14/01/2020 14/01/2020 Στο πλαίσιο απάντησης σε δημοσιεύματα και δημόσιες συζητήσεις και με βάση και γνώμονα το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Κεραμέως δίνει τις απαραίτητες επεξηγήσεις για την δυνατότητα των αποφοίτων Κολλεγίων να προσλαμβάνονται στο Δημόσιο, όπως αυτό περιλαμβάνεται στη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου. Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα εξής: Η νομοθετική ρύθμιση...
14 Ιανουαρίου, 2020 - 15:34
Τελευταία ενημέρωση: 14/01/2020 - 15:36

Επεξηγήσεις Κεραμέως για την αναβάθμιση πτυχίου κολλεγίων

Διαδώστε:
Επεξηγήσεις Κεραμέως για την αναβάθμιση πτυχίου κολλεγίων

Στο πλαίσιο απάντησης σε δημοσιεύματα και δημόσιες συζητήσεις και με βάση και γνώμονα το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Κεραμέως δίνει τις απαραίτητες επεξηγήσεις για την δυνατότητα των αποφοίτων Κολλεγίων να προσλαμβάνονται στο Δημόσιο, όπως αυτό περιλαμβάνεται στη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου.

Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα εξής:

Η νομοθετική ρύθμιση αποδεικνύει το σεβασμό της χώρας στο δίκαιο της Ε.Ε. ως προς την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας του προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο υποβάλλει το σχέδιο νόμου για να αποτραπεί το ενδεχόμενο παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο 4589/2019 είχε προχωρήσει στην κατάργηση της δυνατότητας συμμετοχής υποψηφίων, κατόχων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (Οδηγία 2005/36/ΕΚ) και της επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών (Τροποποίηση ΠΔ), πλαισίου που ίσχυε έως και το 2019, για τον διορισμό ή πρόσληψη ως εκπαιδευτικών μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ.

Τα ως άνω προκάλεσαν την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία και επικαλείται τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ε.Ε. και είχαν ως αποτέλεσμα την διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής, για πρόσληψη ή διορισμό ως εκπαιδευτικοί, έχουν κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού ανεξάρτητα από τον τόπο φοίτησης.
Γενικά, η είσοδος στον εκπαιδευτικό κλάδο, μετά και την προτεινόμενη τροποποίηση, θα προβλέπεται για:
1. Αποφοίτους ΑΕΙ της ημεδαπής
2. Αποφοίτους εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
3. Κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
4. Κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.

Η χώρα μας οφείλει να σέβεται και σέβεται ως κράτος-μέλος της Ε.Ε. το Ενωσιακό Δίκαιο και την κείμενη νομοθεσία όπως αυτή ορίζεται στην σχετική Οδηγία που διασφαλίζει για όλους ευκαιρίες για εργασία χωρίς αποκλεισμούς.

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων