10/07/2020 10/07/2020 Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητεί εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων και Θεολόγους για να εργαστούν στις σχολικές μονάδες εκτός Ελλάδος. Ειδικότερα, καλεί όσους επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2020-2021 και από το ημερολογιακό έτος 2021 για το Νότιο Ημισφαίριο να...
10 Ιουλίου, 2020 - 8:43
Τελευταία ενημέρωση: 10/07/2020 - 8:14

Ζητούνται Θεολόγοι στην Αφρική

Διαδώστε:
Ζητούνται Θεολόγοι στην Αφρική

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητεί εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων και Θεολόγους για να εργαστούν στις σχολικές μονάδες εκτός Ελλάδος.

Ειδικότερα, καλεί όσους επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2020-2021 και από το ημερολογιακό έτος 2021 για το Νότιο Ημισφαίριο να υποβάλουν αίτηση απόσπασης, έως τις 15 Ιουλίου.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΓΙΑ_ΑΠΟΣΠΑΣΗ_ΣΤΟ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Θεολόγοι ζητούνται για την Αιθιοπία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Αίγυπτο, σε ό,τι αφορά την Αφρική, ενώ για την Ευρώπη ζήτηση για τη συγκεκριμένη ειδικότητα υπάρχει στην Αγγλία, το Βέλγιο τη Ρουμανία και τη Γερμανία
Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού πραγματοποιούνται σύμφωνα:
1. με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α’ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 4547/2018 (Α’ 102), του άρθρου 39 του ν. 4653/2020 (Α’12) και του άρθρου 29 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).
2. την αριθμ. 83046/Η2/30-6-2020 (Β’ 2687) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας 2 απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό» και
3. την αριθμ. 2/20801/0022/14-3-2012 (Β΄ 807) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 (Β΄ 1740) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότηση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων στο εξωτερικό και καθορισμός αυτού σε ευρώ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στο εξωτερικό έχουν δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους/ειδικότητες του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας, εφόσον:
α) έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως και τις 31-8-2020, μετά το ΦΕΚ διορισμού και
β) έχουν πιστοποιημένα καλή γνώση (Β2/Β2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της
χώρας απόσπασής τους.
γ) Για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής.
Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ήδη στο εξωτερικό με απόσπαση χωρίς επιμίσθιο, πριν την συμπλήρωση της πενταετίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης με το ειδικό επιμίσθιο με την
προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει το επιμίσθιο κατά το παρελθόν και μόνο έως τη συμπλήρωση τριών (3)
ετών με επιμίσθιο.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων