18/10/2019 18/10/2019 Με το παράσημο του Ανωτέρου Ταξιάρχου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου ετίμησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος τον Μητροπολίτη Ανέων του Οικουμενικού Θρόνου, κ. Μακάριο, σε αναγνώριση «του σεβασμού και της συμπαραστάσεως αυτού προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων» Χθες, Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων εδέχθη στην Πατριαρχική Αίθουσα πλειάδα προσκυνητών από την Μητρόπολη...
18 Οκτωβρίου, 2019 - 8:46
Τελευταία ενημέρωση: 18/10/2019 - 16:34

Ο Πατρ. Ιεροσολύμων τιμά τον Μητροπολίτη Ανέων

Διαδώστε:
Ο Πατρ. Ιεροσολύμων τιμά τον Μητροπολίτη Ανέων

Με το παράσημο του Ανωτέρου Ταξιάρχου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου ετίμησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος τον Μητροπολίτη Ανέων του Οικουμενικού Θρόνου, κ. Μακάριο, σε αναγνώριση «του σεβασμού και της συμπαραστάσεως αυτού προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων»

Χθες, Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων εδέχθη στην Πατριαρχική Αίθουσα πλειάδα προσκυνητών από την Μητρόπολη Νέας Ιωνίας αλλά και προσκυνητές από την Βουλγαρία και την Αμερική. Στο πλαίσιο της ομάδας της Νέας Ιωνίας μετείχε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ανέων.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 4ης /17ης Ὀκτωβρίου 2019, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη εἰς τήν Πατριαρχικήν αἴθουσαν πλειάδα προσκυνητῶν, προερχομένων ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας ὑπό τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἐπιφάνιον, ἀλλά καί ὁμάδα προσκυνητῶν ἐκ Βουλγαρίας καί ἐξ Ἀμερικῆς.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν εἰς τούς προσκυνητάς περί τῆς Ἱερουσαλήμ ὡς Ἁγίας Πόλεως, ποτισθείσης ὑπό τοῦ σταυρικοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί περί τοῦ ἔργου ἁγιασμοῦ τῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς προσκυνήσεως.

Εἰς τήν ἐπίσκεψιν ταύτην μετέσχεν εἰς τό πλαίσιον τῆς ὁμάδος τῆς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀνέων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ. Μακάριος.

Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἀνέων ἐτίμησεν ὁ Μακαριώτατος διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἀναγνώρισιν τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς συμπαραστάσεως αὐτοῦ πρός τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί εἰς ἀναγνώρισιν τοῦ ἔργου, τό ὁποῖον ἐπετέλει ἐπί ἔτη, ὡς βοηθός Ἐπίσκοπος (Λαμψάκου τότε) εἰς τό ἐν Σαμπεζύ Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, βοηθῶν ἐν ἀγάπῃ, ἁπλότητι, ἀδελφοσύνῃ, φιλοξενίᾳ  καί γνησίᾳ ταπεινώσει πάντας τούς μετέχοντας εἰς τό ἔργον προετοιμασίας τῆς ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας.

Συγκεκινημένος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀνέων ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν τιμητικήν διάκρισιν, ἀναφερόμενος εἰς τούς δεσμούς αὐτοῦ μετά παλαιῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων ἀφ’ ἡμερῶν τῆς ἐν Χάλκῃ φοιτητικῆς ζωῆς αὐτοῦ, ὡς τοῦ  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας κ. Κορνηλίου, τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πτολεμαΐδος Παλλαδίου, τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Καισαρείας Βασιλείου καί τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων