21/11/2019 21/11/2019 Ἀπό τίς πρῶτες πρωινές ὧρες τῆς Πέμπτης, 21 Νοεμβρίου, ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἕνας νέος Πρεσβύτερος προστέθηκε στήν ἱερατική οἰκογένεια τῆς Μητροπόλεώς Νέας Σμύρνης. Kατά τή διάρκεια Ἀγρυπνίας γιά τή Θεομητορική ἑορτή τῶν Εἰσοδίων στόν Ἱερό Ναό ἁγίου Σώστη λεωφ. Συγγροῦ, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης  κ. Συμεών χειροτόνησε σέ Πρεσβύτερο τόν Διάκονο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ...
21 Νοεμβρίου, 2019 - 12:07
Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2019 - 12:11

«Η θεάρεστη διακονία είναι ο αληθινός και άφθαρτος μισθός»

Διαδώστε:
«Η θεάρεστη διακονία είναι ο αληθινός και άφθαρτος μισθός»

Ἀπό τίς πρῶτες πρωινές ὧρες τῆς Πέμπτης, 21 Νοεμβρίου, ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἕνας νέος Πρεσβύτερος προστέθηκε στήν ἱερατική οἰκογένεια τῆς Μητροπόλεώς Νέας Σμύρνης. Kατά τή διάρκεια Ἀγρυπνίας γιά τή Θεομητορική ἑορτή τῶν Εἰσοδίων στόν Ἱερό Ναό ἁγίου Σώστη λεωφ. Συγγροῦ, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης  κ. Συμεών χειροτόνησε σέ Πρεσβύτερο τόν Διάκονο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Νικόδημο Βεκρῆ.

Ὁ π. Νικόδημος εἶναι ἄγαμος κληρικός καί πτυχιοῦχος τοῦ τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Χειροτονήθηκε Διάκονος τό 2013 καί μέχρι σήμερα διακόνησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Σώστη.

«Νά ἔχεις πάντοτε πρό ὀφθαλμῶν τήν ὥρα τῆς ἐμφάνισής σου ἐνώπιον «τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» κατά τή Δευτέρα Παρουσία Του. Τότε πού θά δώσεις λόγο γιά τό πῶς ἄσκησες τήν ἱερατική σου διακονία. Τότε πού, ἄν τήν ἄσκησες εὐσυνείδητα καί ὑπεύθυνα, θά δεχθεῖς «τόν μισθόν τῆς ἀγαθῆς οἰκονομίας», δηλαδή τῆς θεάρεστης ἱερατικῆς διακονίας. Αὐτός εἶναι ὁ ἀληθινός καί ἄφθαρτος μισθός, στόν ὁποῖο ὅλοι μας ὀφείλουμε νά προσβλέπουμε. Τά ἐπίγεια —μισθοί, ἐπιδόματα, τυχερά— ἐδῶ μένουν καί οὐαί καί ἀλίμονο ἄν αἰχμαλωτίσουν τήν καρδιά μας. Αὐτόν τόν οὐράνιο καί ἄφθαρτο μισθό σοῦ εὐχόμαστε νά λάβεις ἀπό τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως. Ἀμήν» ανέφερε στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος.

Ἀκολουθεῖ ἡ προσφώνηση τοῦ Μητροπολίτου:

«Ἀγαπητέ Διάκονε π. Νικόδημε,

Πρίν ἀπό μία ἑξαετία, τήν Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013, ἀξιώθηκες νά χειροτονηθεῖς Διάκονος. Διάκονος τοῦ Θεοῦ. Διάκονος τοῦ ἱεροῦ Θυσιαστηρίου. Διάκονος τοῦ ἐπισκόπου σου καί τῶν πρεσβυτέρων τῆς Ἐκκλησίας.

Χάριτι Κυρίου, ἐπέστη ἡ ὥρα νά ἀνέλθεις στόν δεύτερο ἱερατικό βαθμό. Ὡς πρεσβύτερος πλέον λαμβάνεις πλήρη τήν ἱερατική χάρη καί ἐπωμίζεσαι τά καθήκοντα πού συνεπάγεται ἡ ἱερωσύνη τοῦ Πρεσβυτέρου τῆς Ἐκκλησίας. Ὕψιστη ἡ τιμή πού σοῦ γίνεται, ἀλλά καί οἱ εὐθύνες πού ἀναλαμβάνεις πολύ βαρύτερες.

Ὅλοι μας καί πρωτίστως ὁ ἐπίσκοπός σου, πού ἐπιφορτίζεται μέ τήν εὐθύνη τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας σου, ἐλπίζουμε καί εὐχόμαστε νά φανεῖς ἄξιος τῆς μεγίστης αὐτῆς τιμῆς καί νά ὑπηρετήσεις τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία Του μέ ζῆλο, μέ ἀφοσίωση καί μέ αὐταπάρνηση.

Προβιβάζεσαι σήμερα ἀπό τόν βαθμό τοῦ Διακόνου στόν βαθμό τοῦ Πρεσβυτέρου, τοῦ ἱερέως.

Ποιό θά εἶναι στό ἑξῆς τό ἔργο καί ἡ ἀποστολή σου; Τό διατυπώνει ἀριστοτεχνικά ἡ δευτέρα εὐχή τῆς χειροτονίας Πρεσβυτέρου πού θά ἀναγνώσει ἐντός ὀλίγου ὁ Ἀρχιερεύς ἐπί τῆς κεφαλῆς σου, καθώς γονατιστός θά ἀκουμπήσεις τά χέρια καί τό κεφάλι ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης.

Ὡς πρεσβύτερος πεπληρωμένος μέ τή δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὀφείλεις.

Νά παρίστασαι «ἀμέμπτως» ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ Θυσιαστηρίου. Ἀμέμπτως σημαίνει μέ καθαρή καρδιά. Μέ καθαρή ζωή. Μέ ἀκατάκριτη συνείδηση. Μέ εὐλάβεια ψυχῆς. Μέ δέος καί συντριβή. Ὄχι μόνο σήμερα, τήν ἡμέρα τῆς χειροτονίας σου, ἀλλά κάθε φορά πού θά ἱερουργεῖς. Μέχρι καί τήν τελευταία σου λειτουργία.

Νά ἱερουργεῖς μαζί μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας καί «τόν λόγον τῆς ἀληθείας» Του. «Τό ἱερουργεῖν τό εὐαγγέλιον» (Ρωμ. 15,16) τῆς Βασιλείας, τό κήρυγμα καί ἡ διδασκαλία τῶν ἀνθρώπων, εἶναι οὐσιῶδες ἔργο κάθε ἱερέως. Ὀφείλεις νά τό συνειδητοποιήσεις. Ἀποτελεῖ ἐπιταγή Θεοῦ. «Ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ», παραγγέλλει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στόν μαθητή του Τιμόθεο (Β’ Τιμ. 4,5).

Νά χαρίζεις διά τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος τήν ἐν Χριστῷ ἀναγέννηση σέ ὅσους προσέρχονται ἤ ὁδηγοῦνται στό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος. Τό Βάπτισμα ἀναγεννᾶ τόν ἄνθρωπο. Τό Βάπτισμα μᾶς ἐνσωματώνει στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Τό Βάπτισμα μᾶς ἀναδεικνύει κληρονόμους τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Χωρίς τό Βάπτισμα ὁ ἄνθρωπος δέν σώζεται. «Ὁ πιστεύσας καί βαπτισθείς σωθήσεται», διδάσκει ὁ Κύριος (Μάρκ. 16,16).

Ὀφείλεις, τέλος, νά ἔχεις πάντοτε πρό ὀφθαλμῶν τήν ὥρα τῆς ἐμφάνισής σου ἐνώπιον «τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» κατά τή Δευτέρα Παρουσία Του. Τότε πού θά δώσεις λόγο γιά τό πῶς ἄσκησες τήν ἱερατική σου διακονία. Τότε πού, ἄν τήν ἄσκησες εὐσυνείδητα καί ὑπεύθυνα, θά δεχθεῖς «τόν μισθόν τῆς ἀγαθῆς οἰκονομίας», δηλαδή τῆς θεάρεστης ἱερατικῆς διακονίας.

Αὐτός εἶναι ὁ ἀληθινός καί ἄφθαρτος μισθός, στόν ὁποῖο ὅλοι μας ὀφείλουμε νά προσβλέπουμε. Τά ἐπίγεια —μισθοί, ἐπιδόματα, τυχερά— ἐδῶ μένουν καί οὐαί καί ἀλίμονο ἄν αἰχμαλωτίσουν τήν καρδιά μας.

Αὐτόν τόν οὐράνιο καί ἄφθαρτο μισθό σοῦ εὐχόμαστε νά λάβεις ἀπό τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως. Ἀμήν».

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων