09/05/2022 10/05/2022 Στην δικαιοδοσία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας θα εντάσσονται στο εξής όλες οι Ουκρανικές Κοινότητες και Ενορίες εντός των ορίων αυτής και οι οποίες υπάγονταν μέχρι πρότινος στην δικαιοδοσία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Ιεραπόλεως κυρίου Αντωνίου, όπως αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της την Τετάρτη 9...
09 Μαΐου, 2022 - 20:34
Τελευταία ενημέρωση: 10/05/2022 - 1:25

Στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας εντάσσονται οι Ουκρανικές Κοινότητες και Ενορίες

Διαδώστε:
Στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας εντάσσονται οι Ουκρανικές Κοινότητες και Ενορίες

Στην δικαιοδοσία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας θα εντάσσονται στο εξής όλες οι Ουκρανικές Κοινότητες και Ενορίες εντός των ορίων αυτής και οι οποίες υπάγονταν μέχρι πρότινος στην δικαιοδοσία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Ιεραπόλεως κυρίου Αντωνίου, όπως αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της την Τετάρτη 9 Μαΐου 2022.

Επίσης σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Συνόδου, το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες Ουκρανικές Κοινότητες στην Αυστραλία, «δεδομένου ότι η Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Ουκρανίας δεν έχει κανονικήν δικαιοδοσίαν εν τη Διασπορά, συμφώνως και προς τον Τόμον της αυτοκεφαλίας αυτής».

Παράλληλα, η Σύνοδος κάνει γνωστό ότι «ουδέποτε ανεγνώρισε τον Μητροπολίτην Φιλάρετον ως «Πατριάρχην Κιέβου» ή την ύπαρξιν «Πατριαρχείου Κιέβου», διό και η ίδρυσις Βικαριάτου εν Αυστραλία υπό του ούτως αυτοαποκαλουμένου «Πατριάρχου» είναι αντικανονική και απαράδεκτος, μη αναγνωριζομένη υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει τα εξής:

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς συνεδρίαν, σήμερον, Δευτέραν, 9ην Μαΐου 2022.

Κατ᾿ ἀρχήν ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου καί τοῦ α’ τῇ τάξει ἐκ τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου αἱ εἰθισμέναι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί τῇ λαμπροφόρῳ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Κατά τάς συνοδικάς ἐργασίας ἐμελετήθη, μεταξύ ἄλλων, ἐπισταμένως καί διεξοδικῶς ἔκθεσις τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Μακαρίου περί τῆς καταστάσεως τῶν Οὐκρανικῶν Κοινοτήτων καί Ἐνοριῶν ἐν Αὐστραλίᾳ καί ὁμοφώνως ἀπεφασίσθη ὅπως:

1) Ἅπασαι αἱ Οὐκρανικαί Κοινότητες καί Ἐνορίαι ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, αἱ ὑπαγόμεναι εἰς τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ἱεραπόλεως κυρίου Ἀντωνίου, ἑδρεύοντος ἐν Ἀμερικῇ, ἐντάσσονται, ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἐξῆς, εἰς τήν δικαιοδοσίαν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μνημονεύουσαι τοῦ ὀνόματος τοῦ κανονικοῦ ποιμενάρχου πλέον αὐτῶν, Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Μακαρίου, τόν ὁποῖον τόσον ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὅσον καί ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος συγχαίρουν διά τήν ἐπιτυχῆ ποιμαντορίαν καί διακονίαν αὐτοῦ ἐν τῇ πέμπτῃ Ἠπείρῳ, ἀναγνωρίζοντες ὅτι ἡ διοικητική διάκρισις καί ἡ πατρική αὐτοῦ ἀγάπη θά ἐνισχύσῃ τάς Οὐκρανικάς Ἐνορίας διά τήν πρόοδον καί τήν προαγωγήν τῶν κατά Θεόν ἔργων καί σκοπῶν αὐτῶν. Τό αὐτό ἰσχύει καί διά τάς λοιπάς Οὐκρανικάς Κοινότητας ἐν Αὐστραλίᾳ, δεδομένου ὅτι ἡ Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας δέν ἔχει κανονικήν δικαιοδοσίαν ἐν τῇ Διασπορᾷ, συμφώνως καί πρός τόν Τόμον τῆς αὐτοκεφαλίας αὐτῆς.

2) Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία οὐδέποτε ἀνεγνώρισε τόν Μητροπολίτην Φιλάρετον ὡς «Πατριάρχην Κιέβου» ἤ τήν ὕπαρξιν «Πατριαρχείου Κιέβου», διό καί ἡ ἵδρυσις Βικαριάτου ἐν Αὐστραλίᾳ ὑπό τοῦ οὕτως αὐτοαποκαλουμένου «Πατριάρχου» εἶναι ἀντικανονική καί ἀπαράδεκτος, μή ἀναγνωριζομένη ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

3) Ὁ αὐτοαποκαλούμενος «Ἀρχιμανδρίτης» Νεκτάριος Ἀλεξανδρᾶτος, φερόμενος ὡς ὁ «Πρόεδρος» τοῦ ψευδοβικαριάτου, παρεπιδημῶν ἐν Αὐστραλίᾳ, δέν εἶναι κανονικός κληρικός‧ διό καί ὅλα τά μυστήρια καί αἱ ἁγιαστικαί πράξεις αὐτοῦ εἶναι ἀνυπόστατοι καί μή ἔχουσαι κανονικόν καί ἁγιαστικόν κῦρος, τά δέ ἐκδιδόμενα πιστοποιητικά αὐτοῦ δέν ἀναγνωρίζονται ὑπό οὐδενός κανονικοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου καί οὐδεμιᾶς κανονικῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας.

Περαιτέρω, ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 9ῃ Μαΐου 2022

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Αναγνωρίζει τη σχισματική εκκλησία των Σκοπίων

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων