὰ τοῦΠαραδείσου ἔνδον τοῦ Σπηλαίου». Με λαμπρότητα και με την παρουσία πλήθους πιστών εορτάστηκε η κοσμοχαρμόσυνη Δεσποτική εορτή της κατά Σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημων Ιησού Χριστού στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης. Φωτορεπορταζ Ραφαηλ...
25 Δεκεμβρίου, 2022 - 9:00
Τελευταία ενημέρωση: 25/12/2022 - 9:17

Φωτορεπορτάζ ope.gr: Η Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων στον Καθεδρικό ναό της Θεσσαλονίκης

Διαδώστε:
Φωτορεπορτάζ ope.gr: Η Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων στον Καθεδρικό ναό της Θεσσαλονίκης
  1. «Τὴν Ἐδὲμ Βηθλεὲμ ἤνοιξε, δεῦτε ἴδωμεν, τὴν τρυφὴν ἐν κρυφῇ εὕρομεν, δεῦτε λάβωμεν, τὰ τοῦΠαραδείσου ἔνδον τοῦ Σπηλαίου».

Με λαμπρότητα και με την παρουσία πλήθους πιστών εορτάστηκε η κοσμοχαρμόσυνη Δεσποτική εορτή της κατά Σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημων Ιησού Χριστού στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης.

  • Φωτορεπορταζ Ραφαηλ Γεωργιάδης

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο προϊστάμενος του Καθεδρικού ναού Αρχιμ. Ειρηναίος Βογιατζής, οι εφημέριοι Πρωτ. Παλαιολόγος Μάνος, Πρωτ. Νικόλαος Ζουγκανάρου και ο διάκονος π. Αλέξανδρος Νικολόγιου.

Κατά τη διάρκεια του Κοινωνικού διαβάστηκε η Χριστουγεννιάτικη εγκύκλιος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου η οποία είναι:

Πρός τούς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἡ μεγάλη ἐτήσια χαρὰ τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεώς μας, γιὰ τὴν μεγίστη ἑορτὴ τῆς τοῦ ΧριστοῦΓεννήσεως, ἔρχεται τούτη τὴν χρονιά, σὲ ἡμέρες γεμᾶτες ἀπὸ ἀνησυχία, ἀγωνία, φόβο καὶ ἀνασφάλεια τόσον ἀπὸ πολεμικές συγκρούσεις ὅσον καὶ ἀπὸ ἀκοές καὶ ἀπειλὲς πολέμου, γιὰ μᾶς τοὺς ἴδιους Ἕλληνες Χριστιανούς καὶ γι’ αὐτὴ τὴν Πατρίδα μας. Ἡ ἐπιζήμια καὶ δυσάρεστη αὐτὴ ψυχολογία ἐπισκιάζει δυσμενῶς ὅλες τὶς ψυχικὲς λειτουργίες καὶ ἔχει ὡς συνέπεια τὴν ἀπώλεια τῆς αἰσιοδοξίας καὶ τῆς ἐπιθυμητῆς εὐτυχίας, τὴν ὁποία τόσο ἐπιζητοῦμε ὅλοι μας ἀπὸ τὴν παρούσα ζωή.

25 Δεκεμβριου 2022

Στὴν κρίσιμη, λοιπόν,

βαρυχειμωνιά, ποὺ συμπίπτει μὲ τὸ πάγωμα τῶν ψυχῶν μας, ἔρχεται ἡ γλυκύτατη μάνα μας, ἡ Ἐκκλησία καὶ χτυπάει τὶς καμπάνες τῶν ἱερῶν Ναῶν, οἱ ἦχοι τοὺς δονοῦν τὶς χορδὲς τῶν ψυχῶν μας, μεταδίδουν τὸαἴσθημα τῆς μελωδικῆς χαρᾶς στὰ ψαλτήρια τῶν ἱεροψαλτῶν, ἐπευλογούντων καὶ τῶν εὐλαβῶν λειτουργῶν.
Ζοῦμε λειτουργικὰ στὴν καρδιά τῆς μεγίστης ἑορτῆς τῆς Χριστιανοσύνης, δηλαδὴ τῆς γλυκυτάτης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ἀλλὰ οἱ ψυχές μας εἶναι βαρειὲς ἀπὸ τὰ γεγονότα καὶ τὶς συγκυρίες τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς. Ἐδῶ στὴν Ἐκκλησία μας μὲ τοὺς ἀγγελικοὺς ὕμνους καὶ τὶς προσευχὲς τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μας προσπαθοῦμε νὰ ξεχωρίσωμε μέσα ἀπὸ τὴν ὀμιχλώδη καὶ μισοσκότεινη ἀτμόσφαιρα τῆς τοπικῆς ἢ τῆς μακρυνῆς μας γῆς τήν ὁλοφώτεινη ἱερὴ περιοχὴ τῆς μυστηριακῆς Βηθλεέμ, γιὰ νὰ ἀναπνεύσουν καὶ πάλι οἱκαρδιές μας τὰ οὐράνια δῶρα τῆς Θείας Χάριτος στὸν κόσμο.

Ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, ἡ ἀνυπέρβλητη αὐτὴ συγκατάβαση τοῦ Οὐρανοῦ πρὸς τὸν κόσμο τοῦ Πλανήτη μας, δυστυχῶς δὲν μᾶς εὐρίσκει καλύτερους ἀπὸ ὅσο εἴμεθα οἱ ἄνθρωποι σὲ προγενέστερες ἐποχὲς. Ὁλόκληρος ὁ κόσμος εἶναι ταραγμένος καὶ ὅλες οἱ ἀνθρώπινες ὑπάρξεις ἐπιχειροῦν διστακτικά βήματα γιὰ τὴ ζωή, ὑποτασσόμενοι στὰ σύγχρονα αἰσθήματα τοῦ φόβου καί τῆς ἀνησυχίας, αὐτὴ ὥρα, καὶ μέσα στὴ φυσική τῆς ἀβεβαιότητος καί τῆς ἀνασφάλειας ὅπως προαναφέρθηκε. Ἡ εὐμάρεια τῆς ἐποχῆς καὶ ἡ ἀφθονία τῶν ἀγαθῶν δὲν μποροῦν νὰ ἐξουδετερώσουν τὰ ἀγωνιώδη προβλήματα τῆς καθημερινότητος, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκτίμηση ὅτι τὸ κακὸ μπορεῖ νὰ προέλθη ξαφνικὰ ἀπὸ ὅποιοδήποτε σημεῖο τοῦ κόσμου.

Ἄν ὁ κόσμος στὴ διαδοχὴ τῶν χρόνων, δὲν ἐκράτησε μόνιμα κοντὰ του τὸ δῶρο τῆς εἰρήνης, αὐτὸ εἶναι εὐθύνη δικὴ του καὶ τῶν κοσμικῶν ἀρχόντων του. Ἔτσι, ἐνῶ ἡ εἰρήνη στὶς σχέσεις τῶν λαῶν εἶναι μὶα διαρκὴς ἐπιδίωξη, ἀλλὰ χωρὶς νὰ γίνεται σταθερὴ πραγματικότητα, ἐκεῖνο ποὺ μένει ὡς τὸ πλέον δυνατὸγεγονὸς, εἶναι ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἐνώπιον τῆς σκληρῆς πραγματικότητος τῆς ζωῆς, ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ παραμένει αἰώνια• «Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία, μηδὲ δειλιάτω• Πιστεύετε εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε».
Οἱ εἰρηνικὲς ψυχές, οἱ πλημμυρισμένες ἀπὸ τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, δίδουν περιεχόμενο στὸν κόσμο, ποτίζοντας μὲ τὴν δροσιά τους τὸ δέντρο τῆς γαλήνης, δῶρο πολύτιμο στὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη.

Ἄς αντικρύσωμε στὰ μάτια τὸν νεογέννητο Χριστὸ γιὰ νὰ διαβάσωμε ἐκεῖ, ὅσα Ἐκεῖνος μᾶς τονίζει: Ἦλθα στῆ γῆ ἀθόρυβα καὶ εἰρηνικά, μᾶς λέγει. Οἱ ἄγγελοι ποὺ μὲ συνοδεύουν, ψάλλουν τὸν ὕμνο τῆς εἰρήνης, προαναγγέλλοντας ἔτσι τὸ πρῶτο μεγάλο δῶρο τοῦ Πατέρα μου στὸν κόσμο «Θεὸς ὢν εἰρήνης, τῆς μεγάλης βουλῆς Του τὸν Ἄγγελον, ἀπέστειλεν ὑμῖν». Διότι πάντα θέλω στἰς ψυχὲς τὶς ἰδικὲς σας, νὰ εἶναι μόνιμη καὶ ἀναφαίρετη ἡ εἰρήνη ἡ ἰδική μου. Ἀπὸ τώρα καὶ μέχρι τὴν ὥρα τῆς σταυρικῆς μου θυσίας καὶμέχρι τῆς στιγμὴ τῆς Ἀναλήψεώς μου στοὺς οὺρανοὺς ἡ εὐλογία μου καὶ ὁ χαιρετισμός μου θὰ εἶναι αὐτός• Εἰρήνη ὑμῖν, παιδιά μου ἀγαπητά.

Ὁ Ἀγγελικός Ὕμνος “Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία“ ὀφείλει νὰ μᾶς προβληματίζει πάντοτε. Ἡ εἰρήνη, ἡ εὐτυχία, ἡ ἀγάπη, ἡ ἀνθρώπινη “εὐδοκία“ ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι αἰτήματα μιᾶς ἀνθρωπότητος πολυπαθοῦς καὶ ταραγμένης. Καθὼς ὁ Ὕμνος θὰ ψαλλεῖ καὶ θὰ τραγουδηθεῖπάλι, θὰ κατορθώσει ἄραγε νὰ στρέψει τοὺς ἀνθρώπους πράγματι σὲ δοξολογία Θεοῦ; Θὰ τοὺς εὐαισθητοποιήσει αὐτὸ τὸ μήνυμα τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης ποὺ περιέχει ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴ γῆκαὶ ποὺ ἐκφράζεται σαφέστατα σ’ αὐτὸ τὸν Ὕμνο; Οἰ ἐκτελεστὲς καὶ οἱ ἀκροατὲς τοῦ Ὕμνου θὰἀναλογισθοῦν τὶ λένε, τὶ ψάλλουν, τὶ τραγουδοῦν, τὶ ἀκοῦν; Θὰ πάει ὁ νοῦς τοὺς στὸν Ὕψιστο Θεὸ καὶστὴν δοξολογία Του; Θὰ μεταφέρουν τὴν διάνοιά τους στὴν Ἅγια ἐκεῖνη Νύχτα καὶ στὰ Ἀγγελικὰ στόματα γιὰ νὰ λάβουν κάτι ἀπὸ τὴν ἐμπειρία καὶ τὸ ἦθος τους;

Ἡ λιτὴ καὶ οὐσιαστικὴ εὐχή μας εἶναι νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἀναδεικνυόμαστε ὅλοι, ἄξιοι καὶ ἀληθινοὶπροσκυνητὲς τοῦ Θείου βρέφους. Μέτοχοι, ἀποδέκτες καὶ φορεῖς τῶν δώρων τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης ποὺ κομίζει ὁ Ἄναρχος Θεὸς στὸ ἀνθρώπινο γένος μας!

Ἄν ἡ ἴδια συνείδηση ἐπικρατήσει σ’ ὃλη τὴν ἀνθρωπότητα τὸ μέλλον της θὰ εἶναι εὐοίωνο, αἰσιόδοξο, εἰρηνικό. Μόνον τότε ἡ “ἄνωθεν εἰρήνη“ τοῦ Θεοῦ θὰ πραγματωθεῖ καὶ ὡς “εἰρήνη τοῦ σύμπαντος κόσμου“.

Μέχρις ὅτου νἄρθῃ μιὰ τέτοια εὐλογημένη ἡμέρα, στὴ μικρὴ δική μας κοινωνία, ἀλλὰ καὶ στὴν ψυχὴ τοῦκαθενός μας ἄς κατοικῇ ὁ Ἰησοῦς, ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας μας. Φάτνες, οἱ καρδιές μας. Ἀγγελικοὶ ὕμνοι, οἱ θερμὲς προσευχὲς μας. Δῶρα, οἱ ἀρετές μας. Φωτεινὸ ἄστρο, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο. Καὶ ἡ πορεία μας σταθερὴ πρὸς τὴν εἰρήνη, τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη. Μὲ ὑπομονὴ καὶ ἐλπίδα.
Σ’ αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2022 καὶ τὸν καινούργιο χρόνο 2023 ποὺ ἔρχεται, εὔχομαι γιὰ ὅλους σας, χωρὶς καμμία ἐξαίρεση «ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰνοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Φιλιπ., 4,7)

Ἀμήν.
Καλά Χριστούγεννα, ἀδελφοί. Χρόνια πολλά.
Εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων