25/05/2020 25/05/2020 Την Κυριακή του Τυφλού, 24η Μαΐου 2020, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος λειτούργησε στην ιερά Μονή του αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου, η οποία βρίσκεται κοντά στην Δυτική Όχθη του Ιορδάνη ποταμού. «Η θεία Λειτουργία τελέστηκε προς ολοκλήρωσιν του εορτασμού της μνήμης του αββά Γερασίμου, την 4ην /17ην Μαρτίου, τελεσθέντος τότε απλώς και άνευ πιστών,...
25 Μαΐου, 2020 - 21:56
Τελευταία ενημέρωση: 25/05/2020 - 21:57

Πατρ. Ιεροσολύμων: «Ο Χριστός είναι το πνευματικόν και απρόσιτον φως»

Διαδώστε:
Πατρ. Ιεροσολύμων: «Ο Χριστός είναι το πνευματικόν και απρόσιτον φως»

Την Κυριακή του Τυφλού, 24η Μαΐου 2020, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος λειτούργησε στην ιερά Μονή του αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου, η οποία βρίσκεται κοντά στην Δυτική Όχθη του Ιορδάνη ποταμού.

«Η θεία Λειτουργία τελέστηκε προς ολοκλήρωσιν του εορτασμού της μνήμης του αββά Γερασίμου, την 4ην /17ην Μαρτίου, τελεσθέντος τότε απλώς και άνευ πιστών, λόγω της έκτοτε αρξαμένης λοιμώδους νόσου του Covid -19», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας.

Στο μήνυμά του για την Κυριακή του Τυφλού, ο Μακαριώτατος, μεταξύ άλλων, αναφέρει: 

«Το θαύμα της υπό του Χριστού ομματώσεως του εκ γενετής τυφλού αποτελεί αναντίρρητον μαρτυρίαν ότι ο Χριστός, Υιός ων του Θεού Πατρός και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος ήλθεν εις τον κόσμον, ίνα φωτίση και αγιάση τον κόσμον, τόσον διά της διδασκαλίας όσον και διά των θαυμάτων Αυτού· «Όταν εν τω κόσμω ω, φως ειμι του κόσμου», (Ιωάν. 9,5), λέγει Κύριος. Ο Χριστός είναι το πνευματικόν και απρόσιτον φως, διά του οποίου «χρη τους εσκοτισμένους φωτίζεσθαι διά της πίστεως», λέγει ο Ζιγαβηνός. Κατά δε τον άγιον Θεοφύλακτον: «φως ειμι του κόσμου· διά γαρ της διδασκαλίας και της επιδείξεως των θαυμάτων φωτίζω τας ψυχάς». Άξιον προσοχής του θαύματος του εκ γενετής τυφλού είναι το γεγονός, ως λέγει ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, ότι εθελουργώ δε μάλλον και αυτοκελεύστω ροπή πρόσεισιν ο Σωτήρ επί το θέλειν ιάσασθαι τον άνθρωπον. Κατά δε τον ιερόν Χρυσόστομον: Αυτός, ο Χριστός είδε τον τυφλόν ουχ ο τυφλός αυτώ προσήλθεν. Τούτο σημαίνει ότι ο Ιησούς δεν προεκλήθη υπό του τυφλού εις θεραπείαν των οφθαλμών του. Ο αόμματος αυτός άνθρωπος δεν ηδύνατο να ίδη τον Χριστόν. Ο Χριστός όμως είδεν αυτόν και τον ωμμμάτωσεν διά θαυμαστής θεραπείας. Με άλλα λόγια, αγαπητοί μου αδελφοί , ο Χριστός ευρίσκεται και αναγνωρίζεται απ’ εκείνους, οι οποίοι δεν ζητούν ουδέ βλέπουσιν Αυτόν, ως αναφωνεί ο Προφήτης Ησαΐας: «εμφανής εγενήθην τοις εμέ μη επερωτώσιν ευρέθην τοις εμέ μη ζητούσιν», (Ησ. 65,1). Και εάν γνωρίζωμεν ή μανθάνωμεν τι περί του Χριστού, τούτο οφείλεται εις το ότι πρώτον εγνώσθημεν υπ’Αυτού, ως λέγει ο θείος Παύλος: «νυν δε γνόντες Θεόν μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού, (Γαλάτ. 4,9), και κατελήφθην υπ’ αυτού: διώκω δε ει και καταλάβω, εφ΄ ω και κατελήφθην υπό του Χριστού Ιησού», (Φιλιπ. 3,12)».

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων