24/04/2019 24/04/2019 Σε εγκύκλιο σημείωμά του επί τω Αγίω Πάσχα 2019, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ – μεταξύ άλλων – αναφέρει τα εξής: Ἡ Ἀνάσταση σημαίνει πὼς ὁ Θεὸς ἀγαπᾶ τόσο τὸν ἄνθρωπο, ποὺ κατῆλθε γι’ αὐτὸν στὴν ἔσχατη φυλακή του, στὸ μέγιστο πόνο του, στὸ θάνατο, ἔτσι ὥστε νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸ πλάσμα τῶν χειρῶν...
24 Απριλίου, 2019 - 18:03

Ο Σεραφείμ Πειραιώς επί τω Αγίω Πάσχα (Εγκύκλιος 2019)

Διαδώστε:
Ο Σεραφείμ Πειραιώς επί τω Αγίω Πάσχα (Εγκύκλιος 2019)

Σε εγκύκλιο σημείωμά του επί τω Αγίω Πάσχα 2019, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ – μεταξύ άλλων – αναφέρει τα εξής:

Ἡ Ἀνάσταση σημαίνει πὼς ὁ Θεὸς ἀγαπᾶ τόσο τὸν ἄνθρωπο, ποὺ κατῆλθε γι’ αὐτὸν στὴν ἔσχατη φυλακή του, στὸ μέγιστο πόνο του, στὸ θάνατο, ἔτσι ὥστε νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸ πλάσμα τῶν χειρῶν του στὸν ᾍδη καὶ νὰ τὸν ἐλευθερώσει ὁριστικὰ ἀπὸ τὰ φρικτά του δεσμά.

Ἡ Ἀνάσταση σημαίνει πὼς στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ὁ Θεὸς ἑνώθηκε μὲ τὸν ἄνθρωπο μὲ μιὰ τέτοια συναρμογή ποὺ τίποτα πλέον δὲν μπορεῖ νὰ τὴν διαταράξει, οὔτε ἀκόμα καὶ τοῦτος ὁ φοβερὸς θάνατος.

Ἡ Ἀνάσταση σημαίνει πὼς ὁ ἀνθρωπος ἔχει τὴν βεβαιότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος παραβλέπει τὴν ἀσχήμια τῶν ἁμαρτιῶν μας, κινούμενος ἀπὸ μανικὸ ἔρωτα γιὰ ὅλους ἐμᾶς, προσφέροντάς μας ἀληθινὴ κοινωνία μαζί του.

Ἡ Ἀνάσταση σημαίνει πὼς ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει ἀξία τεράστια, ἀφοῦ ὁ Θεὸς θυσιάστηκε γι’ αὐτὸν προσωπικά, ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς τὸν ἀναζήτησε στὶς ἐσχατιὲς τοῦ ᾍδη γιὰ νὰ τὸν σώσει.

Ἡ Ἀνάσταση σημαίνει πὼς τὰ πρόσωπα γύρω μας, δὲν νοοῦνται πλέον ὡς ἀνταγωνιστὲς καὶ ἀντίπαλοι, ἀλλ’ ὡς ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ, συνοδοιπόροι στὶς δυσκολίες τῆς γῆς καὶ στὴν ἐλπίδα τοῦ οὐρανοῦ.

Ἀνάσταση σημαίνει πὼς ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ συγχωρήσει τὸν διπλανό του στὰ ἀτοπήματά του καὶ στὶς ἀστοχίες του, γιατί ὁ Χριστὸς δώρισε, γιὰ ὅσους τὸ ἐπιθυμοῦν, ἄφεση ἁμαρτιῶν.

Ἡ Ἀνάσταση σημαίνει πὼς ἐκεῖνος ποὺ διατηρεῖ φθόνο στὴ ψυχή του γιὰ ἐμᾶς, δὲν εἶναι πρόσωπο μισητό· ἀκόμα κι ἂν αὐτοπροσδιορίζεται ὡς ἐχθρὸς, γιὰ μᾶς εἶναι ἀδελφός, ποὺ καλούμαστε νὰ συμπονέσουμε γιὰ τὴ σκληρότητά του καὶ νὰ τὸν ἀγαπήσουμε ὡς εἰκόνα Θεοῦ.

Ἀνάσταση σημαίνει πὼς ὁ ἀνθρωπος δὲν καθορίζεται πλέον ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὶς ἀνάγκες του, ἀφοῦ μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νὰ τὶς ὑπερβεῖ καὶ νὰ σταθεῖ ἀληθινὰ ἐλεύθερος.

Ἡ Ἀνάσταση σημαίνει πὼς μεταξὺ τοῦ Χριστιανοῦ καὶ τῆς ἀδικίας, τῆς φτώχιας, τῆς ἐκμετάλλευσης, τῶν τέκνων τοῦ θανάτου, θεμελιώνεται ἔχθρα καὶ πόλεμος, ὥστε καὶ σὲ τοῦτο τὸ βίο νὰ ἐπιτευχθεῖ κατὰ τὸ δυνατὸ ἡ ἄρση τους.

Ἡ Ἀνάσταση σημαίνει πὼς τὰ ἔργα τῆς ζωῆς μας δὲν εἶναι καταδικασμένα νὰ χαθοῦν μὲ τὸ θάνατο, ἀλλὰ ἔχουν τὴν προοπτική τῆς αἰωνιότητας.

Ἡ Ἀνάσταση σημαίνει πὼς ἡ δημιουργικότητα τοῦ ἀνθρώπου καταξιώνεται στὸ μέγιστο βαθμό, ἀφοῦ δὲν ἐξυπηρετεῖ μοναχά τὴν τεχνολογία καὶ τὴν ἐπιστήμη, ἀλλὰ τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο. Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ γίνει συνδημιουργὸς τοῦ Θεοῦ, συνεργός τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου στὸν ἁγιασμό τοῦ κόσμου.

Ἡ Ἀνάσταση σημαίνει πὼς οἱ ψυχολογικές μας ἀνασφάλειες μποροῦν νὰ νικηθοῦν, ἀφοῦ ὁ φόβος ποὺ γεννᾶ στὶς ψυχές ἡ σκιὰ τοῦ θανάτου, ἔχει φωτισθεῖ μὲ σιγουριὰ καὶ ἐλπίδα.

Ἡ Ἀνάσταση σημαίνει πὼς ὁ βιολογικὸς θάνατος δὲν εἶναι ἰκανὸς νὰ μᾶς στερήσει τὴν κοινωνία μὲ τὰ πρόσωπα ποὺ ἀγαποῦμε, ἀφοῦ σὲ κάθε Θεία Λειτουργία, ζῶντες καὶ κεκοιμημένοι ἑνωνόμαστε ὅλοι ἐντὸς τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου.

Ἡ Ἀνάσταση σημαίνει πὼς τὸ πένθος γιὰ τὴν ἀπώλεια προσώπων ἀγαπημένων, δὲν μᾶς ὁδηγεῖ σὲ ἄμετρη θλίψη, ἀφοῦ ἐντός μας ὑπάρχει ἡ παρηγοριά τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἐξῆλθε ἐκ τοῦ μνήματος.

Ἡ Ἀνάσταση σημαίνει πὼς ἡ θλίψη γιὰ τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς δὲν μᾶς ρίχνει στὴν κατάθλιψη, ἀφοῦ ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου μαρτυρᾶ μὲ τρόπο τρανό, ὅτι οἱ δυσχέρειες ἀποτελοῦν τὴν ὁδὸ τῆς λύτρωσης.

Ἡ Ἀνάσταση σημαίνει πὼς ἡ ἀσθένεια δὲν εἶναι κατάρα καὶ αἰτία χαμοῦ, ἀλλὰ ἀνηφορικὸς δρόμος πρὸς μιὰ συνάντηση μὲ τὸν ἀληθινό μας ἑαυτό.

Ἡ Ἀνάσταση σημαίνει πὼς τὰ πάθη δὲν μποροῦν νὰ αἰχμαλωτίσουν τὰ πρόσωπα, μιᾶς καὶ ὁ δρόμος τῆς ἀσκήσεως, τῆς νηστείας καὶ τῆς ἐγκράτειας δύνανται νὰ κομίσουν ἐλευθερία ἀληθινή.

Ἡ Ἀνάσταση σημαίνει πὼς ὁ ἔρωτας δὲν νοεῖται ὡς ἔνστικτο καὶ ἐκτόνωση, ἀλλὰ βιώνεται ὡς μυστήριο συνάντησης τοῦ ἄνδρα μὲ τὴ γυναίκα, μὲ σκοπό τὴν πληρότητα καὶ τὴν ἑνότητα τῆς ἀνθρώπινης φύσεως.

Ἡ Ἀνάσταση σημαίνει πὼς τὰ παιδιὰ ποὺ ὁ Θεός μᾶς δωρίζει, δὲν εἶναι κτήματά μας, ἀλλὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ, ποὺ καλούμαστε νὰ καταστήσουμε μέσῳ τῆς παιδείας τοῦ Κυρίου πρόσωπα ἀκέραια καὶ ἐλεύθερα, ἀφοῦ στὸν ἄνθρωπο δὲν τοῦ πρέπει κανενός εἴδους δουλεία.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων