06/08/2020 06/08/2020 Την συμπαράσταση και την αδελφική Του στήριξη προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη, εξ αφορμής της αναπάντεχης τραγωδίας στην Βηρυτό, εξέφρασε η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’, δια προσωπικής Επιστολής, την οποία απέστειλε την 6η Αυγούστου προς τον Προκαθήμενο της Αντιοχειανής Εκκλησίας. Να αναφερθεί επίσης, οτι ο...
06 Αυγούστου, 2020 - 16:14
Τελευταία ενημέρωση: 06/08/2020 - 22:25

Επιστολή και τηλεφωνική επικοινωνία των δύο Πατριαρχών

Διαδώστε:
Επιστολή και τηλεφωνική επικοινωνία των δύο Πατριαρχών

Την συμπαράσταση και την αδελφική Του στήριξη προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη, εξ αφορμής της αναπάντεχης τραγωδίας στην Βηρυτό, εξέφρασε η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’, δια προσωπικής Επιστολής, την οποία απέστειλε την 6η Αυγούστου προς τον Προκαθήμενο της Αντιοχειανής Εκκλησίας. Να αναφερθεί επίσης, οτι ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, από το γραφείο του στην Έδρα του Πατριαρχείου στην Αλεξάνδρεια, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη και με τον Σεβ. Μητροπολίτη Βηρυττού κ. Ηλία.

Το κείμενο συμπαραστάσεως

« Μακαριώτατε Πατριάρχα τῆς Μεγάλης Θεουπόλεως Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Ἰωάννη, τήν Ὑμετέραν γερασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερίδιστα προσαγορεύομεν.

Κατόδυνοι ἐπληροφορήθημεν τήν φοβεράν καί ἀνεπάντεχον τραγωδίαν, ἥτις ἔπληξε τήν νύμφην τῆς Μέσης Ἀνατολῆς Βηρυττόν καί ἐν ταὐτό σύμπαντα τόν εὐγενῆ καί πολύπαθον λαόν τοῦ Λιβάνου, διό ἐν βαθυτάτῳ πόνῳ ψυχῆς, σπεύδομεν, ἵνα ἑνώσωμεν τάς προσευχάς καί ἱκεσίας ἡμῶν μετά τῆς Ὑμετέρας φίλης Μακαριότητος, ὥστε, ὁ Κύριος τοῦ ἐλέους ἐπιβλέψῃ ἐπί τό σκληρῶς δοκιμαζόμενον νῦν ποίμνιόν Σας καί ἐνσταλάξῃ βάλσαμον παρηγορίας εἰς τάς ψυχάς, τῶν ὡς μή ὤφειλεν, οἰκτρῶς δοκιμαζομένων ἀδελφῶν χριστιανῶν καί λοιπῶν συνανθρώπων μας.

Μακαριώτατε, σύμπαν τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Μάρκου μετά τοῦ κλήρου θά δέεται νυχθημερόν τῷ Κυρίῳ ὑπέρ ταχείας ἐπουλώσεως τῶν πληγῶν τοῦ λαοῦ τῆς βαρέως τετραυματισμένης Βηρυττοῦ.

Ἐπί δέ τούτοις, περιπτυσσόμενοι Ὑμᾶς φιλήματι ἁγίῳ, διατελοῦμεν μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί τιμῆς ἐξιδιασμένης.

 

ΔΕΙΤΕ – Η «λαβωμένη» Ορθοδοξία του Λιβάνου

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων