09/06/2020 09/06/2020 Επιστολή απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος όπου ευχαριστεί τον Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλο με αφορμή την ερώτησή του προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με την καταβολή του Εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος των κληρικών.  Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: Ἀξιότιμε κ. Βουλευτά, Διά τῆς παρούσης Ἐπιστολῆς, ἐκφράζομεν πρός Ὑμᾶς τά θερμά...
09 Ιουνίου, 2020 - 14:45
Τελευταία ενημέρωση: 09/06/2020 - 14:46

Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Βουλευτή Μεσσηνίας

Διαδώστε:
Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Βουλευτή Μεσσηνίας

Επιστολή απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος όπου ευχαριστεί τον Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλο με αφορμή την ερώτησή του προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με την καταβολή του Εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος των κληρικών. 

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Ἀξιότιμε κ. Βουλευτά,

Διά τῆς παρούσης Ἐπιστολῆς, ἐκφράζομεν πρός Ὑμᾶς τά θερμά συγχαρητήρια καί τάς ὁλοκαρδίους εὐχαριστίας, τόσον τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς καθ᾿ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, ὅσον καί ἐμοῦ προσωπικῶς, διά τήν πρωτοβουλίαν τῆς ὑποβολῆς ἐρωτήματος, πρός τόν Ὑπουργόν Ἐργασίας καί Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων, ἀφορῶν εἰς τό ζήτημα καταβολῆς τοῦ Ἐφάπαξ οἰκονομικοῦ βοηθήματος τῶν κληρικῶν.

Σέ καιρούς καί χρόνους δύσκολους γιά τό Ἒθνος, τήν Πατρίδα καί τήν Ἐκκλησία μας, οἱ κληρικοί αποτελοῦν τό πνευματικό στήριγμα τοῦ Λαοῦ καί θεωρεῖται πολυτέλεια ἡ ἀποχώρηση καί ἀφυπηρέτησή τους, μέ τήν ὑποχρεωτική συνταξιοδότησή τους καί μέ τό πρόσχημα τῆς καταβολῆς τοῦ Ἐφάπαξ. Ἐλπίζομεν ὅτι ἡ πρωτοβουλία σας αὕτη θά τύχῃ τῆς δεούσης προσοχῆς καί θά ἐπιφέρει θετικά ἀποτελέσματα.

Εὔχομαι ὁ Κύριος ἡμῶν νά σᾶς χαρίζῃ ὑγείαν καί πᾶν ἀγαθόν διά νά συνεχίσητε τό λαμπρόν καί συνάμα δύσκολον κοινοβουλευτικόν ἔργον σας.

Μετά πολλῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
Εὐχέτης πρός Κύριον
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων