10/07/2021 10/07/2021 Εγκύκλιο εξέδωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλος για τον έρανο αγάπης που διεξάγεται από την Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος κάθε καλοκαίρι και θα διεξαχθεί φέτος από τις 15 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου. Ο Σεβασμιώτατος σημειώνει μεταξύ άλλων ότι “Μπορεί να υπάρχει φτώχεια, είμαι βέβαιως, όμως, ότι υπάρχει αγάπη” ενώ καλεί τους πιστούς...
10 Ιουλίου, 2021 - 11:27

Έρανος Αγάπης στην Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος

Διαδώστε:
Έρανος Αγάπης στην Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος

Εγκύκλιο εξέδωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλος για τον έρανο αγάπης που διεξάγεται από την Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος κάθε καλοκαίρι και θα διεξαχθεί φέτος από τις 15 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου. Ο Σεβασμιώτατος σημειώνει μεταξύ άλλων ότι “Μπορεί να υπάρχει φτώχεια, είμαι βέβαιως, όμως, ότι υπάρχει αγάπη” ενώ καλεί τους πιστούς να δώσουν “το γενναίο παρόν” για άλλη μια φορά.

Διαβάστε αναλυτικά:

Προς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἑμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 25,40)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Πατέρες,

Εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο ὅτι ὅλοι μας ἀνεξαιρέτως βιώνουμε καθημερινῶς τήν πολύπλευρη κρίση. Ἡ φτώχεια καί ἡ ἀνεργία ταλαιπωροῦν καί προβληματίζουν τόν ἄνθρωπο, ὁποιασδήποτε τάξης καί δημιουργοῦν πληθώρα προβλημάτων, κυρίως ὅμως τό αἴσθημα τῆς ἀνασφάλειας καί τοῦ φόβου γιά τό αὔριο στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Παράλληλα, ἐπί ἑνάμιση χρόνο ὁλόκληρος ὁ πλανήτης βρίσκεται στή δίνη τῆς πανδημίας τοῦ κωρονοϊοῦ, ὁ ὁποῖος, ἐκτός ἀπό τήν ὑγεία ἔπληξε βαθύτερα τήν οἰκονομία. Ὡς ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ συνδιασμοῦ πολλοί ἀδελφοί μας στεροῦνται πλέον καί τά ἀπολύτως ἀναγκαία γιά τήν ἐπιβίωσή τους.

Ἡ κρίση ὅμως δέν ἀφήνει ἀδιάφορη τήν Ἐκκλησία μας, πού εἶναι ἡ μητέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἀκριβώς ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι ἡ μητέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Στό πρόσωπό Της βρίσκουμε τό ἔλεος, τήν παρηγορία, τή χαρά καί τήν ἐλπίδα. Καθῆκον λοιπόν τῆς Ἐκκλησίας, ὡς Σῶμα Χριστοῦ, εἶναι νά μεταδίδει τίς δωρεές αὐτές στά ἐμπερίστατα μέλη Της, κυρίως μέσῳ τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς καί τοῦ ἐθελοντισμοῦ. Ἐξάλλου, ὁ Κύριος εἶπε: «πείνασα καί μοῦ δώσατε φαγητό, δίψασα καί μοῦ προσφέρατε νερό∙ ἥμουν ξένος καί ἄπορος καί μέ περιθάλψατε, ἀσθενής καί φυλακισμένος καί μέ ἐπισκεφθήκατε». Μέ ἀσύγκριτη ταπείνωση καί ἀνυπέρβλητη ἀγάπη ἔγινε ἄνθρωπος γιά τόν ἄνθρωπο καί μέ τή Σταυρική Του θυσία καί τήν Ἀνάστασή Του μᾶς χάρισε τόν Παράδεισο. Καί εἶναι αὐτό ἀκριβῶς πού ζητᾶ τελικά ἀπό ἐμᾶς μόνο: τή δική μας γνήσια ἀγάπη γιά τόν ἀδελφό συνάνθρωπο.

Κάθε χρόνο τό προϊόν τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὁ ὁποῖος διεξάγετε κατά τή διάρκεια τῶν καλοκαιρινῶν μηνῶν, διατίθεται ἐξ ὁλοκλήρου στήν κάλυψη τακτικῶν καί ἔκτακτων οἰκονομικῶν ἀναγκῶν ἐμπερίστατων ἀδελφῶν τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφέρειας. Καί ὑπάρχουν πολλοί συνάνθρωποί μας πού δυσκολεύονται νά ἐξασφαλίσουν τά πρός τό ζῆν (τρόφιμα, ρούχα, παπούτσια κτλ), νά μεγαλώσουν τά παιδιά τους ἤ ἀκόμα νά καλύψουν ἔξοδα νοσηλείας καί ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς διδάσκει ὅτι ἑάν πάσχει ἕνα μέλος Της πρέπει νά συμπάσχουν καί τά ὑπόλοιπα καί νά ἐργάζονται ἀπό κοινοῦ γιά τήν ἐπίλυση τῶν ποικίλων προβλημάτων πού τά ἀπασχολοῦν.

Ὡς Ἐπίσκοπος καί πνευματικός σας Πατέρας, παρακολουθῶ καί βιώνω, ὅσο μοῦ εἶναι δυνατόν, τίς πολλές δυσκολίες, τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες τοῦ καθενός. Διαπιστώνω ὅτι ἔχουν αὐξηθεῖ δραματικά οἱ ἀνάγκες καί οἱ ἐκκλήσεις τῶν συνανθρώπων μας γιά βοήθεια στό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο καί τά Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Αὐτός ὁ πόνος μέ ὠθεῖ νά σᾶς καλέσω προσωπικά, νά δώσετε τό γενναῖο παρόν γιά ἄλλη μία φορά.

Ἀν καί ἡ φετινή ὑγειονομική κρίση καί οἱ πολυεπίπεδες συνέπειές της δείχνουν νά μήν εὐνοοῦν αὐτήν τήν προσπάθεια τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, προκειμένου νά σταθοῦμε ἀρωγοί στούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας, δέν πρέπει ὡστόσο νά μᾶς ἐμποδίσουν νά προσφέρουμε ἀγάπη. Μπορεῖ νά ὑπάρχει φτώχεια, εἶμαι βέβαιος, ὅμως, ὅτι ὑπάρχει καί μεγάλη ἀγάπη. Αὐτήν θέλουμε νά ἀξιοποιήσουμε, πιστεύοντας ὅτι εἶναι εὐτυχέστερος αὐτός πού προσφέρει ἀπό τό ὑστέρημά του, παρά αὐτός πού λαμβάνει.

Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου ἀγαπητά,

Ἔχοντας τήν πεποίθηση ὅτι, ἀκόμη καί σέ αὐτήν τή δυσμενή συγκυρία θά ανταποκριθοῦμε ὅλοι στό προσκλητήριο τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας καί θά ἐνισχύσουμε τήν εὐλογημένη αὐτή προσπάθεια καί τήν ἐφετινή χρονιά, σᾶς καλῶ νά προσφέρετε μέ ἀρχοντική ἀγάπη καί εὐχαρίστηση στόν Ἔρανο Ἀγάπης, ὁ ὁποῖος θά διεξαχθεῖ ἀπό τίς 15 Ἰουλίου ἕως καί τίς 15 Σεπτεμβρίου 2021, μέ μοναδικό σκοπό τή στήριξη τῶν ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας. Τό λίγο τῶν πολλῶν γίνεται ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία πολύ, μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἐάν ὅλοι καταθέσουμε καί συλλέξουμε τήν ἀγάπη μας, θά δοῦμε θαύματα, θά συναντήσουμε θλιμμένες ψυχές νά χαμογελοῦν, θά χαροῦμε τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσά μας.

Θερμῶς, λοιπόν, σᾶς καλῶ νά ἀνοίξουμε ὅλοι τίς πόρτες τῆς καρδιᾶς καί τοῦ σπιτιοῦ μας στά συνεργεῖα τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης πού θά ἐπισκεφθοῦν τήν πόλη καί τά χωριά τῆς Λευκάδας, τῆς Ἰθάκης, τοῦ Μεγανησίου, τοῦ Καλάμου καί τοῦ Καστοῦ καί νά προσφέρουμε, μέ χαρά καί χριστιανική ἀγάπη, ἀπό τό ὑστέρημά μας, κρατώντας ἔστω καί ἕνα κουπόνι ἀγάπης, ἐνισχύοντας τήν φιλανθρωπική αὐτή προσπάθεια καί παροτρύνοντας παράλληλα καί τούς ὑπόλοιπους ἀδελφούς μας νά διαθέσουν ἀπό τό ὑστέρημα τοῦ βαλαντίου τους καί ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς φιλανθρώπου ἀγάπης τους.

Εὐχόμενος σέ ὅλους ὑγεία και κάθε εὐλογία παρά Κυρίου, πρεσβείαις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, προστάτου τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, διατελῶ

Μετά διαπύρων πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ ε ό φ ι λ ο ς

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων