03/08/2020 03/08/2020 Όλη η Ελλάδα, κατ΄ετούτην την ώρα, στις Παρακλήσεις του Δεκαπεντάγουστου προς τιμήν της Μητέρας του Θεού, της Μητέρας του Ελληνισμού και ολοκλήρου του κόσμου από άκρη σε άκρη της Γης. Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῆ τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα, καὶ σύ, Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα. Ὁ γλυκασμὸς τῶν...
03 Αυγούστου, 2020 - 20:15

ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ: Ο γλυκασμός των Αγγέλων

Διαδώστε:
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ: Ο γλυκασμός των Αγγέλων

Όλη η Ελλάδα, κατ΄ετούτην την ώρα, στις Παρακλήσεις του Δεκαπεντάγουστου προς τιμήν της Μητέρας του Θεού, της Μητέρας του Ελληνισμού και ολοκλήρου του κόσμου από άκρη σε άκρη της Γης.

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῆ τῷ χωρίῳ,
κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα, καὶ σύ, Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παράλαβέ μου τὸ
πνεῦμα.

Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρά, χριστιανῶν ἡ
προστάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, ἀντιλαβοῦ μου καὶ ῥῦσαι, τῶν
αἰωνίων βασάνων. Καὶ σὲ μεσίτριαν ἔχω, πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεόν, μή
μου ἐλέγξῃ τὰς πράξεις, ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων, παρακαλῶ σε, Παρθένε,
βοήθησόν μοι ἐν τάχει.

Χρυσοπλοκώτατε πύργε, καὶ δωδεκάτειχε πόλις, ἡλιοστάλακτε θρόνε,
καθέδρα τοῦ Βασιλέως, ἀκατανόητον θαῦμα, πῶς γαλουχεῖς τὸν
Δεσπότην.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ:

 

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων