09/06/2022 05/06/2023 Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ απέρριψε χθες την προσφυγή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για επανεξέταση της υπόθεσης της απαλλοτρίωσης από Ισραηλινούς εξτρεμιστές των δύο ξενοδοχείων, που βρίσκονται στη χριστιανική συνοικία της Παλαιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω απαλλοτρίωση των ξενοδοχείων, που βρίσκονται στην Πύλη του Δαυίδ, από την εξτρεμιστική οργάνωση «Ateret Cohanim» είχε...
09 Ιουνίου, 2022 - 16:27
Τελευταία ενημέρωση: 05/06/2023 - 2:55

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Χάνει τη νομική μάχη διεκδίκησης ακινήτων

Διαδώστε:
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Χάνει τη νομική μάχη διεκδίκησης ακινήτων

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ απέρριψε χθες την προσφυγή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για επανεξέταση της υπόθεσης της απαλλοτρίωσης από Ισραηλινούς εξτρεμιστές των δύο ξενοδοχείων, που βρίσκονται στη χριστιανική συνοικία της Παλαιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω απαλλοτρίωση των ξενοδοχείων, που βρίσκονται στην Πύλη του Δαυίδ, από την εξτρεμιστική οργάνωση «Ateret Cohanim» είχε οδηγήσει σε σφοδρές αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων και η καθαίρεση του Πατριάρχη πρώην Ιεροσολύμων κ.κ. Ειρηναίου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή που άσκησαν οι νομικοί σύμβουλοι του Πατριαρχείου, για επανεξέταση, υπό το φως νέων στοιχείων, της πρωτόδικης απόφασης που δικαίωνε του εποίκους.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αναφέρει ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ στερείται οποιασδήποτε νομικής ή λογικής βάσης, και διαμηνύει ότι στέκεται ακλόνητο στις προσπάθειες να αποκρούσει τη ρατσιστική πολιτική και την ακροδεξιά, εξτρεμιστική ατζέντα στο Ισραήλ, που στοχεύει στη διάβρωση της πολυπολιτισμικής ταυτότητας της πόλης της Ιερουσαλήμ και της επιβολής μιας νέας πραγματικότητας σε αυτήν.

 

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αναφέρει τα εξής:

«Σήμερον, τό Ἀνώτατον Δικαστήριον τοῦ Ἰσραήλ ἐξέδωσεν ἀπόφασιν, συμφώνως πρός τήν ὁποίαν ἀπορρίπτει τάς τελευταίας προσπαθείας τοῦ Πατριαρχείου, νά ἀκυρώσῃ τήν ἀπόφασιν, ἡ ὁποία ἐξεδόθη ἐναντίον αὐτοῦ τόν Ἰούλιον τοῦ 2017, μέσῳ τῆς ὁποίας ἡ ἐξτρεμιστική Ἰσραηλινή ὀργάνωσις Ateret Cohanim ἐπέτυχε νά ἀπαλλοτριώσῃ τάς περιουσίας τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ (Bab Al-Khalil) εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, καί αὕτη ἡ ἀπόφασις προκύπτει παρά τήν δικαστικήν μάχην, τήν ὁποίαν ἔδωσε τό Πατριαρχεῖον τά τελευταῖα δεκαεπτά ἔτη.

Τό Πατριαρχεῖον ἔκρινε τήν ἀπόφασιν τοῦ δικαστηρίου ὡς ἄδικον καί ἀνακόλουθον οἱασδήποτε νομικῆς ἤ λογικῆς βάσεως, καθώς ἡ ἐξτρεμιστική ὀργάνωσις καί οἱ ὑποστηρικταί αὐτῆς ἠκολούθησαν λανθασμένας καί παρανόμους μεθόδους, διά νά ἀποκτήσουν Χριστιανικήν ἀκίνητον περιουσίαν εἰς ἕναν ἀπό τούς σημαντικωτέρους χώρους Ἀραβικῆς Ἰσλαμικῆς καί Χριστιανικῆς παρουσίας εἰς τήν Ἱερουσαλήμ.

Τά τελευταῖα ἔτη, τό Πατριαρχεῖον ἐξεκίνησε μίαν νομικήν, ἐνημερωτικήν καί διπλωματικήν ἐκστρατείαν, τήν ὁποίαν ἐπωμίσθη μέ λίαν ὑψηλόν κόστος εἰς τό δικαστικόν καί διπλωματικόν πεδίον, προκειμένου νά πιέσῃ τάς Ἰσραηλινάς Ἀρχάς νά ἀποτρέψουν ἐξτρεμιστικάς ὀργανώσεις νά καταλάβουν τά ἐν λόγῳ περιουσιακά στοιχεῖα, ἀλλά αἱ προσπάθειαι αὐταί ἀπέτυχον, ἐξ αἰτίας τῆς πιέσεως τῶν ἐξτρεμιστικῶν ὀργανώσεων αὐτῶν καί τῶν πρακτόρων των, οἱ ὁποῖοι τάς ὑποστηρίζουν ἐντός τῶν κύκλων λήψεως ἀποφάσεων.

Τό Πατριαρχεῖον ἐπεβεβαίωσεν ὅτι θά συνεχίσῃ νά στηρίζῃ τούς Παλαιστινίους ἐνοίκους εἰς τήν σταθεράν παραμονήν των ἐντός τῶν Χριστιανικῶν περιουσιῶν αὐτῶν καί ἐπίσης ὅτι εἶναι ἀκλόνητον εἰς τόν ἀγῶνα αὐτοῦ διά τόν περιορισμόν τῆς ρατσιστικῆς πολιτικῆς καί τῆς ἀτζέντας τῆς ἀκραίας δεξιᾶς εἰς τό Ἰσραήλ, μέ στόχον τήν διάβρωσιν τῆς πολυπολιτισμικῆς ταυτότητος τῆς πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ καί τήν ἐπιβολήν μιᾶς νέας πραγματικότητος ἐντός αὐτῆς».

 

Nομικός σύμβουλος Πατριάρχη Ιεροσολύμων: «Δυστυχώς η νομική μάχη έφθασε στο τέλος της»

«Δυστυχώς η νομική μάχη έφθασε στο τέλος της» δήλωσε στο CNN Greece, ο νομικός σύμβουλος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλου Γ’, Ασάντ Μαζάουι, τονίζοντας εντούτοις πως το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων θα χρησιμοποιήσει όλη την επιρροή του, και τα νομικά όπλα που παραμένουν στη διάθεσή του, προκειμένου να αποτρέψει την έξωση των προστατευόμενων ενοικιαστών που εξακολουθούν να διαμένουν στις ιδιοκτησίες του στην Παλαιά Πόλη, και να διασφαλίσει πως δεν θα καταληφθούν από εποίκους.

Παραθέτοντας το χρονικό της υπόθεσης, ο Ασάντ Μαζάουι αναφέρει πως «το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο προσπαθούσε να εμποδίσει δεξιούς εξτρεμιστές να καταλάβουν τις ιδιοκτησίες του στην Πύλη του Δαυίδ σε αυτή τη νομική μάχη που ξεκίνησε περίπου προ 15ετίας».

«Έπειτα από δέκα χρόνια νομικών διαδικασιών, τον Ιούνιο του 2017 το Περιφερειακό Δικαστήριο στην Ιερουσαλήμ ενέκρινε τις συμφωνίες που, επιμέναμε πως ήταν απάτη, μεταξύ του Πατριαρχείου -και την εποχή εκείνη τον κ. Παπαδήμα- που πέτυχε να εξασφαλίσει εξουσιοδότηση από τότε Πατριάρχη Ειρηναίο. Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι οι συμφωνίες ήταν νόμιμες», δηλώνει.

«Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εφεσίβαλε την απόφαση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία και απορρίφθηκε. Μετέπειτα, εντούτοις, ένας από τους άνδρες της εξτρεμιστικής οργάνωσης εβραίων εποίκων Ατερέτ Κοχανίμ ‘πέρασε’ στην πλευρά του Πατριαρχείου και μας έδωσε πολλές πληροφορίες που δεν διαθέταμε, και αυτές οι πληροφορίες και τα στοιχεία ήταν επαρκή για την εκκίνηση νέας νομικής διαδικασίας, ζητώντας από το Ανώτατο Δικαστήριο να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση και να ακυρωθεί η αρχική ετυμηγορία».

«Δυστυχώς, σήμερα, αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε το 2019 έφθασε στο τέλος της, και το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ αποφάσισε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει εκ νέου την υπόθεση -παρόλα τα νέα στοιχεία που συγκεντρώσαμε», επισημαίνει ο κ. Μαζάουι.

Ως προς τα επόμενα βήματα, ο ίδιος αναφέρει πως το Πατριαρχείο θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να παραμείνουν οι προστατευόμενοι ενοικιαστές του Πατριαρχείου, στους οποίους έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευση των ιδιοκτησιών, και να εμποδιστεί η είσοδος εποίκων.

«Ταυτόχρονα, το Πατριαρχείο θα συνεχίσει την άσκηση πίεσης στις διεθνείς κυβερνήσεις ώστε να ασκήσουν με τη σειρά τους επιρροή στο κράτος του Ισραήλ για να να αναμειχθεί [στην υπόθεση]», δηλώνει ο νομικός σύμβουλος του Πατριάρχη κ.κ. Θεόφιλου.

Αποσαφηνίζοντας το όλο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης, ο κ. Μαζάουι δηλώνει:

«Υπάρχουν δύο επίπεδα νομικής μάχης. Το πρώτο -το οποίο και έλαβε τέλος-ήταν η προσπάθεια του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να ακυρώσει την πρωτόδικη απόφαση του 2004. Αυτή η μάχη τελείωσε, με τη σημερινή ετυμηγορία. Όμως, υπάρχει το δεύτερο επίπεδο -αυτό της διατήρησης των προστατευόμενων ενοικιαστών στις ιδιοκτησίες. Αυτοί οι ενοικιαστές, παρά την σημερινή ετυμηγορία, δεν θα χάσουν το καθεστώς προστασίας και θα παραμείνουν εντός της ιδιοκτησίας, και το Πατριαρχείο θα κάνει ό,τι απαιτηθεί για να διασφαλίσει πως θα παραμείνουν και στη συνέχεια εκεί».

Η Ατερέτ Κοχανίμ από πλευράς της έχει ήδη αρχίσει διαδικασίες για την έξωση των ενοικιαστών από το 2019 και σαφώς θα επιμείνει. Τμήμα του ξενοδοχείου Petra ήδη καταλαμβάνεται από εποίκους, με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων να τελεί εν αναμονή απόφασης του Περιφερειακού Δικαστηρίου σε νομική διαδικασία για την έξωσή τους.

 

Τα επόμενα βήματα

Μετά την απόρριψη από το Ανώτατο Δικαστήριο της προσφυγής του Πατριαρχείου για επανεξέταση της υπόθεσης, τα νομικά μέσα για ανατροπή της απόφασης εξαντλούνται και τυπικά ξεκινά η νομική διαδικασία για την εκκένωση των ακινήτων από τους «προστατευόμενους ενοικιαστές». Ήδη στο ξενοδοχείο Petra, ο ένας όροφος έχει καταληφθεί από έποικους, με τη βοήθεια της Αστυνομίας, επειδή τυπικά οι όροι του συμβολαίου με την οικογένεια Κιρές τον διαχώριζαν από το υπόλοιπο κτήριο.

Μέχρι να εκδοθεί δικαστικό ένταλμα για την εκκένωση των ακινήτων το Πατριαρχείο θα καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να παραμείνουν οι προστατευόμενοι ενοικιαστές, στους οποίους έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευση των ιδιοκτησιών, και να εμποδιστεί η είσοδος εποίκων. Ταυτόχρονα, το Πατριαρχείο αναμένεται να συνεχίσει την άσκηση πίεσης σε διεθνή φόρα για να ασκήσουν με τη σειρά τους επιρροή στο Κράτος του Ισραήλ.

Σε νομικό επίπεδο η προσπάθεια θα επικεντρωθεί τώρα στη διατήρηση των προστατευόμενων ενοικιαστών στις ιδιοκτησίες. Αυτοί οι ενοικιαστές, παρά την δικαστική ετυμηγορία, δεν θα χάσουν το καθεστώς προστασίας και θα παραμείνουν εντός της ιδιοκτησίας. Το Πατριαρχείο θα προσπαθήσει τώρα να κάνει ό,τι απαιτηθεί για να διασφαλίσει πως θα παραμείνουν εκεί.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων