03/06/2022 04/06/2022 Η μνήμη των Αγίων ενδόξων θεοστέπτων βασιλέων και ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης εορτάστηκε στον φερώνυμο μοναστηριακό Ναό της Αγιοταφικής Αδελφότητας των Ιεροσολύμων την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 / (21 Μαΐου 2022 με το παλαιό εορτολόγιο). Το απόγευμα της παραμονής της εορτής τελέστηκε Εσπερινός χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’. Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής...
03 Ιουνίου, 2022 - 21:34
Τελευταία ενημέρωση: 04/06/2022 - 14:53

Η εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στα Ιεροσόλυμα

Διαδώστε:
Η εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στα Ιεροσόλυμα

Η μνήμη των Αγίων ενδόξων θεοστέπτων βασιλέων και ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης εορτάστηκε στον φερώνυμο μοναστηριακό Ναό της Αγιοταφικής Αδελφότητας των Ιεροσολύμων την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 / (21 Μαΐου 2022 με το παλαιό εορτολόγιο).

Το απόγευμα της παραμονής της εορτής τελέστηκε Εσπερινός χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’.

Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής τελέστηκε Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου ως λειτουργού σύμφωνα με την τάξη της Αδελφότητας και συλλειτουργούντων των εφημερίων του Ναού, με πρώτον τον Τυπικάρη Αρχιμανδρίτη π. Αλέξιο, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα κ. Ευαγγέλου Βλιώρα και των εκπροσώπων του Πατριαρχείου Μόσχας, Πατριαρχείου Ρουμανίας, καθώς και με την συμμετοχή πλήθους προσκυνητών.

Μετά την Θεία Λειτουργία και αφού έλαβαν τα παραδοσιακά αρτίδια ευλογίας από την αρτοποιό μοναχή Σεραφείμα, ο Μακαριώτατος και η Πατριαρχική Συνοδεία μετέβησαν στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχείου.

Στην προσφώνηση του ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο Χριστιανικός χαρακτήρας της Αγίας Γης και της Ιερουσαλήμ ειδικότερα οφείλεται εξ ολοκλήρου στις θεόπνευστες πρωτοβουλίες και ενέργειες των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Παρακολουθήστε την προσφώνηση του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’ ΕΔΩ.

Αναλυτικά, η προσφώνηση του Μακαριωτάτου:

«Οὐκ ἐξ ἀνθρώπων εἴληφε, τό βασίλειον κράτος, ἀλλ’ ἐκ τῆς θείας χάριτος, Κωνσταντῖνος ὁ μέγας, σύν τῇ μητρί οὐρανόθεν, ἐξαστράπτον δέ βλέπει, Σταυροῦ τό θεῖον τρόπαιον· ὅθεν τούτῳ ὀλέσας τούς δυσμενεῖς, τῶν εἰδώλων ἔλυσε τήν ἀπάτην, ἐν κόσμῳ δέ ἐκράτυνε, τήν ὀρθόδοξον πίστιν».

Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος κ. Εὐάγγελε Βλιώρα,

Σεβαστοί Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί,

Σήμερον ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία καί δή ἡ τῶν Ἱεροσολύμων περιχαρῶς ἑορτάζει τήν σεπτήν μνήμην τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, θεοστέπτων καί μεγάλων βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῶν ἀναδειχθέντων ἴσων τῶν Ἁγίων τοῦ Χριστοῦ Ἀποστόλων καί Πατέρων τῆς Ρωμηοσύνης, ἀλλά καί οἰκοδόμων τῶν ἐπί τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων τῆς Ἁγίας Γῆς ἀνεγερθέντων περικαλλῶν Μονῶν καί μεγαλοπρεπῶν Ναῶν ὡς τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως ἐν Βηθλεέμ καί πολλῶν ἄλλων.

Ὁ ὑπό τοῦ Κυρίου δεξάμενος τήν κλῆσιν καί τήν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γνῶσιν βασιλεύς Κωνσταντῖνος συνέβαλε τελεσφόρως εἰς τήν ἀναγνώρισιν, οὐχί μόνον τῆς Χριστιανικῆς πίστεως ὡς τῆς ἐπισήμου θρησκείας τῆς αὐτοκρατορίας ἀλλά καί τῆς στηρίξεως τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ.

Δύο ἐξέχοντα γεγονότα καταδεικνύουσιν τήν προσφοράν τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου εἰς τό ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας μεγαλειῶδες ὄντως ἔργον αὐτοῦ: Πρῶτον, ἡ πρόσκλησις διακεκριμένων καί ἐγκρίτων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν ἐν Νικαίᾳ τῷ 325 μ.Χ. συγκληθεῖσαν Α΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, τήν καταδικάσασαν τήν αἵρεσιν τοῦ «Ἀρειανισμοῦ». Δεύτερον, ἡ ὑπό τῆς μητρός τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου Ἁγίας Ἑλένης ἐπιτελεσθεῖσα προσκυνηματική ἐπίσκεψις εἰς τούς Ἁγίους Τόπους καί τό μέγιστον τῶν ἐπιτευγμάτων αὐτῆς, ἡ ἀνεύρεσις τοῦ ξύλου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὡς καί ἡ ἐγκαθίδρυσις τοῦ «Τάγματος τῶν Σπουδαίων», δηλονότι τῆς Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος.

Ἀκούσωμεν ἐν προκειμένῳ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου γράφοντος δι’ ἐπιστολῆς πρός τόν Βασιλέα τῶν Περσῶν Σαπώρην περί τῆς τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ Προνοίας:  «Τήν θείαν πίστιν φυλάσσων τοῦ τῆς ἀληθείας φωτός μεταλαγχάνω. Τῷ τῆς ἀληθείας φωτί ὁδηγούμενος, τήν θείαν πίστιν ἐπιγιγνώσκω». (Τηρώντας τήν θείαν πίστιν, κερδίζω τό φῶς τῆς ἀλήθειας. Ὁδηγούμενος ἀπό τό φῶς τῆς ἀλήθειας, ἀποκτῶ συνείδηση τῆς θείας πίστεως). Καί εἰς ἑτέραν αὐτοῦ ἐπιστολήν πρός Μακάριον Ἐπίσκοπον τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Ἐκκλησίας περί τῆς οἰκοδομῆς τοῦ Μαρτυρίου (τοῦ Παναγίου Τάφου) λέγει: «τόν γάρ τοῦ κόσμου θαυμασιώτατον τόπον κατ’ ἀξίαν φαιδρύνεσθαι δίκαιον».

Περίττόν δέ νά εἴπωμεν ὅτι ὁ Χριστιανικός χαρακτήρ τῆς Ἁγίας Γῆς γενικώτερον καί τῆς Ἱερουσαλήμ εἰδικώτερον ὀφείλεται ἐξ ὀλοκλήρου εἰς τήν θεόπνευστον πρωτοβουλίαν καί ἐνέργειαν τῶν Ἁγίων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί τῆς μητρός αὐτοῦ Ἑλένης.

Τούτων πάντων ἕνεκεν καί εὐγνωμόνως τιμῶσα ἡ ἁγία ἡμῶν τῶν Ἱεροσολύμων Ἐκκλησία τήν μνήμην αὐτῶν, ἐπετέλεσε θείαν Πατριαρχικήν Λειτουργίαν ἐν τῷ ἐπωνύμῳ Μοναστηριακῷ Ναῷ αὐτῶν, ἀναπέμψασα οὕτω εὐχαριστήριον δοξολογίαν τῷ Ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ.

Μετά δέ τοῦ ὑμνῳδοῦ εἴπωμεν: «Κωνσταντῖνε πανσέβαστε σύν τῇ μητρί θεόφρονι Ἑλένη, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ τήν ἁγίαν μνήμην σου. Ἀμήν.  Ἔτη πολλά».

Το μεσημέρι παρετέθη εόρτιος μοναστηριακή τράπεζα.

 

Φωτογραφίες από τον Εσπερινό:

 

Φωτoγραφίες από την Θεία Λειτουργία και την προσφώνηση του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’:

 

 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων