17/09/2019 17/09/2019 Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει η απόφαση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία δεν θα αναγράφεται πλέον το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στα απολυτήρια και τους τίτλους σπουδών. Η απόφαση αυτή ήρθες σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 28/2019 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει...
17 Σεπτεμβρίου, 2019 - 12:25
Τελευταία ενημέρωση: 17/09/2019 - 19:36

«Διαγράφεται» το θρήσκευμα από τους τίτλους σπουδών

Διαδώστε:
«Διαγράφεται» το θρήσκευμα από τους τίτλους σπουδών

Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει η απόφαση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία δεν θα αναγράφεται πλέον το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στα απολυτήρια και τους τίτλους σπουδών.

Η απόφαση αυτή ήρθες σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 28/2019 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι έχει δρομολογήσει την τροποποίηση των κείμενων ρυθμίσεων προκειμένου να μην αναγράφεται πλέον το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool».

Η Υπουργός  Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σχετικά:

«Στόχος μας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι να καλλιεργούμε διαρκώς ένα σχολικό περιβάλλον γνώσης, ελεύθερο, δημιουργικό, χωρίς αποκλεισμούς. Καταπολεμώντας κάθε είδους διάκριση, σεβόμενοι τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Παράλληλα μεριμνούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους, ο οποίος συνίσταται αποκλειστικά στην παρακολούθηση της φοίτησης και στη βεβαίωση των επιδόσεων και της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών του μαθητή.
Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε άμεσα στις αναγκαίες τροποποιήσεις των σχετικών ρυθμίσεων, ώστε η συλλογή και επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, να είναι απολύτως συμβατή με τις απαιτήσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.»

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων