26/06/2019 26/06/2019 Η βυζαντινή μας μουσική, χρησιμοποιεί χαρακτήρες, με τους οποίους δηλώνουμε ποσότητα, ποιότητα και χρόνο. Οι χαρακτήρες ποσότητος είναι οι χαρακτήρες, με τους οποίους διαβάζουμε τη βυζαντινή μουσική και αναγνωρίζουμε πόσες φωνές θα ανέβουμε ή θα κατέβουμε πάνω στην κλίμακα, την οποίαν ακολουθούμε ψάλλοντας. Οι χαρακτήρες ποσότητος είναι: το Ίσον, το Ολίγον, η Πεταστή, τα Κεντήματα,...
26 Ιουνίου, 2019 - 14:36
Τελευταία ενημέρωση: 26/06/2019 - 14:39

Θεωρία Βυζαντινής Μουσικής: Χαρακτήρες Ποσότητας, Χρόνου, Ποιότητας

Διαδώστε:
Θεωρία Βυζαντινής Μουσικής: Χαρακτήρες Ποσότητας, Χρόνου, Ποιότητας

Η βυζαντινή μας μουσική, χρησιμοποιεί χαρακτήρες, με τους οποίους δηλώνουμε ποσότητα, ποιότητα και χρόνο. Οι χαρακτήρες ποσότητος είναι οι χαρακτήρες, με τους οποίους διαβάζουμε τη βυζαντινή μουσική και αναγνωρίζουμε πόσες φωνές θα ανέβουμε ή θα κατέβουμε πάνω στην κλίμακα, την οποίαν ακολουθούμε ψάλλοντας.

Οι χαρακτήρες ποσότητος είναι: το Ίσον, το Ολίγον, η Πεταστή, τα Κεντήματα, το Κέντημα, η Υψηλή, η Απόστροφος, η Υπορροή, το Ελαφρόν, η Χαμηλή.

Οι χαρακτήρες χρόνου είναι: το κλάσμα, η απλή, η διπλή, η τριπλή, τα οποία αυξάνουν το χρόνο, το γοργό, το δίγοργο, το τρίγοργο, τα οποία διαιρούν το χρόνο και το αργό, το ημιόλιο και το δίαργο τα οποία διαιρούν και αυξάνουν το χρόνο.

Οι χαρακτήρες ποιότητας στη ψαλμωδία, και στον καλοπισμό του μέλους είναι: η Βαρεία, το Ψηφιστόν, το Ομαλόν, το Αντικένωμα, το Έτερον ή Σύνδεσμος και το Ενδόφωνο.

 

Εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών – Βυζαντινή Τέχνη – Θεωρία Βυζαντινής Μουσικής www.iaathdigitalmuseum.gr

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων