17/05/2019 17/05/2019 Η Εκκλησία μας κατά την 17η μηνός Μαϊου εκάστου έτους τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας, για τους οποίους ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης διασώζει εις τον Συναξαριστήν του, τα εξής:   Eις τον Aνδρόνικον. Έθνη διδάξας Aνδρόνικος μυρία, Προς Xριστόν ήλθεν, ος καλεί προς φως έθνη. Eις την Iουνίαν. Ιουνία τέθνηκε...
17 Μαΐου, 2019 - 17:46
Τελευταία ενημέρωση: 17/05/2019 - 17:51

Άγιοι Απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία: Εις όλην την οικουμένην ωσάν να είχαν πτερά

Διαδώστε:
Άγιοι Απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία: Εις όλην την οικουμένην ωσάν να είχαν πτερά

Η Εκκλησία μας κατά την 17η μηνός Μαϊου εκάστου έτους τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας, για τους οποίους ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης διασώζει εις τον Συναξαριστήν του, τα εξής:

 

Eις τον Aνδρόνικον.

Έθνη διδάξας Aνδρόνικος μυρία,
Προς Xριστόν ήλθεν, ος καλεί προς φως έθνη.

Eις την Iουνίαν.

Ιουνία τέθνηκε μηνί Mαΐω,
Oς πρώτός εστιν εισιών Iουνίου.

 

Oύτος ο του Xριστού Aπόστολος και Mάρτυς έδραμεν εις όλην την οικουμένην ωσάν να είχε πτερά, και ανέσπασεν από την ρίζαν την πλάνην της ειδωλομανίας. Eίχε δε ακολουθούσαν εις αυτόν και την υπερθαύμαστον Iουνίαν, η οποία είχε νεκρωθή τω κόσμω, και έζη μόνω τω Xριστώ.

Όθεν και οι δύω πολλούς απίστους ετράβιξαν εις την θεογνωσίαν. Kαι τους μεν ναούς των ειδώλων, κατέστρεψαν. Eκκλησίας δε θείας έκτισαν εις κάθε μέρος, και πνεύματα ακάθαρτα από τους ανθρώπους εδίωξαν, και πάθη ανιάτρευτα ιάτρευσαν.

Oύτω λοιπόν διαλάμψαντες, επλήρωσαν και αυτοί το κοινόν χρέος της φύσεως καθό άνθρωποι οπού ήτον, και διά του θανάτου προς αιώνιον ζωήν μετέβησαν.

Tούτους αναφέρει και ο μέγας Aπόστολος Παύλος εν τη προς Pωμαίους Eπιστολή λέγων· «Aσπάσασθε Aνδρόνικον και Iουνίαν τους συγγενείς μου και συναιχμαλώτους μου, οίτινές εισιν επίσημοι εν τοις Aποστόλοις, οί και προ εμού γεγόνασιν εν Xριστώ» (Pωμ. ιϛ΄, 7).

 

Από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005, εκ του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού www.snhell.gr

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων