04/06/2020 04/06/2020 Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς (Ομιλία στο μνημόσυνο του Επισκόπου Νικολάου Βελιμίροβιτς το 1973 για την 17ετή κοίμησή του)   Να μαστε στο σερβικό Θαβώρ! Ο Χριστός στην μέση, ο Άγιος Σάββας στην δεξιά, και ο Άγιος Νικόλαος στην αριστερή πλευρά. Και τριγύρω μας, η νεκρά θάλασσα της ευρωπαϊκής κουλτούρας, Τριγύρω μας η θάλασσα που πνίγει τις...
04 Ιουνίου, 2020 - 20:45
Τελευταία ενημέρωση: 04/06/2020 - 20:40

Η νεκρά θάλασσα είναι για σας η τηλεόραση, οι κινηματογράφοι, τα σχολεία χωρίς Θεό

Διαδώστε:
Η νεκρά θάλασσα είναι για σας η τηλεόραση, οι κινηματογράφοι, τα σχολεία χωρίς Θεό

Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς (Ομιλία στο μνημόσυνο του Επισκόπου Νικολάου Βελιμίροβιτς το 1973 για την 17ετή κοίμησή του)

 

Να μαστε στο σερβικό Θαβώρ! Ο Χριστός στην μέση, ο Άγιος Σάββας στην δεξιά, και ο Άγιος Νικόλαος στην αριστερή πλευρά. Και τριγύρω μας, η νεκρά θάλασσα της ευρωπαϊκής κουλτούρας, Τριγύρω μας η θάλασσα που πνίγει τις ψυχές. Τριγύρω μας η θάλασσα που σκοτώνει τις αισθήσεις. Και εμείς οι Σέρβοι, στο Θαβώρ το οποίο ονομάζεται Λέλιτς. Επειδή ο μεγάλος Άγιος Επίσκοπος μπορεί να μας σώσει από την νεκρά ευρωπαϊκή θάλασσα. Από στήθους γνώριζε ολόκληρη την Ευρώπη γι’ αυτό καλεί τον Σερβικό λαό προς την μεταμόρφωση, αλλά την αληθινή μεταμόρφωση. Την μεταμόρφωση που μεταμορφώνει τον άνθρωπο από αμαρτωλό σε δίκαιο, από αμαρτωλό σε άγιο. Την μεταμόρφωση που συνιστά την οικογένεια αγία, κοινωνία αγίων. Η μεγάλη μεταμορφωτική δύναμη του Αγίου Επισκόπου μας καλεί – γιατί, για ποιόν; Μας διδάσκει – τι, για ποιόν; Μας διδάσκει ότι ο άνθρωπος σ’ αυτόν τον κόσμο είναι δημιουργημένος να γίνει διάκονος του Θεού, να γίνει ζωντανή εικόνα του Θεού, δημιουργημένος κατ’ εικόνα Θεού. Μας διδάσκει ότι η οικογένεια πρέπει να γίνει αγία. Η μεταμόρφωση πρέπει να οδηγεί την οικογένεια στην αγιότητα. Μας διδάσκει ότι το σχολείο πρέπει να γίνει άγιο. Μας διδάσκει ότι ο λαός πρέπει να γίνει άγιος. Μας διδάσκει ότι το κράτος πρέπει να γίνει άγιο. Αυτό είναι το μεταμορφωτικό ιδεώδες του Αγίου ∆εσπότου μας Νικολάου, και αυτό πράγματι δεν είναι τίποτα άλλο παρά το επαναλαμβανόμενο Ευαγγέλιο των Αγίων Νεμανιδών.

Τι έκαναν οι Άγιοι Νεμάνιδες, αρχίζοντας από τον άγιο Σάββα και διαμέσου τριακοσίων ετών και έπειτα, διαμέσου πεντακοσίων, επτακοσίων ετών, τι έκαναν; ∆ημιούργησαν την αγία σερβική οικογένεια. δημιούργησαν το άγιο σερβικό σχολείο, δημιούργησαν τον άγιο Σερβικό λαό, δημιούργησαν το άγιο Σερβικό κράτος. Σ’ αυτό μας καλεί ο δεύτερος μεγάλος Άγιος Σάββας. Ο ισαπόστολος επίσκοπος Νικόλαος. Ο σερβικός λαός έχει μεγάλο Ευαγγελιστή, αυτός είναι ο επίσκοπος Νικόλαος. Κάθε λέξη του, κάθε λόγος του είναι για τον σέρβο άνθρωπο και γενικά για κάθε άνθρωπο. Όλα όσα έγραψε, όλα όσα είπε, αποτελούν ιδιαίτερο Ευαγγέλιο, το πέμπτο Ευαγγέλιο του Σερβικού γένους στο οποίο επαναλαμβάνονται όλα τα τέσσερα Ευαγγέλια των Αγίων Ευαγγελιστών του Χριστού. Και αυτός έγραψε Άγιο Ευαγγέλιο. Εμείς δεν γνωρίζουμε πόσο μεγάλο Άγιο έχουμε. Έρχεται καιρός που το Λέλιτς θα γίνει όντως μεγάλο, ως το δοξασμένο σερβικό Θαβώρ, όταν από όλες τις μεριές θα καταφθάνουν Σέρβοι για να θεραπεύσουν την ψυχή τους από τις αμαρτίες, να θεραπεύσουν τις ψυχές τους από τον θάνατο, να θεραπεύσουν τις ψυχές τους από τον διάβολο, να θεραπεύσουν τις ψυχές τους από την ευρωπαϊκή νεκρά θάλασσα.

 

 

Ναι, οι σημερινοί Σέρβοι, πόσο χαρούμενα πνίγονται στην ευρωπαϊκή νεκρά θάλασσα. Και η νεκρά θάλασσα· αυτή είναι για σας η τηλεόραση, είναι για σας οι κινηματογράφοι, είναι για σας τα σχολεία χωρίς Θεό, είναι για σας οι δικαστήρια χωρίς Θεό. Αυτή είναι η νεκρά θάλασσα, αυτή σκοτώνει την ψυχή, αυτή σκοτώνει τις αισθήσεις! Από αυτή την νεκρά θάλασσα ιδού ο Ευαγγελιστής, ιδού ο Άγιος Επίσκοπος Νικόλαος, ο οποίος κεραυνοβόλα όπως κάποτε ο Άγιος Χρυσόστομος, έτσι και τώρα και πάντα έως το τέλος της ιστορίας, θα κευραυνοβολεί και θα καλεί τον Σερβικό λαό· σε ποιόν και για ποιόν· Στόν Ιησού Χριστό· Τον Μοναδικό Νικητή της αμαρτίας, Τον μοναδικό Νικητή του θανάτου, Τον μοναδικό Νικητή του διαβόλου, Τον Μοναδικό Αναστάντα εκ νεκρών πάντων των νεκρών ψυχών και πάντων των νεκρών αισθήσεων.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ «ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ»

 

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων