03/01/2022 03/01/2022 Την Κυριακή προ των Φώτων 2 Ιανουαρίου το πρωί ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον Θείο Λόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Νεομαρτύρων Αθανασίου και Ιωάννου των Κουλακιωτών στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το νέο έτος ας είναι για όλους μας έτος μετάνοιας,...
03 Ιανουαρίου, 2022 - 17:15
Τελευταία ενημέρωση: 03/01/2022 - 18:45

Κυριακή προ των Φώτων στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης

Διαδώστε:
Κυριακή προ των Φώτων στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης

Την Κυριακή προ των Φώτων 2 Ιανουαρίου το πρωί ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον Θείο Λόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Νεομαρτύρων Αθανασίου και Ιωάννου των Κουλακιωτών στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το νέο έτος ας είναι για όλους μας έτος μετάνοιας, έτος δηλαδή αλλαγής ζωής, έτος στο οποίο θα πλησιάσουμε πε­ρισ­σότερο τον Θεό, ώστε να έχουμε τη χάρη του στη ζωή μας και δι᾽ αυτής να απαλλαγούμε και από την πανδημία και από κάθε άλλη θλίψη και ανάγκη και να μπορούμε να χαιρόμεθα τις ευλογίες και τις δωρεές πού η αγάπη τού Θεού θα μας χαρίσει».

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλη την ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

Πριν από λίγες ημέρες εορτάσαμε την κατά σάρκα Γέννηση τού Σω­τήρος Χριστού, το μέγα αυτό θαύμα της αγάπης τού Θεού γιά τη σωτη­ρία των ανθρώπων.

Ο Υιός καί Λόγος τού Θεού έγινε άνθρωπος καί ήλθε επί γης γιά να σώσει τον άνθρωπο. Αλλά η σω­τη­ρία τού ανθρώπου δεν είναι ούτε αυτόματη ούτε υποχρεωτική. Ο Θεός την προσφέρει με αγάπη, ο άνθρωπος όμως πού θέλει να σω­θεί θα πρέπει να την αποδεχθεί. Θα πρέπει να δεχθεί πρωτίστως τον δι᾽ ημάς γεννηθέντα Χριστό ως σωτή­ρα καί λυτρωτή, αλλά καί θα πρε­πει να αποτινάξει την αιτία πού τον απομάκρυνε από τον Θεό καί πού τον οδήγησε στην καταστροφή καί στον θάνατο· θα πρέπει να απαρ­νηθεί τη ζωή πού τον έκανε ξένο καί εχθρό τού Θεού καί να επι­στρέψει στην αγάπη του.

Όλοι γνωρίζουμε ποιά είναι η αι­τία της απομακρύνσεως τού αν­θρω­που από τον Θεό καί της πτω­σεώς του. Είναι η αμαρτία, είναι η παρακοή τού θελήματός του, αρχι­κα από τούς πρωτοπλάστους, τον Αδάμ καί την Εύα, καί στη συνέ­χεια από κάθε άνθρωπο. Γιατί δεν μας χώρισε από τον Θεό μόνο η αμαρτία των πρωτοπλάστων, αλλά μας χωρίζει κάθε αμαρτία πού κα­νουμε στη ζωή μας καί κυρίως μας χωρίζει η εμμονή μας στην αμαρ­τία.

Αυτό, λοιπόν, πού μας χρειάζεται γιά τη σωτηρία μας, αυτό πού είναι απαραίτητη προϋπόθεση γιά να ει­ναι ο γεννηθείς Χριστός καί γιά μας σωτήρας καί λυτρωτής, είναι η μετάνοια. Αυτή η μετάνοια, πού κη­ρυττε καί ο άγιος Ιωάννης ο Προ­­δρομος είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας μας.

Εκείνος βάπτιζε τούς ανθρώπους «βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρ­τιών», όπως ακούσαμε στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, προετοιμάζοντάς τους γιά το βα­πτι­σμα «εν πνεύματι αγίω», με το οποίο θα τούς βάπτιζε ο Χριστός. Η μετάνοια όμως αποτελεί την κοινή συνισταμένη καί των δύο βαπτι­σμα­των, διότι η μετάνοια προετοι­μάζει τον άνθρωπο να δεχθεί τον Χριστό, να δεχθεί την άφεση των αμαρτιών, αλλά καί να δεχθεί τη θεία χάρη πού ολοκληρώνει τη σω­τηρία του.

Γι᾽ αυτό καί το κήρυγμα τού τι­μίου Προδρόμου ήταν κήρυγμα με­τα­νοίας. Ήταν δηλαδή πρόσκληση προς τούς ανθρώπους να καθαρί­σουν τον εαυτό τους από την αμαρτία καί να αποφασίσουν να ζήσουν μία νέα ζωή.

Η μετάνοια πού κήρυττε ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, δεν ήταν μία στιγμιαία μεταμέλεια, δεν ήταν μία προσωρινή εκζήτηση συγγνώ­μης από τον Θεό. Ήταν η απόφαση να μην επαναλάβουν την αμαρτία, η απόφαση να απομακρυνθούν από τον τρόπο της, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαν να ακούσουν καί να δεχθούν τη διδασκαλία καί τις νέες εντολές τού Χριστού πού θα άρχιζε σε λίγο το κήρυγμά του, καί πολύ περισσότερο να γίνουν μέτοχοι της χάριτος πού θα έδιδε διά τού Αγίου Πνεύματος σε όσους τον πίστευαν, καί η οποία θα ολοκλήρωνε τη σω­τηρία τους.

Το ίδιο όμως ισχύει καί γιά μας πού ζούμε στην εποχή της χάριτος. Ο Χριστός έφερε στον κόσμο τη σω­τηρία, έσωσε τούς ανθρώπους με την ενανθρώπηση καί τη θυσία του, έφερε τη χάρη τού Παναγίου Πνεύματος πού έλειπε από τούς αν­θρώπους καί τον κόσμο, πού έλει­πε καί από το βάπτισμα τού Ιωάννου, καί γι᾽ αυτό οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να επιτύχουν τη σωτηρία. Δεν κατήργησε όμως τη μετάνοια, η οποία είναι απαραίτη­τη γιά τη μετοχή μας στη σωτηρία πού μας προσφέρε. Είναι αυτή πού μας δίνει τη δυνατότητα να δε­χθού­με τη σωτηρία, η οποία επι­σφραγίζεται με τη θεία Χάρη, πού μας βοηθά γιά να πορευθούμε στη νέα ζωή, γιά να αποφεύγουμε την αμαρτία καί να μην απομακρυνό­μεθα από τον Θεό.

Ας ακούσουμε, λοιπόν, σήμερα καί εμείς αυτό το κήρυγμα της με­τανοίας τού τιμίου Προδρόμου, καί ας παύσουμε να θεωρούμε ότι, εφό­σον δεχθήκαμε το βάπτισμα καί γίναμε μέλη της Εκκλησίας τού Χριστού, έχουμε εξασφαλίσει τη σωτηρία. Η σωτηρία είναι όντως στη διάθεσή μας, αν όμως εμείς ζούμε ζωή μετανοίας, αν ζη­τούμε τη συγχώρηση καί το έλεος τού Θεού γιά όποια παρακοή καί παράβαση τού θελήματός του κα­νουμε, αλλά συγχρόνως προσπα­θού­με να εναρμονίζουμε καί τη ζωή μας με αυτό, προσπαθούμε να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του, προσπαθούμε να ζούμε τη ζωή τού Χριστού, ενισχυόμενοι από τη θεία Χάρη, την οποία λαμβάνουμε διά των μυστηρίων του.

Το νέο έτος, στο οποίο εισήλθαμε με τη χάρη τού Θεού από χθες, ας είναι γιά όλους μας έτος μετα­νοί­ας, έτος δηλαδή αλλαγής ζωής, έτος στο οποίο θα πλησιάσουμε πε­ρισ­σότερο τον Θεό, ώστε να έχουμε τη χάρη του στη ζωή μας καί δι᾽ αυτής να απαλλαγούμε καί από την πανδημία καί από κάθε άλλη θλίψη καί ανάγκη καί να μπορούμε να χαιρόμεθα τις ευλογίες καί τις δωρεές πού η αγάπη τού Θεού θα μας χαρίσει.

Το έτος πού έφυγε, όπως όλοι γνωρίζουμε, ήταν ένα έτος γεμάτο με αγωνία αλλά καί με φόβο. Είναι ο φόβος τού θανάτου, είναι ο φόβος της ασθενείας, καί ποιός άνθρωπος δεν κατέχεται από όλα αυτά; Αλλά, βέβαια, αδελφοί μου, η αγάπη γιά τον Θεό έξω βάλλει τον φόβον. Αν αγαπούμε τον Θεό, αγαπούμε καί τούς αδελφούς μας, καί κρατούμε όλα τα μέτρα, τα οποία πρέπει να κρατούμε γιά να μην βλάψουμε τον εαυτό μας, αλλά καί να μην βλάψουμε τούς αδελφούς μας. Αυτή είναι υποχρέωση όλων μας, γιατί βλέπουμε πού έχει φθάσει η κατάσταση. Καθημερινώς πόσοι άνθρωποι αλλά καί πόσοι άνθρωποι φεύγουν. Γιατί; Γιατί πολλές φορές πάμε ενάντια στο θέλημα τού Θεού. Εμείς πρέπει να τηρούμε καί το θέλημα τού Θεού αλλά καί τις εντολές των ιατρών, γιά να έχουμε μία υγεία, όσο μπορούμε, σταθερή, καί μέσα σ᾽ αυτή τη σταθερή υγεία να εργαζόμεθα το έργο της σωτηρίας μας, πού είναι έργο μετανοίας.

Εύχομαι η νέα χρονιά να είναι απείραστη, όσο γίνεται, από τον πειρασμό τού κορωνοιού, αλλά καί γεμάτη από αγώνες πνευματικούς.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων