12/09/2021 12/09/2021 Ομιλία εκφώνησε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος το Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2021, όπου έθεσε τον θεμέλιο λίθο του Ι. Ναού των Τριών Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, εντός του συγκροτήματος της Εξαρχίας Ουγγαρίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Βουδαπέστη.   Αναλυτικά η ομιλία του Παναγιωτάτου:   Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Αὐστρίας καί ἡμέτερε Ἔξαρχε ἐν Οὑγγαρίᾳ κύριε Ἀρσένιε, Σεβασμιώτατε...
12 Σεπτεμβρίου, 2021 - 14:14
Τελευταία ενημέρωση: 12/09/2021 - 14:05

Ομιλία Οικουμενικού Πατριάρχη στη θεμελίωση του Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών Βουδαπέστης

Διαδώστε:
Ομιλία Οικουμενικού Πατριάρχη στη θεμελίωση του Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών Βουδαπέστης

Ομιλία εκφώνησε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος το Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2021, όπου έθεσε τον θεμέλιο λίθο του Ι. Ναού των Τριών Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, εντός του συγκροτήματος της Εξαρχίας Ουγγαρίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Βουδαπέστη.

 

Αναλυτικά η ομιλία του Παναγιωτάτου:

 

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Αὐστρίας καί ἡμέτερε Ἔξαρχε ἐν Οὑγγαρίᾳ κύριε Ἀρσένιε,

Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε Dr. Peter Erdö,

Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Ἀπαμείας κ. Παΐσιε,

Ἐξοχώτατε Κύριε Dr. Zsolt Semjén, Ἀναπληρωτά Πρωθυπουργέ τῆς Οὑγγαρίας μετά τῶν λοιπῶν ἀξιοτίμων Μελῶν τῆς Ἐντίμου Κυβερνήσεως τῆς Χώρας,

Προσφιλέστατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ περιπόθητα,

Ἡμέρα χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως ἡ σημερινή, προστίθεται εἰς τάς δέλτους τῆς Ἱστορίας τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, καθώς μᾶς ἀξιώνει ἡ χάρις τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ, νά θέτωμεν τόν θεμέλιον λίθον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Τριῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Προστατῶν καί Ἐφόρων τῆς Παιδείας καί τῶν Γραμμάτων, ἐντός τοῦ κτιριακοῦ τούτου συγκροτήματος, τό ὁποῖον θά στεγάσῃ τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Οὑγγαρίᾳ.

Δόξαν ἀναπέμπομεν εἰς τόν δωρεοδότην Θεόν διά τήν ἡμέραν ταύτην, καθ᾽ ἥν ἐνταῦθα, ἅπαντες ἐπί τό αὐτό, χαίρομεν καί πανηγυρίζομεν διά τό Πατριαρχικόν τοῦτο Κέντρον, τό «σπίτι», ἐπιτραπείτω νά εἴπωμεν, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Οὑγγαρίᾳ, τό ὁποῖον οὐ μόνον θά συμβάλῃ εἰς τήν πνευματικήν προκοπήν καί ἐνίσχυσιν τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐξαρχίας, ἀλλά θά συντελέσῃ καί εἰς τό πολυσχιδές διοικητικόν καί ὀργανωτικόν ἔργον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας εἰς τήν οἰκουμενικήν αὐτῆς εὐθύνην καί ἀποστολήν.

Τό Κέντρον τοῦτο τοῦ διαλόγου, τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς πίστεως καί τῆς συναλληλίας θά εἶναι ἀνοικτόν εἰς κάθε ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως καί ἀγαθῆς διαθέσεως. Θά ἐξακτινώνῃ διαρκῶς καί θά μαρτυρῇ «παντί τῷ αἰτοῦντι» τό μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου περί τῆς ἑνότητος καί τῆς καταλλαγῆς, τό μήνυμα τοῦ διαλόγου, τῆς ἀγάπης καί τῆς περιχωρήσεως. Θά ἐνσαρκώνῃ ἐπίσης τήν ἱστορικήν καί ὑπερχιλιετῆ σχέσιν τοῦ Βυζαντίου καί τοῦ Οὑγγρικοῦ Λαοῦ, τήν πλουσίαν παράδοσιν καί τήν ἀνάγκην τῆς συνεχίσεως τοῦ ἀρρήκτου τούτου δεσμοῦ.

Χαιρόμεθα διά τήν ἀνακαίνισιν τοῦ ἱστορικοῦ τούτου κτιρίου τῆς οἰκογενείας Karolyi, καί ἐκφράζομεν καί πάλιν εὐγνώμονας εὐχαριστίας πρός τήν ἔντιμον Οὑγγρικήν Κυβέρνησιν, διά τε τήν παραχώρησιν τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος, εἰς τό κομβικόν τοῦτο σημεῖον τῆς Βουδαπέστης, ἀλλά καί διά τήν ἀνάληψιν μεγάλου μέρους τῆς δαπάνης τῆς ἐκ βάθρων ἀνακαινίσεως τοῦ συγκροτήματος, τό ὁποῖον θά καλύψῃ πολλαπλᾶς ἀνάγκας καί θά στεγάσῃ ποικίλας δραστηριότητας.

Συγχαίρομεν, Ἱερώτατε ἀδελφέ ἅγιε Αὐστρίας, καί ὑμᾶς, ὁμοῦ μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου ἁγίου Ἀπαμείας καί τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου τῆς καθ᾽ ὑμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως, διά τόν διαρκῆ καί ἀνύστακτον κόπον καί τήν μέριμνάν σας διά τό ἔργον τοῦτον τῆς ἡμετέρας Ἐξαρχίας, τό ὁποῖον θά συμβάλῃ καθοριστικῶς εἰς τήν παρουσίαν καί τήν μαρτυρίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Οὑγγαρίᾳ, διό καί δαψιλεύομεν ὑμῖν τε καί τοῖς συνεργοῖς ὑμῶν εἰς τό ἔργον τοῦτο, ὁλόθυμον τήν Πατρικήν καί Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν καί εὐχήν.

Κύριος ὁ Θεός, ἀξιώσαι ἡμᾶς, νά φθάσωμεν καί εἰς τήν ἡμέραν τῶν θυρανοιξίων τοῦ ἱεροῦ τούτου Κέντρου καί τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐπίσης σήμερον θεμελιουμένου Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν. Γένοιτο!

 

Φωτογραφία Αρχείου: Ραφαήλ Γεωργιάδης – Πρακτορείο “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ”

Πηγή: Οικουμενικό Πατριαρχείο / ec-patr.org

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων