26/04/2019 26/04/2019 ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 13ης/26ης Ἀπριλίου 2019, περί τήν 9.30ήν πρωϊνήν ὥραν, κατῆλθεν ὁ Δραγουμανεύων Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος μετά συνοδείας Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων διά τό ἄνοιγμα τῆς Πύλης τοῦ Ναοῦ ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων κατά τήν καθεστωτικήν τάξιν. Ἀκολούθως κατῆλθον ἐν πομπῇ μετά τῶν διακονητῶν τοῦ Παναγίου Τάφου καί μακρᾶς σειρᾶς μοναχῶν καί...
26 Απριλίου, 2019 - 17:02
Τελευταία ενημέρωση: 26/04/2019 - 17:08

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ: Η Οδός του Μαρτυρίου προς Γολγοθάν

Διαδώστε:
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ: Η Οδός του Μαρτυρίου προς Γολγοθάν

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 13ης/26ης Ἀπριλίου 2019, περί τήν 9.30ήν πρωϊνήν ὥραν, κατῆλθεν ὁ Δραγουμανεύων Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος μετά συνοδείας Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων διά τό ἄνοιγμα τῆς Πύλης τοῦ Ναοῦ ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων κατά τήν καθεστωτικήν τάξιν.

Ἀκολούθως κατῆλθον ἐν πομπῇ μετά τῶν διακονητῶν τοῦ Παναγίου Τάφου καί μακρᾶς σειρᾶς μοναχῶν καί μοναζουσῶν πρός τό Πραιτώριον, ἔνθα ἤτοιμάσθη τό Τίμιον Ξύλον, τό ὁποῖον ᾖρεν ἐπ΄ ὤμων ὁ Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, διερχόμενος τήν Ὁδόν τοῦ Μαρτυρίου ἕως τῆς Ἁγίας Αὐλῆς, ἔνθα ὡμίλησεν πρός τούς πιστούς μετά δέ τοῦτο ὕψωσεν τό Τίμιον Ξύλον εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν.

Παρακολουθήστε:

 

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων