02/06/2020 02/06/2020 Επιστρέφουν οι πιστοί στις εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης αλλά και των υπολοίπων Μητροπόλεων της Τουρκίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, από το ερχόμενο Σάββατο (των Ψυχών), 6 Ιουνίου οι Ιερές Ακολουθίες θα τελούνται με τη συμμετοχή των πιστών, τηρουμένων των προβλεπομένων οδηγιών υγειονομικής προστασίας (απόστασις 1,5 μέτρου μεταξύ των εκκλησιαζομένων, χρήσις αντισηπτικών και...
02 Ιουνίου, 2020 - 8:29
Τελευταία ενημέρωση: 02/06/2020 - 9:23

Κωνσταντινούπολη: Ανοίγουν οι εκκλησίες για τους πιστούς

Διαδώστε:
Κωνσταντινούπολη: Ανοίγουν οι εκκλησίες για τους πιστούς

Επιστρέφουν οι πιστοί στις εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης αλλά και των υπολοίπων Μητροπόλεων της Τουρκίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, από το ερχόμενο Σάββατο (των Ψυχών), 6 Ιουνίου οι Ιερές Ακολουθίες θα τελούνται με τη συμμετοχή των πιστών, τηρουμένων των προβλεπομένων οδηγιών υγειονομικής προστασίας (απόστασις 1,5 μέτρου μεταξύ των εκκλησιαζομένων, χρήσις αντισηπτικών και καταλλήλου μάσκας προσώπου, κ.τ.λ.).
Επίσης, οι διοικητικές υπηρεσίες του Πατριαρχείου θα επαναλειτουργήσουν από την Τρίτη 9 Ιουνίου.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται εἰς τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἱερῶν Μητροπόλεων, ὅτι, ἀπό τό προσεχές Σάββατον (τῶν Ψυχῶν), 6ην τρ. μ. Ἰουνίου, καί ἐφεξῆς, ἐν τοῖς Ἱεροῖς ἡμῶν Ναοῖς θά τελῶνται αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι μέ τήν συμμετοχήν τῶν πιστῶν, τηρουμένων τῶν προβλεπομένων ὁδηγιῶν ὑγειονομικῆς προστασίας (ἀπόστασις 1,5 μέτρου μεταξύ τῶν ἐκκλησιαζομένων, χρῆσις ἀντισηπτικῶν καί καταλλήλου μάσκας προσώπου, κ.τ.τ.).
Ὡσαύτως φέρεται εἰς γνῶσιν ὅτι αἱ διοικητικαί ὑπηρεσίαι τῶν Πατριαρχείων θά ἐπαναλειτουργήσουν ἀπό τήν Τρίτην, 9ην Ἰουνίου.
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 1ῃ Ἰουνίου 2020,

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων