19/01/2019 19/01/2019 Χθες στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων τελέσθηκε η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών των Θεοφανείων στην οποία προεξήρχε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ’. Ακολουθεί το δελτίο τύπου της Αρχιγραμματείας: Τήν  Παρασκευήν, 5ην/ 18ην Ἰανουαρίου 2019, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Παραμονῆς τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Ἐπιφανείων ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν Τυπικήν Διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας. Tήν  πρωΐαν...
19 Ιανουαρίου, 2019 - 16:41
Τελευταία ενημέρωση: 19/01/2019 - 16:26

Παραμονή των Θεοφανείων στο Πατρ. Ιεροσολύμων

Διαδώστε:
Παραμονή των Θεοφανείων στο Πατρ. Ιεροσολύμων

Χθες στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων τελέσθηκε η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών των Θεοφανείων στην οποία προεξήρχε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ’.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου της Αρχιγραμματείας:

Τήν  Παρασκευήν, 5ην/ 18ην Ἰανουαρίου 2019, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Παραμονῆς τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Ἐπιφανείων ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν Τυπικήν Διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας.

Tήν  πρωΐαν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, εἰς τό τέλος τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῶν Θεοφανείων, τῶν ὁποίων προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Ἀκολούθως ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ἐν τῷ τέλει αὐτῆς ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ.

Ἔπειτα, τῶν κωδώνων κρουομένων καί τῶν ψαλτῶν ψαλλόντων τό «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου Κύριε», ἔλαβε χώραν ἡ ἄνοδος εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Ἐνταῦθα μετ’ ὀλίγον προσῆλθεν ἡ Συνοδεία ὑπό τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Σεβαστείας κ. Θεοδόσιον ἐκ τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί ἀνεπέμφθη δέησις καί ἐψάλη  ὁ Πολυχρονισμός  τοῦ Μακαριωτάτου καί ὁ Σεβασμιώτατος ἡγίασε τόν Μακαριώτατον, τούς παρευρισκομένους καί τήν αἴθουσαν.

Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος ἐν συνοδείᾳ ἀνεχώρησε διά Ἱεριχώ, διῆλθε  διά τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου, τῆς Νομαρχίας Ἱεριχοῦς καί ἔφθασε πρό τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἐν Ἰορδάνῃ.

Ἐνταῦθα μετά τήν πάνδημον ὑποδοχήν τοῦ Μακαριωτάτου, καί τήν Ἀπόλυσιν τῆς θείας Λειτουργίας ἠκολούθησε πορεία ἐν ψαλμῳδίᾳ πρός τόν Ἰορδάνην ποταμόν.

Ἀκολούθως, ἐπί τῆς ἑστημένης ἡμῶν ἐξέδρας, ἐτελέσθη ὁ Ἁγιασμός, μεθ’ ὅν  ὁ Μακαριώτατος ἐβάπτισε τόν σταυρόν εἰς αὐτόν τόν Ἰορδάνην ἐν συμμετοχῇ πολλοῦ λαοῦ ψάλλοντος ἐν χαρᾷ τό Ἀπολυτίκιον «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου, Κύριε».

Ἠκολούθησε ἑόρτιος νηστίσιμος τράπεζα εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, παρατεθεῖσα ὑπό τοῦ ἡγουμένου αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων