06/05/2021 06/05/2021 Διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο: «Τα υπερφυῆ σιωπή χρή τιμάσθαι» και κεντρικό θέμα την «Εισαγωγή στην έκφραση της πατρώας εκκλησιαστικής μουσικής» διοργανώνει ο Σύλλογος Λόγιας και Εξωτερικής και Εκκλησιαστικής Μουσικής. Διδάσκων θα είναι ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Παναγιώτης Νεοχωρίτης και στόχος του σεμιναρίου η προσέγγιση όλων εκείνων των στοιχείων, που οδηγούν στη βελτίωση της έκφρασης...
06 Μαΐου, 2021 - 15:40
Τελευταία ενημέρωση: 06/05/2021 - 15:13

Σεμινάριο: «Εισαγωγή στην έκφραση της πατρώας εκκλησιαστικής μουσικής»

Διαδώστε:
Σεμινάριο: «Εισαγωγή στην έκφραση της πατρώας εκκλησιαστικής μουσικής»

Διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο: «Τα υπερφυῆ σιωπή χρή τιμάσθαι» και κεντρικό θέμα την «Εισαγωγή στην έκφραση της πατρώας εκκλησιαστικής μουσικής» διοργανώνει ο Σύλλογος Λόγιας και Εξωτερικής και Εκκλησιαστικής Μουσικής. Διδάσκων θα είναι ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Παναγιώτης Νεοχωρίτης και στόχος του σεμιναρίου η προσέγγιση όλων εκείνων των στοιχείων, που οδηγούν στη βελτίωση της έκφρασης και του προσανατολισμού των συμμετεχόντων στη λατρεία της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, με παράλληλη αναφορά στη μεθοδική τους διδασκαλία.

Ο Α’ Κύκλος του σεμιναρίου θα διεξαχθεί μεταξύ 18 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2021.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom. Θα διεξαχθεί στην ελληνική με παράλληλη διερμηνεία στην αγγλική και τη ρουμανική γλώσσα.

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής

Ὁ Α’ κύκλος του παρόντος σεμιναρίου διαρθρώνεται σε 5 μαθήματα. Πιο συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής τους διαμορφώνονται ως εξής:

Τρίτη 18 Μαΐου 2021 | 20:00
Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 | 20:00
Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 | 20:00
Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 | 20:00
Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 | 20:00

Η ελάχιστη διάρκεια κάθε μαθήματος θα είναι οι 3 ώρες.

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του διδάσκοντος Πρωτοψάλτου η παράταση του χρόνου των μαθημάτων, εάν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Επιπρόσθετα, υπάρχει η πιθανότητα προσθήκης συμπληρωματικού μαθήματος, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, με πιθανή ημερομηνία πραγματοποίησής του την Πέμπτη 3 Ιουνίου.

Κόστος συμμετοχής:

Η τιμή συμμετοχής στον Α’ κύκλο ανέρχεται στα 90€.

*Σημειώνεται ότι, οι οικονομικές συνδρομές των συμμετεχόντων, μετά την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του σεμιναρίου, θα διατεθούν προς ενίσχυση του έργου του Συλλόγου.

Αίτηση – Όροι συμμετοχής

Το παρόν σεμινάριο διαρθρώνεται σε κύκλους μαθημάτων. Η συμμετοχή σε κάθε επόμενο κύκλο προϋποθέτει την παρακολούθηση των μαθημάτων του προηγουμένου.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να παρακολουθούν με συνέπεια τα σεμιναριακά μαθήματα σεβόμενοι τους όρους συμμετοχής.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9wZ_kSFQQg2M5zpZuk8cng

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή 16 Μαΐου 2021.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων