17/12/2022 17/12/2022 Η ετήσια εκδήλωση αφής του Χριστουγεννιάτικου δέντρου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 16 Δεκεμβρίου 2022 στα Ιεροσόλυμα παρουσία του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ‘ και των υπολοίπων Αρχηγών των Εκκλησιών στην Αγία Πόλη. Οι Αρχηγοί των Εκκλησιών δέχθηκαν την συμμετοχή μελών της Διπλωματικής Κοινότητας και πολιτικές οργανώσεις προκειμένου να ακούσουν την προσφώνηση του Μακαριωτάτου...
17 Δεκεμβρίου, 2022 - 8:18
Τελευταία ενημέρωση: 17/12/2022 - 21:53

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην αφή του Χριστουγεννιάτικου δέντρου

Διαδώστε:
Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην αφή του Χριστουγεννιάτικου δέντρου

Η ετήσια εκδήλωση αφής του Χριστουγεννιάτικου δέντρου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 16 Δεκεμβρίου 2022 στα Ιεροσόλυμα παρουσία του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ‘ και των υπολοίπων Αρχηγών των Εκκλησιών στην Αγία Πόλη.

Οι Αρχηγοί των Εκκλησιών δέχθηκαν την συμμετοχή μελών της Διπλωματικής Κοινότητας και πολιτικές οργανώσεις προκειμένου να ακούσουν την προσφώνηση του Μακαριωτάτου και να δουν την αφή του δένδρου.

Στην ομιλία που εκφώνησε προς το συγκεντρωμένο πλήθος από το μπαλκόνι ξενοδοχείου στην είσοδο της Χριστιανικής Συνοικίας, στην Πύλη του Δαυίδ, ο Μακαριώτατος έθιξε για άλλη μια φορά το φλέγον ζήτημα των εγκληματικών ενεργειών εις βάρος Χριστιανών από ριζοσπαστικές ομάδες κατά την τελευταία δεκαετία, κάνοντας λόγο για εσκεμμένη προσπάθεια εκδίωξης Χριστιανών από τα Ιεροσόλυμα και άλλες τοποθεσίες των Αγίων Τόπων.

Παράλληλα, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων έστειλε μήνυμα ελπίδας, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «αυτή η απλή τελετή της αφής ενός δένδρου μας υποδεικνύει τον δρόμον και λάμπη ως σημείον ελπίδος εν τω σκότει».

Μετά την τελετή οι Αρχηγοί των Εκκλησιών παρέθεσαν Χριστουγεννιάτικη δεξίωση στο ξενοδοχείο για τα μέλη της Διπλωματικής Κοινότητας.

Αναλυτικά η ομιλία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’:

“Μακαριώτατοι,

Σεβασμιώτατοι,

Θεοφιλέστατοι,

Σεβασμιώτατοι  Ἅγιοι Πατέρες,

Τέκνα ἐκ Κυρίῳ Ἀγαπητά  τῶν Κοινοτήτων μας,

Ἀξιότιμα Μέλη τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος,

Ἀδελφαί καί ἀδελφοί,

Εἰς τήν ἀρχήν αὐτῆς τῆς μεγάλης ἑορταστικῆς περιόδου, καθώς συνασσόμεθα ἐδῶ διά να ἀνάψωμεν αὐτό τό Χριστουγεννιάτικον δένδρον, ἀναμιμνῄσκόμεθα τούς λόγους τούτους ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην Ἁγίου Εὐαγγελίου:

«Ἐν ἀρχή ἦν ὁ Λόγος, καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν, καί Θεός ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρός τόν Θεόν. Πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καί χωρίς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδέ ἓν ὃ γέγονεν· ἐν αὐτῷ ζωή  ἦν, καί ἡ ζωή ἦν τό φῶς τῶν ἀνθρώπων. Καί τό φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καί ἡ σκοτία αὐτό οὐ κατέλαβεν», (Ἰωάν. 1:1-5)

Αὐτό τοῦτο τό Φῶς τῶν Φώτων, ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Ὁποῖος ἀνέτειλεν εἰς τήν  Ἱεράν Πόλιν τῆς Βηθλεέμ ἀπό τό Σπήλαιον τῆς ἐλπίδος, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ ἐνσαρκωθείς Λόγος. Αὐτό τοῦτο τό Φῶς ἔλαμψε πάλιν εἰς αὐτήν τήν  Ἁγίαν Πόλιν τῆς Ἱερουσαλήμ ἀπό τόν Τάφον τῆς ἐλπίδος, ὅταν ὁ Πατήρ ἀνέστησε τόν Κύριόν ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ἀπό τούς νεκρούς . Οὕτως σήμερον ἡμεῖς, ὡς υἱοί καί θυγατέρες  τοῦ Φωτός τοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης καί τῆς ἐλπίδος τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, εὐλογοῦμεν τήν ἁφήν τοῦ Χριστουγεννιάτικου δένδρου τούτου, τό ὁποῖον ἵσταται ὡς σύμβολον αὐτοῦ τοῦ φωτός τῆς ἐλπίδος.

Προσευχόμεθα, ἵνα λάμψῃ αὐτό τό φῶς ἐν ταῖς καρδίαις καί ταῖς διανοίαις τῶν  ἀρχόντων αὐτοῦ τοῦ κόσμου καί ἐν ταῖς καρδίαις καί ταῖς διανοίαις τῶν κυβερνώντων τήν περιοχήν ἡμῶν,  ὥστε ἡ εἰρήνη, ἡ δικαιοσύνη καί ἡ συμφιλίωσις νά κυριαρχήσουν εἰς ὅλους ἡμᾶς.

Διότι, ὅπως μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ Ἅγιος Παῦλος, «ὡς ὅτι Θεός ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μή λογιζόμενος αὐτοῖς τά παραπτώματα αὐτῶν, καί θέμενος ἐν ἡμῖν τόν λόγον τῆς καταλλαγῆς» (Β’ Κορ. 5:19). Τό ἔργον τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς συμφιλιώσεως εἶναι εὐθύνη ὅλων τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως.

Διά τῆς ἁφῆς τοῦ Χριστουγεννιάτικου δένδρου τούτου, ἑορτάζομεν πάντα  ὅσα ἀντιπροσωπεύουν τόν ἀληθινόν χαρακτῆρα τῆς Ἱερουσαλήμ καί τῶν Ἁγίων Τόπων καί τήν αἰωνόβιον μοναδικήν ἐμπειρίαν μας ἀπό τήν πολυπολιτισμικήν, πολυεθνικήν, πολυθρησκευτικήν μας ζωήν ὁμοῦ καί τήν ἱστορίαν τῆς συμβιώσεως καί τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ. Αὕτη εἶναι μία ἰσχυρά ὑπενθύμισις ὅτι ἡ Ἱερουσαλήμ εἶναι ἕνας φάρος διά ὁλόκληρον τόν κόσμον, ἰδίᾳ ἐν ὄψει τῆς ἀναταραχῆς καί τῆς βίας, αἱ ὁποῖαι ἐπηρεάζουν τούς βίους τόσων πολλῶν. Οἱ Χριστιανοί ἔχουν γίνει στόχος ἐπαναλαμβανομένων καί συνεχῶν ἐπιθέσεων παρά ριζοσπαστικῶν Ἰσραηλινῶν ὁμάδων, ἰδίᾳ ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει. Τήν τελευταίαν δεκαετίαν, ἔχουν διαπραχθῆ ἀμέτρητα ἐγκλήματα κατά Χριστιανῶν, συμπεριλαμβανομένων σωματικῶν καί λεκτικῶν ἐπιθέσεων κατά ἱερέων καί κληρικῶν· ἐπιθέσεις ἔχουν στοχοποιήσει Ἱερούς Ναούς, ἱεροί τόποι ἔχουν βανδαλισθῆ καί συστηματικῶς βεβηλωθῆ, πέραν τοῦ συνεχοῦς ἐκφοβισμοῦ τῶν Χριστιανῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν νά ζήσουν κανονικήν εὔρυθμον ζωήν, ὅπως εἶναι τό ἐκ Θεοῦ δικαίωμα ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Αὗται αἱ ριζοσπαστικαί ὁμάδες διαπράττουν τά ἐγκλήματά των μέ μίαν ἐσκεμμένην  προσπάθειαν νά ἐκδιώξουν Χριστιανούς ἐκ τῆς Ἱερουσαλήμ καί ἄλλας  περιοχάς τῶν Ἁγίων Τόπων.

Αὐτή εἶναι ἡ κοινωνία, τήν ὁποίαν ἐπιδιώκομεν μέ τόσην ἀγωνίαν νά διατηρήσωμεν καί νά συνεχίσωμεν νά κτίζωμεν. Ἐπιθυμοῦμεν διακαῶς τήν εἰρήνην καί, ἑπομένως, ἄς μήν διαγράψωμεν αὐτό τό ὑλικόν τῆς ἱστορικῆς κοινῆς μᾶς ζωῆς, τό ὁποῖον ἔδωσεν ἀρκετόν χῶρον ἀνά τούς αἰῶνας πρός ὅλους ὅσους ἀποκαλοῦν τούς Ἁγίους Τόπους πατρίδα των. Ἡ Θεία Πρόνοια μᾶς ἐγκατέστησεν ὁμοῦ εἰς αὐτούς τούς Ἁγίους Τόπους καί μᾶς ἔδωσεν μίαν ἀπαράμιλλον κληρονομίαν. Αὐτή ἡ ἁπλῆ τελετή τῆς ἁφῆς ἑνός δένδρου μᾶς ὑποδεικνύει τόν δρόμον καί λάμπῃ ὡς σημεῖον ἐλπίδος ἐν τῷ σκότει.  Ἱστάμεθα εἰς τό πλευρόν  τοῦ καλοῦ μᾶς φίλου Abu Al-Waleed Dajani καί τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ εἰς τόν ἀγῶνα αὐτῶν διά τήν  προστασίαν αὐτῆς τῆς ἰδιοκτησίας-πυλῶνος. Εἴθε ἡ περίοδος αὕτη τοῦ φωτός καί τῆς ἐλπίδος διά νέαν ζωήν, νά ἑνώσῃ ἡμᾶς ὁμοῦ εἰς μίαν νέαν ἀποφασιστικότητα.

Εὐχόμεθα εἰς πάντα τόν λαόν ἡμῶν  ἔτη πολλά  καί καλά Χριστούγεννα.

Εὐχαριστῶ.”

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων