02/01/2020 02/01/2020 Την εικόνα της Παναγίας του «Άξιον Εστί» από το Πρωτάτο του Αγίου Όρους, θα υποδεχτεί φέτος για τους εορτασμούς των 100 χρόνων από την ελευθέρωση της η Κομοτηνή. Στην πρωτοχρονιάτικη εγκύκλιο του, ο κος Παντελεήμων, μεταξύ άλλων σημείωσε: «Γιά τήν Ἐπαρχία μας, τό νέο ἔτος 2020, σηματοδοτεῖ τήν ἐπίσημη εἴσοδό μας στούς ἑορτασμούς τῶν 100...
02 Ιανουαρίου, 2020 - 15:00
Τελευταία ενημέρωση: 02/01/2020 - 14:46

Αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Κομοτηνής το 2020

Διαδώστε:
Αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Κομοτηνής το 2020

Την εικόνα της Παναγίας του «Άξιον Εστί» από το Πρωτάτο του Αγίου Όρους, θα υποδεχτεί φέτος για τους εορτασμούς των 100 χρόνων από την ελευθέρωση της η Κομοτηνή.

Στην πρωτοχρονιάτικη εγκύκλιο του, ο κος Παντελεήμων, μεταξύ άλλων σημείωσε: «Γιά τήν Ἐπαρχία μας, τό νέο ἔτος 2020, σηματοδοτεῖ τήν ἐπίσημη εἴσοδό μας στούς ἑορτασμούς τῶν 100 χρόνων ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Κομοτηνῆς. Ἕνα ἔτος πού εἶναι ἀφιερωμένο στή μνήμη τῶν γεγονότων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς πού σημάδευσαν τόν τόπο μας καί ὅλη τή Θράκη[…]

Ἰδιαιτέρας ὅμως σπουδαιότητος καί σημασίας κέκτηται ἡ σημαδιακή ἔλευσις τῆς ἐφεστίου καί θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Θεομήτορος τοῦ «Ἄξιον Ἐστίν», τήν 19ην Μαΐου, πρός εὐχαριστήριον κατάθεσιν τῆς εὐλαβείας τοῦ ἡμετέρου Λαοῦ πρός τήν Κυρίαν Θεοτόκον, ἡ Ὁποία τοσαῦτα θαυμαστά εἰργάσατο πρό αἰῶνος περίπου καί ἐξακολουθεῖ νά ἐργάζεται διά τήν ἡμετέραν Ἐπαρχίαν καί διά τό ἡμέτερον Γένος διαχρονικῶς, περί δέ τῆς ὁποίας θά ἐπανέλθωμεν λεπτομερῶς ἐν καιρῷ τῷ δέοντι δι’ ἑτέρας Ἐγκυκλίου, ὅμως καλούμεθα ὅπως προετοιμασθῶμεν ψυχικῶς τε καί σωματικῶς διά τό ἐξαίσιον τοῦτο γεγονός».

Η επικείμενη έλευση της εικόνας, αλλά και το λάβαρο των 100ων Ελευθερίων της Κομοτηνής παρουσιάστηκαν στις 31 Δεκεμβρίου.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων