22/09/2019 22/09/2019 Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου , ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού κ. Θεόκλητος μετέβη στήν Περιστερά πρός ἐπιθεώρηση τοῦ λαμπροῦ καί μεγάλου ἒργου τῆς ἀναπαλαιώσεως τοῦ πεντάτρουλλου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, κτίσμα τοῦ 9ου αἰῶνος μ.Χ., ἒργο τοῦ Ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Νέου, Καππαδοκικοῦ ρυθμοῦ καί Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς πού...
22 Σεπτεμβρίου, 2019 - 13:51
Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2019 - 13:29

Εντός του 2020 θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στον Άγιο Ανδρέα Περιστεράς

Διαδώστε:
Εντός του 2020 θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στον Άγιο Ανδρέα Περιστεράς

Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου , ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού κ. Θεόκλητος μετέβη στήν Περιστερά πρός ἐπιθεώρηση τοῦ λαμπροῦ καί μεγάλου ἒργου τῆς ἀναπαλαιώσεως τοῦ πεντάτρουλλου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, κτίσμα τοῦ 9ου αἰῶνος μ.Χ., ἒργο τοῦ Ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Νέου, Καππαδοκικοῦ ρυθμοῦ καί Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς πού ἳδρυσε ὁ Ὃσιος κοντά στή Θεσσαλονίκη.

Τό ἒργο ἐπιλαμβάνεται ὡς φορέας ὑλοποιήσεως τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, ὑπό τή λαμπρά διεύθυνση τῆς Προϊσταμένης τῆς 10ης Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων, Ἀρχαιολόγου κας Μαρίας Τσάπαλη καί τῶν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν της. Τό μεσημέρι, λοιπόν, ὁ Σεβασμιώτατος, παρόντος τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ. Οἰκ. π. Γεωργίου Τσιπλακίδη, ἀπήλαυσε τίς καίριες παρεμβάσεις καί τίς σωστικές ἐργασίες πού λαμβάνουν χώρα στό ὑπέροχο αὐτό βυζαντινό μνημεῖο, μέ ὃ,τι πιό πεπειραμένο προσωπικό καί συνεργάτες διαθέτει ἡ Ἐφορεία. Τόν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθη ὁ εὐγενέστατος καί ἐμπειρότατος Ἀρχαιολόγος κ. Ἰωάννης Νιαούρης, στενός συνεργάτης τῆς κας Τσάπαλη καί ἐκ τῶν διευθυντικῶν στελεχῶν τῆς Ὑπηρεσίας καί μαζί του ὑπερδεκαμελής ὁμάδα συντηρητῶν καί τεχνιτῶν πού περικοσμοῦν τήν Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων. Ἓνα μελίσσι ἐργατικότητος καί ἒσωθεν καί ἒξωθεν τοῦ Ναοῦ φρόντιζε τά πάντα νά γίνουν στήν ὣρα τους καί στό μέτρο τοῦ ἀνθρωπίνως δυνατοῦ καί ὡραίου.

Ὀ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ συνεχάρη τούς συντελεστές αὐτῆς τῆς ἀναπλάσεως, καθότι τό ἒργο ἒχει ἐνταχθῆ καί χρηματοδοτεῖται ἀπό τό ΕΣΠΑ, ἒλαβε τή διαβεβαίωση ὃτι οἱ ἐργασίες ἀναπλάσεως θά περατωθοῦν, σύν Θεῷ, ἐντός τοῦ 2020! Ἡ χαρά περίσσευε καί ἡ συγκίνηση ἀκόμα περισσότερο. Νά συμπληρώσουμε ὃτι ἐντός διμήνου περίπου θά ὁλοκληρωθῆ ἡ φιλοτέχνηση τῆς ἀργυρᾶς πολυτίμου λάρνακος –λειψανοθήκης, ἡ ὁποία θά φιλοξενήση τά χαριτόβρυτα Ἱερά Λείψανα τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου, τοῦ καί Κτίτορος τοῦ Ναοῦ, τά ὁποῖα ἀνεκαλύφθησαν ἀπό τόν ἀείμνηστο Καθηγητή Μουτσόπουλο ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐντοιχισμένα στόν φέροντα ὀργανισμό του καί δή πλησίον τῆς Νοτίου πύλης τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων