12/09/2019 12/09/2019 Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επισκέφθηκε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Αδελαϊδα, κ. Γεώργιος Ψιάχας. Ο κ. Ψιάχας συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο και έλαβε την ευλογία επ’ αφορμή της βάπτισης της κόρης του στο Σπήλαιο της Βηθλεέμ. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο Έλληνας Πρόξενος είναι γιος του μακαριστού Διονυσίου...
12 Σεπτεμβρίου, 2019 - 11:29
Τελευταία ενημέρωση: 12/09/2019 - 11:47

Στον Πατρ. Ιεροσολύμων ο Έλληνας Πρόξενος στην Αδελαϊδα

Διαδώστε:
Στον Πατρ. Ιεροσολύμων ο Έλληνας Πρόξενος στην Αδελαϊδα

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επισκέφθηκε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Αδελαϊδα, κ. Γεώργιος Ψιάχας. Ο κ. Ψιάχας συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο και έλαβε την ευλογία επ’ αφορμή της βάπτισης της κόρης του στο Σπήλαιο της Βηθλεέμ.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο Έλληνας Πρόξενος είναι γιος του μακαριστού Διονυσίου Ψιάχα, Διπλωμάτη στο Γενικό Προξενείο των Ιεροσολύμων και απόφοιτο της Σχολής Σιών του Πατριαρχείου.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 28ης Αὐγούστου/10ης Σεπτεμβρίου 2019, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἀδελαΐδα κ. Γεώργιος Ψιάχας, υἱός τοῦ μακαριστοῦ Διονυσίου Ψιάχα, Διπλωμάτου εἰς τό Γενικόν Προξενεῖον τῶν Ἱεροσολύμων καί ἀπόφοιτος τῆς Σχολῆς Σιών τοῦ Πατριαρχείου, συνοδευόμενος ὑπό τῆς μητρός αὐτοῦ καί τῆς συζύγου αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλον καί ἐζήτησε τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ διά νά βαπτίσῃ τήν θυγατέρα αὐτοῦ εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας ταύτης.

Ὁ κ. Ψιάχας ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν εὐλογίαν ταύτην τῆς ἐπισκέψεως καί τῆς βαπτίσεως τῆς θυγατρός αὐτοῦ καί ἐπέδωσε μυροδοχεῖον εἰς τόν Μακαριώτατον, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτῷ πίνακα ἀσημένιον τῆς Ἱερουσαλήμ. Ὁ κ. Ψιάχας ἐσυνέχισε τήν προσκυνηματικήν αὐτοῦ πορείαν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ Βάπτισις τῆς θυγατρός τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδς εἰς Ἀδελαΐδα

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 28ης Αὐγούστου/ 10ης Σεπτεμβρίου 2019, ἔλαβε χώραν εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ, συμφώνως δικαιώματι τῶν Ἑλληνορθοδόξων, ἡ βάπτισις τῆς θυγατρός τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἀδελαΐδα κ. Γεωργίου Ψιάχα.

Τήν βάπτισιν ἐτέλεσεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος Πατριαρχικῇ ἀναθέσει μετά τοῦ ἐφημερίου της Βηθλεέμ π. Σπυρίδωνος καί τῶν διακόνων Εὐλογίου καί Πατρικίου, τῇ παρουσίᾳ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, τῶν γονέων αὐτῆς, πατρός κ. Γεωργίου Ψιάχα καί τῆς μητρός κ. Ἑλένης καί ἄλλων συγγενῶν καί τοῦ ἀναδόχου τῆς βαπτιζομένης Λάουρας.

Ὁ Μακαριώτατος καί ὁ τελέσας τήν βάπτισιν Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, καθηγητής τοῦ κ. Ψιάχα εἰς τήν Σχολήν Σιών, εἰς τήν δεκαετίαν τοῦ 1980, ηὐχήθησαν ὑγιείαν πνευματικήν καί σωματικήν εἰς τήν νεοφώτιστον.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων