17/10/2023 17/10/2023 Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου ξεκίνησε η τακτική λειτουργία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σμύρνης με την τέλεση Θείας Λειτουργίας από τον Μητροπολίτη Σμύρνης κ. Βαρθολομαίο.  Ο Σεβασμιώτατος, μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας εξέφρασε τας θερμές ευχαριστίες προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, διότι από την πρώτη στιγμή κατανόησε την ανάγκη των Ορθοδόξων της...
17 Οκτωβρίου, 2023 - 10:17
Τελευταία ενημέρωση: 17/10/2023 - 10:26

Έναρξη τακτικής λειτουργίας Μητροπολιτικού Ναού Σμύρνης

Διαδώστε:
Έναρξη τακτικής λειτουργίας Μητροπολιτικού Ναού Σμύρνης

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου ξεκίνησε η τακτική λειτουργία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σμύρνης με την τέλεση Θείας Λειτουργίας από τον Μητροπολίτη Σμύρνης κ. Βαρθολομαίο. 

Ο Σεβασμιώτατος, μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας εξέφρασε τας θερμές ευχαριστίες προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, διότι από την πρώτη στιγμή κατανόησε την ανάγκη των Ορθοδόξων της Σμύρνης και άκουσε με προσοχή το αίτημα του Ποιμενάρχη τους για την απόκτηση ενός Ναού. Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Απρίλιο, τη μέριμνα του Παναγιωτάτου, παραχωρήθηκε από Φραγκισκανούς μοναχούς ο Ιερός Ναός Santa Maria στη Σμύρνη, ο οποίος ανήκει στο εν λόγω Τάγμα, για τις ανάγκες της Μητροπόλεως Σμύρνης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μητρόπολης Σμύρνης για την έναρξη τακτικής λειτουργίας του ναού:

“Ἐπραγματοποιήθη τὴν Κυριακήν, 15ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἡ ἔναρξις τῆς τακτικῆς λειτουργίας τοῦ ὑπὸ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας παραχωρήθεντος εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Ναοῦ τῆς SANTA MARIA ἐν Κόνακ Σμύρνης, διὰ τὰς πνευματικὰς ἀνάγκας τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Σμύρνης. Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 14ης ἰδίου, ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος ἐχοροστάτησε καὶ τὴν ἑπομένην, Κυριακήν, 15ην ἰδίου, κατὰ τὸν Ὄρθρον καὶ προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης.

Κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν οἱ Ὁσιολ. κ. Ireneusz Bohinski, ἐκ προσώπου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῶν ἐν Σμύρνῃ Ρωμαιοκαθολικῶν, καὶ κ. Apollinaire Bahinde, ἐκ προσώπου τοῦ Τάγματος τῶν Φραγκισκανῶν, διατελέσας κατὰ τὸ παρελθὸν ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ τῆς SANTA MARIA, καὶ ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Κώνστας, Γενικὸς Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ἡ Εὐγεν. κ. Mioara Ştefan, Γενικὴ Πρόξενος τῆς Ρουμανίας ἐν Σμύρνῃ, καὶ ἡ Εὐγεν. κ. Makvala Kharebava, ἐκ προσώπου τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Διπλωματικῆς Ἀρχῆς τῆς Γεωργίας, διαμένουσα ἐν Σμύρνῃ.

Μετὰ τὴν Ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἐξέφρασε τὰς θερμὰς αὐτοῦ εὐχαριστίας πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον, διότι ἀπὸ πρώτης στιγμῆς κατενόησε τὴν ἀνάγκην τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Σμύρνης καὶ ἐνωτίσθη τὸ αἴτημα τοῦ Ποιμενάρχου των διὰ τὴν ἀπόκτησιν ἑνὸς Ναοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ ἐξυπηρετῇ τὰς πνευματικάς των ἀνάγκας, καὶ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴν Ἐκκλησίαν, ἰδίᾳ δὲ τὸ Τάγμα τῶν Φραγκισκανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνταποκρινόμενοι εἰς τὴν ἐπιθυμίαν καὶ προτροπὴν τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, ἀσμένως ἀποδεχθέντος τὴν σχετικὴν παράκλησιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, παρεχώρησαν τὸν Ναόν. Εἰς μίαν ἀποστροφὴν μάλισα τοῦ λόγου του ἀνέφερε χαρακτηριστικῶς ὅτι «ἡ συμμετοχὴ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος, ὡς δυνάμεθα σήμερον ἰδίοις ὄμμασι νὰ διαπιστώσωμεν κατὰ τὴν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς ταύτης, ἡ ὁποία δὲν ἀποτελεῖ ἰδιαιτέραν ἡμέραν τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑορτολογίου, ἀποδεικνύει τὴν ἀνάγκην ὑπάρξεως Ὀρθοδόξου Ναοῦ, ἀνταποκρινομένου εἰς τὰς ἀνάγκας τοῦ ἐν Σμύρνῃ διαβιοῦντος Ὀρθοδόξου ποιμνίου».

Εἰς ἔνδειξιν δὲ σεβασμοῦ καὶ τιμῆς τόσον πρὸς τὴν γενναιόδωρον χειρονομίαν ταύτην τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ὅσον καὶ πρὸς τὴν μακρὰν ἱστορίαν (ἀπὸ τοῦ 1692 κ. ἑξ.) τοῦ ἐξαιρέτου ἀρχιτεκτονικῆς μνημειακοῦ τούτου Ναοῦ τῆς SANTA MARIA, γνωριζομένου τοῖς πᾶσιν ὡς ἀφιερωμένου εἰς τὴν Θεοτόκον, ἀνεκοίνωσεν ὅτι ὁ Ναὸς οὗτος θὰ συνεχίσῃ νὰ εἶναι ἀφιερωμένος εἰς τὴν Παναγίαν Μητέρα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ καὶ θὰ τιμᾶται εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου, τῆς ἐτησίας αὐτοῦ πανηγύρεως ἀγομένης τὴν 15ην Αὐγούστου, καὶ θὰ ἀποτελῇ τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σμύρνης. Αἱ καθημεριναὶ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι θὰ τελοῦνται κανονικῶς καὶ εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Φωτεινῆς, ἡ δὲ Θεία Λειτουργία τῶν Κυριακῶν καὶ τῶν μεγάλων ἑορτῶν μόνον εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναόν, τῶν δὲ ὑπολοίπων ἡμερῶν καὶ εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγ. Φωτεινῆς, κατὰ τὸ ἐκδιδόμενον ὑπὸ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως πρόγραμμα”.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων