01/04/2020 01/04/2020 Ως συμβολή στον διεξαγόμενον αγώνα για την καταπολέμηση του μαστίζοντος την ανθρωπότητα θανατηφόρου ιού, το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσέφερε εις μεν την Τουρκική Κυβέρνηση το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (αρ. 300.000-) Λ.Τ., εις δε την Ελληνική Κυβέρνηση το ποσό των πεντήκοντα χιλιάδων (αρ. 50.000-) Ευρώ, το τελευταίο τούτο προοριζόμενο ιδιαιτέρως για τις ανάγκες των αστέγων. Η...
01 Απριλίου, 2020 - 16:41
Τελευταία ενημέρωση: 01/04/2020 - 17:14

Οικονομική βοήθεια από το Οικουμενικό σε Ελλάδα και Τουρκία

Διαδώστε:
Οικονομική βοήθεια από το Οικουμενικό σε Ελλάδα και Τουρκία

Ως συμβολή στον διεξαγόμενον αγώνα για την καταπολέμηση του μαστίζοντος την ανθρωπότητα θανατηφόρου ιού, το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσέφερε εις μεν την Τουρκική Κυβέρνηση το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (αρ. 300.000-) Λ.Τ., εις δε την Ελληνική Κυβέρνηση το ποσό των πεντήκοντα χιλιάδων (αρ. 50.000-) Ευρώ, το τελευταίο τούτο προοριζόμενο ιδιαιτέρως για τις ανάγκες των αστέγων.

Η χειρονομία αύτη της Μητρός Εκκλησίας συνοδεύεται από τας θερμάς προσευχάς αυτής προς τον ιατρόν των ψυχών και των σωμάτων ημών όπως ταχέως παρέλθη ο μέγας πειρασμός ούτος και εξαγάγη ο Κύριος την ανθρωπότητα «εις αναψυχήν».

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων